Страница 1 от 1

Закриване на ДЗЗД

МнениеПубликувано на: 19 Апр 2019, 08:58
от drummer
Здравейте,въпросът ми е следния:Как може да бъде изключен нелоялен член на ДЗЗД от трима души или да бъде закрито дружеството?Същият още в очредителния договор е излъгал г това,което влиза,на по късен етап му излиза запор на сметките от ЧСИ а сме гласували той да бъде управител.Злоупотребява с имуществото и средствата на другите двама члена ,като харчи общи средства за лични нужди.

Re: Закриване на ДЗЗД

МнениеПубликувано на: 19 Апр 2019, 16:36
от doudoned
При дружество по чл. 357 ЗЗД завси какво сами сте си записали в Договора за дружество. Каквито правила сте си създали сами такива се прилагат за приемане на нови съдружници и изключване на стари. Това дружество не е юридическо лице, макар и да има ЕИК по Булстат. Всички съдружници отговарят солидарно. Най-лесният начин е другите двама съдружници да напуснете. Дружество с 1 член не може да съществува.

Re: Закриване на ДЗЗД

МнениеПубликувано на: 19 Апр 2019, 22:41
от ivanov_p
Всички съдружници отговарят солидарно.


Абе с отговорността на тези дружества е "майка плаче"!

Re: Закриване на ДЗЗД

МнениеПубликувано на: 20 Апр 2019, 08:44
от kalahan2008
Чл. 363. Дружеството се прекратява:
а) с постигане целта на дружеството или ако постигането и е станало невъзможно;
б) с изтичането на времето, за което дружеството е било образувано;
в) със смъртта или запрещението на един от съдружниците, ако не е уговорено друго;
г) с предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време, когато дружеството е било образувано за неопределен срок, ако не е уговорено дружеството да продължи с останалите съдружници, и
д) по решение на съда, ако за това има основателни причини, когато дружеството е образувано за определен срок.