Страница 1 от 1

Намаляване на капитала на ЕООД

МнениеПубликувано на: 04 Апр 2019, 23:41
от cristoni
Здравейте. Какво може да се прави с "освободения" капитал на ЕООД след намаляването му (вземане на решение, протокол, изчакване 3 месеца и т.н.)?
Напр. капиталът на ЕООД от 100000 лв (100 дяла по 1000 лв.) се намалява на 100 дяла по 1 лв. Разликата къде отива? Може ли да се преведе на собственика? Ако да, плаща ли се данък? Ако е от значение за случая, ТД е на загуба, но пък има много неразпределена печалба от минали години.

Re: Намаляване на капитала на ЕООД

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2019, 15:53
от neutralen
При ЕООД няма дялове. При ООД дяловете са. равни на броя на съдружниците и се изразяват в % от целия капитал. Тогава за какви 10 дяла пишете? :-)

Re: Намаляване на капитала на ЕООДа е

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2019, 21:33
от svegrigorov
При намаляване на капитала чрез намаляване на дяловете, сумата може да се преведе на едноличния собственик. Облага се с данък, ако капиталът е увеличаван със средства на дружеството. Ако капиталът е бил изцяло лични средства на собственика, не се облага с данък.

Re: Намаляване на капитала на ЕООД

МнениеПубликувано на: 09 Апр 2019, 12:50
от cristoni
Благодаря за отговора, svegrigorov. Това е, което ме интересува.

Благодаря и на Neutralen, макар че в ТЗ (напр. чл. 117) се говори за дялове кратни на 1 и никъде не се споменават проценти.

Спорен ден.

Re: Намаляване на капитала на ЕООД

МнениеПубликувано на: 09 Апр 2019, 17:17
от neutralen
Точно така - дяловете на съдружниците трябва да бъдат кратни на 1, от което следва че всеки съдружник има само 1(един) дял! Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници. Макар и да не e вписано в ТЗ, размерът на дела на всеки съдружник се определя като дробна част или в % спрямо капитала на ООД. ЕООД няма дялове, тъй като собственика е един!

Re: Намаляване на капитала на ЕООД

МнениеПубликувано на: 18 Юни 2019, 09:48
от accedilogin
Намаляване на капитала на търговските дружества ЕООД, ООД, АД, какъв е смисълът на намаляването? Каква е процедурата? Цени .

Re: Намаляване на капитала на ЕООД

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2019, 11:15
от svegrigorov
Начините за намаляване са:
- намаляване на стойността на дяловете в капитала ;
- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задълженията за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

Процедурата:
- решение на общото събрание;
- уведомяване на кредиторите и даване на обезпечение;
- вписване на намаляването в Търговския регистър.

Re: Намаляване на капитала на ЕООД

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2019, 11:58
от ykovachev
А цените зависят от това, колко работа има по намаляването. Работата зависи от редица обстоятелства, например: правноорганизационната форма на дружеството, определени правила в учредителния акт/дружествения договор/устава, отношенията между съдружниците в ООД и т.н.
Каква е цената на кило домати? Ми от - до. Само дето при намаляването на капитала нещата са по-сложни от действията по отглеждането на кило домати :wink:

Re: Намаляване на капитала на ЕООД

МнениеПубликувано на: 20 Фев 2020, 07:37
от luciad72
neutralen написа:Точно така - дяловете на съдружниците трябва да бъдат кратни на 1, от което следва че всеки съдружник има само 1(един) дял mutuelles auto-entrepreneur ! Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници. Макар и да не e вписано в ТЗ, размерът на дела на всеки съдружник се определя като дробна част или в % спрямо капитала на ООД. ЕООД няма дялове, тъй като собственика е един!

Напълно съм съгласна с това. Особено след като партньорите трябва да се възползват от по-голям дял.