Страница 1 от 1

скрито разпределение на печалбата - процедура

МнениеПубликувано на: 25 Дек 2018, 18:38
от iv56ka56
Здравейте,
Имам заплетен казус: ООД с двама съдружници/съпрузи/ , с търговска дейност /магазини /всяка година ,през декември ,чрез разпределяне на дивиденти , за сметка на неразпределената печалба от предходни години,оформят/покриват всички суми ,които съпругът/управител / е вземал от касата през годината .До сега дивиденти се изплащаха само на него- дялово учасие 70 % , извършва всички дейности в ООД вкл. оперативен счетоводител, касиер, снабдител, работник ремонти/ без продажбата на стоки – имат 4 продавачи/. В дружествения договор има клаузи , че печалбата се разпределя на базата на дяловото участие и принос на всеки съдружник в дейността на ООД, решенията за разпределение на печалбата се вземат с мнозинство ½ от капитала.

Но тази година ,съпругата/ която не участва в дейността на ООД – освен присъствие на общо събрание/ отказва да подпише протоколите за разпределяне на дивиденти – иска и тя пари в брой,въпреки ,че знае,че се касае за суми, взети /изплатени през годината ?Не зная и не коментирам съпружеските им отношения или психичното здраве на съпругата ..
Остава възможността , в декларацията за 2018 г да се декларира скрито разпределение на печалбата т. 5, б. “а“ от § 1 на ДР на ЗКПО във връзка с т. 8 от § 1 на ЗДДФЛ и да се плати данък дивидент.
Въпроси:
1.Има ли друг вариант ?
2.Каква е процедурата - кой орган на управление / общото събрание или управителя / взема решение за деклариране на скрито разпределение на печалбата, с какъв документ се оформя това решение , необходимо ли е съгласието на съпругата/съдружник с 30 % дял?

Re: скрито разпределение на печалбата - процедура

МнениеПубликувано на: 28 Дек 2018, 09:45
от iv56ka56
Допълнителни разсъждения / въпроси:
За разлика от обичайния ред за разпределяне на дивидент в ООД , който изисква протокол от решение на общото събрание за разпределяне на неразпределена печалба от предходната година и моментът на облагане се свързва с момента на вземането на решението –при скрито разпределение на печалбата, доколкото става въпрос за текущо начислени суми – не може да има такъв протокол, с който да се документира взето решение .

Може би затова липсва изискване за документално оформяне – начислените суми за ползване на съдружниците , които няма да се върнат на дружеството, се приемат за данъчни цели за дивидент .
И затова ,според мен, решението трябва да с вземе от управителя , който организира и ръководи дейността на дружеството .
Може ли това негово решение да се оспори от другия съдружник , на Общо събрание за приемане на годишния отчет и баланса ?
И при обстоятелството ,че решенията /за приемане на годишния отчет и баланса и разпределяне на печалбата /се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала,/а управителят притежава 70 %/,това оспорване ще остане без последици?