начало

Баневи съдят прокуратурата за 10 млн. лева Баневи съдят прокуратурата за 10 млн. лева

Смяна на собственик на ЕТ

Казуси по търговско право. Търговска регистрация
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот velevaradka » 27 Юни 2018, 14:15

ЕТ, регистриран в Агенция Митници за варене на ракия и с всички редовни документи как може да я прехвърли на наследник, така че да не изгуби лиценза от Агенцията?
velevaradka
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 27 Юни 2018, 14:06

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот jhoro » 27 Юни 2018, 16:30

Здравейте! Хубаво питате, ама бива и да попрочетете малко. Не само по отношение на АМ, а изобщо...
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА
Чл. 60. (1) Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Съгласието за прехвърлянето на фирмата трябва да бъде дадено съобразно чл. 15, ал. 1.
(2) Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма.
(3) В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.
(4) (Прехвърлянето се вписва в търговския регистър.
Чл. 15. (1) Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.
(2) Когато се прехвърля цялото предприятие на търговско дружество, за прехвърлянето е необходимо решение, взето съгласно чл. 262п.
(3) При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.
(4) Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.
(5) Ако страните се договорят изрично, предприятието може да се прехвърли и ако приобретателят изпълни задълженията по ал. 4.

Търговски закон

Конкретно по случая - лиценза е на предприятието (ЕТ), а не на собственика. Ако ЕТ не е закрито - лиценза не се губи.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1401
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот velevaradka » 28 Юни 2018, 08:56

Благодаря за отговора! Интересното в случая е, че има консултация с адвокат, според който не може да се прехвърли ЕТ заедно с лиценза.
Чл. 138. Възникналите права по вписаната регистрация не могат да се прехвърлят и преотстъпват освен при преобразуване на търговско дружество по реда на Търговския закон. - Закон за виното и спиртните напитки
velevaradka
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 27 Юни 2018, 14:06

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот jhoro » 28 Юни 2018, 17:05

velevaradka написа:Благодаря за отговора! Интересното в случая е, че има консултация с адвокат, според който не може да се прехвърли ЕТ заедно с лиценза.
Чл. 138. Възникналите права по вписаната регистрация не могат да се прехвърлят и преотстъпват освен при преобразуване на търговско дружество по реда на Търговския закон. - Закон за виното и спиртните напитки

Не виждам никакво противоречие.
Да - Вие не можете да прехвърлите правата по регистрацията от едно ЕТ на друго ЕТ, ООД или каквото там. Но няма проблем да прехвърлите собствеността на ЕТ-то, барабар с всички активи и пасиви!
Чл. 261. (1) Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.
(2) При всички форми на преобразуване преобразуващите се, приемащите и новоучредените дружества (участващите в преобразуването дружества) могат да бъдат от различен вид, доколкото закон не предвижда друго.
(3) Еднолично търговско дружество може да се преобразува и чрез прехвърляне на цялото си имущество на едноличния собственик, ако той е физическо лице.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1401
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот zarba4 » 09 Фев 2019, 18:00

Направихме продажба на ЕТ от един собственик на друг собственик, също ЕТ.Сделката е вписана в ТР.
Новият собственик-Ет е с различен БУЛСТАТ.
Имаме договори за наем, сключени преди време с продадено то вече ЕТ. Също и лицензи, които са ни нужни, за да можем да развиваме дейността си.
Съответно уведомихме наемодателя, че имаме нов собственик на Ет и според него не е възможно да направим анекс към договора за наем, за да впишем новия собственик, защото това вече била съвсем различна фирма.
Същото твърдят и в институцията, където са ни издадени лицензите за дейността.
Не би ли трябвало всички договори и лицензи, които са издавани на продадено то вече ЕТ да се ползват със същата тежест и от новия собственик?
Моля, помогнете ми.
Не съм юрист и не знам как да се справя
zarba4
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 06 Авг 2009, 10:49

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот doudoned » 11 Фев 2019, 18:13

Първо следва да имате предвид, че ЕТ не е юридическо лице. Има един човек - физическо лице, на който е придадено качеството на търговец по силата на регистрацията. Макар и да има "фирма", това не е отделно лице, а си е едно и също физическо лице- човек, гражданин. Трябва да се разграничи и предприятието - това е съвкупността от права, задължения и фактически отношения, принадлежащи на фирмата на ЕТ. Предприятието на ЕТ може да се прехвърля и наследява, но това вече е чисто нова фирма, която придобива само правата, задълженията и фактическите отношения без да има какъвто и да идентитет между двете лица. Освен това всеки лиценз се издава и с оглед личността на собственика и управителя на едно търговско дружество, още повече по отношение на ЕТ. За издаването на даден лиценз, най-често има законови изисквания и пречки по отношение на собственика и управителя - да не е осъждан, да не е лишават от право да упражнява съответната дейност, да няма влезли в сила наказателни постановления за нарушения в дейността, да няма неизплатени публични задължения - данъци, осигуровки и пр. Ето защо при смяна на собствениците и управителите всеки лиценз се преиздава или може да бъде отказан след представяне на документи за новите лица. Няма как да продължите дейността с лиценза на старото ЕТ.
doudoned
Младши потребител
 
Мнения: 32
Регистриран на: 21 Сеп 2001, 10:04

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот jhoro » 11 Фев 2019, 21:20

doudoned написа:Първо следва да имате предвид, че ЕТ не е юридическо лице. Има един човек - физическо лице, на който е придадено качеството на търговец по силата на регистрацията. Макар и да има "фирма", това не е отделно лице, а си е едно и също физическо лице- човек, гражданин. Трябва да се разграничи и предприятието - това е съвкупността от права, задължения и фактически отношения, принадлежащи на фирмата на ЕТ. Предприятието на ЕТ може да се прехвърля и наследява, но това вече е чисто нова фирма, която придобива само правата, задълженията и фактическите отношения без да има какъвто и да идентитет между двете лица. Освен това всеки лиценз се издава и с оглед личността на собственика и управителя на едно търговско дружество, още повече по отношение на ЕТ. За издаването на даден лиценз, най-често има законови изисквания и пречки по отношение на собственика и управителя - да не е осъждан, да не е лишават от право да упражнява съответната дейност, да няма влезли в сила наказателни постановления за нарушения в дейността, да няма неизплатени публични задължения - данъци, осигуровки и пр. Ето защо при смяна на собствениците и управителите всеки лиценз се преиздава или може да бъде отказан след представяне на документи за новите лица. Няма как да продължите дейността с лиценза на старото ЕТ.

Дълъг пост, грамотен пост, но не мога да се съглася с написаното!
Да - ЕТ е физическо, а не юридическо лице. Но това не пречи същото ЕТ да бъде прехвърляно!
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА
Чл. 60.
(1) Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Съгласието за прехвърлянето на фирмата трябва да бъде дадено съобразно чл. 15, ал. 1.
(2) Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма.
(3) В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.
(4) Прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

Както се вижда - в цитирания текст е направена разграничаване на понятията „фирма“ и „предприятие“. И изрично е посочено, че едното върви „в комплект“ с другото.
А след прехвърлянето - към предишното име на фирмата се добавя името на новия собственик.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1401
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот doudoned » 12 Фев 2019, 14:11

Ставаше дума, че няма идентичност между субектите - те пак си остават физически лица. Субект на правото е този, който може да носи права и задължения, а ЕТ - това си е физическо лице. Фирмата на ЕТ е просто едно търговско наименование, за разлика от фирмата на търговските дружества, които са субекти, отделни от собствениците си и при тях фирмата е и наименование на отделен субект- ТД. След прехвърлянето на ЕТ носителят на права и задължения е друг - правоприемникът ФЛ /купувач, наследник и пр./ - различен правен субект. Няма как да им свърши работа за целта, която преследват - да продължат да ползват стария лиценз. /Умишлено пиша по-опростено, защото човекът казва, че не е юрист и иска да му се разясни на нормален език :-)/
doudoned
Младши потребител
 
Мнения: 32
Регистриран на: 21 Сеп 2001, 10:04

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот neutralen » 21 Фев 2019, 23:04

Лицензът е част от предприятието на Едноличния търговец. С прехвърлянето на предприятието се прехвърля и лиценза.
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот doudoned » 23 Фев 2019, 17:07

neutralen написа:Лицензът е част от предприятието на Едноличния търговец. С прехвърлянето на предприятието се прехвърля и лиценза.

То ако беше така, колко лекари и зъболекари са ЕТ - да взема да си купя едно и да почвам да правя зъби! :shock:
doudoned
Младши потребител
 
Мнения: 32
Регистриран на: 21 Сеп 2001, 10:04

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот neutralen » 24 Фев 2019, 00:09

Много "остроумно". Едно ф.л. за да упражнява лекарска професия трябва да има призната правоспособност а не лиценз за варене на ракия
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот doudoned » 25 Фев 2019, 18:44

neutralen написа:Много "остроумно". Едно ф.л. за да упражнява лекарска професия трябва да има призната правоспособност а не лиценз за варене на ракия

Казаните за варене на ракия са на регистрационен режим, а не на лицензионен. Надявам се правиш разлика между: регистрационен, разрешителен, лицензионен.
Ето например какви са изискванията за получаване на лиценз за туроператор:
лице, което отговаря на всички изисквания на Закона по туризма

да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има правото по друг закон да извършва стопанска дейност;
2. да има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, да има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
4. да е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
5. да е сключило предварителен договор за застраховка (по чл. 42, ал. 1), която се сключва ежегодно и покрива отговорността му за причинени вреди вследствие неизплащане на дължими суми от своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива:
- възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
- заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
- разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт.
6. да не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
7. да не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;
8. да не е отнет лиценз/отнета регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.
Физическото лице – собственик на Туроператора, съответно членовете на управителните и на контролните органи на Туроператор или на Туристически агент, както и лицата с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
2. да не са лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;
3. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността да не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.
СЛЕДОВАТЕЛНО - за издаване на лиценз законът предвижда и много изисквания с оглед личността на собственика и управителя на предприятието. При промяна на обстоятелствата се налага прелицензиране. Няма друг извод. Така е и за повечето дейностти на лицензионен и разрешителен режим.
doudoned
Младши потребител
 
Мнения: 32
Регистриран на: 21 Сеп 2001, 10:04

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот neutralen » 26 Фев 2019, 00:33

В случая става въпрос за "лиценз" за варене на ракия, дейност, която е на регистрационен режим :D
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот kalahan2008 » 26 Фев 2019, 09:03

Чл. 53. (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма, вливане, сливане или разделяне;
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3607
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53


Назад към Търговско право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron