Страница 1 от 1

права на възстановен съдружник

МнениеПубликувано на: 16 Фев 2017, 18:09
от bogdanov_vb
С влязло в сила на 08.12.2016 г. решение съм възстановен като съдружник след незаконосъобразно изключване през юли 2011 г., а по силата на друго решение на ВКС от 30.01.2017 г., считано от 14.12.2010 г. съм управител на дружеството, вследствие смъртта на другия съдружник.
ОБАЧЕ
Междувременно, наследниците на покойния съдружник се възползват от незаконосъобразното трансформиране в ЕООД през 2011 и след многократни опити и спирания на регистърното производство успяват да се впишат като съдружници през 2014 г. и ликвидираха дружеството.
Сега имам права ( нищо, че в ТР не могат да ги впишат, защото междувременно са вписали наследниците, които са ме "забравили"), но няма от кого да ги търся. А наследниците са си "продали" на себе си активите, които са придобили като физически лица.
ПИТАНЕ
Можем ли да търсим обезщетение за стойността на откраднатите ми ( законно ) дялове по чл. 4 пар. 3 ДЕС :
"държавите-членки вземат всички общи или специални мерки, необходими за гарантиране на изпълнението на задълженията, произтичащи от Договорите или от актовете на институциите на съюза."
При нас правата са занапред и каквото е станало междувременно е законно ..., но кой плаща сметката, когато се не можеш да си върнеш завзетото ?