начало

Лозан Панов съди главния съдебен инспектор за достъп до информация Лозан Панов съди главния съдебен инспектор за достъп до информация

Чуждестранно ЮЛ с място на стопанска дейност в България

Казуси по търговско право. Търговска регистрация
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Чуждестранно ЮЛ с място на стопанска дейност в България

Мнениеот borislavka83 » 22 Авг 2016, 08:04

Здравейте,

Интересува ме каква е процедурата и какви са данъците за посочената дейност. Мой приятел италианец има фирма в Италия, която се занимава с изработка на уебсайтове. Иска да отвори клон в България, където да назначи двама програмисти българи и отговорник/шеф на офиса.

Благодаря!
borislavka83
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 04 Апр 2013, 12:56

Re: Чуждестранно ЮЛ с място на стопанска дейност в България

Мнениеот borovinka » 22 Авг 2016, 13:45

На практика е доста пипкаво това с клона, особено от счетоводна гледна точка. По-долу ти посочвам какво казва българския Търговски закон по въпроса.

Най-добре е да си направи българско дружество ООД или ЕООД, в което италианското дружество да е съдружник или едноличен собственик на капитала.

Ето какво трябва за клон на чуждестранно юридическо лице:

КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Клон на чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, се вписва в търговския регистър.
(2) Освен данните по чл. 17, ал. 2 заявлението за вписване съдържа и данни за:
1. правната форма и фирмата или наименованието на чуждестранното лице, както и фирмата на клона, ако тя се различава от тази на чуждестранното лице;
2. регистъра и номера, под който е вписано чуждестранното лице, ако приложимото право го предвижда;
3. правото на държавата, което се прилага за чуждестранното лице, ако това не е правото на държава - членка на Европейския съюз;
4. лицата, които представляват чуждестранното лице според регистъра, в който е вписано, ако има такъв регистър, начина на представляване, както и ликвидаторите и синдиците и техните правомощия.
(3) В регистъра се вписват данните:
1. по ал. 2, както и всяка промяна в тях, включително закриване на клона;
2. за прекратяване на чуждестранното лице, започване на ликвидация, продължаване на дейността, прекратяване и приключване на ликвидацията;
3. от всички актове на съда по несъстоятелността, които се вписват в регистъра, в който е вписано чуждестранното лице, както и решенията по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3, ако има такива;
4. за заличаване на чуждестранното лице.
(4) В регистъра се представя препис от:
1. учредителния акт, договор или устав на чуждестранното лице, който съдържа всички изменения и допълнения, включително след вписването на клона;
2. всеки годишен финансов отчет на чуждестранното лице, след като е вписан или представен съобразно законодателството на страната, където то е регистрирано.
(5) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Вписването на данните по ал. 3, т. 2, 3 и 4 може да се извърши и служебно въз основа на уведомление от регистъра на друга държава - членка на Европейския съюз, в който е вписано чуждестранното лице, получено чрез системата за взаимно свързване на регистрите на държавите членки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) В случай че чуждестранното лице бъде заличено от регистъра на другата държава членка, в който е било вписано, и заличаването му не е в резултат на промяна в правно-организационната му форма, сливане или разделяне, или презгранично преместване на седалището, клонът се заличава служебно въз основа на уведомлението от регистъра на другата държава членка, получено чрез системата за взаимно свързване на регистрите, при условие че към момента на получаване на уведомлението от чуждестранното лице не е подадено заявление за вписване на закриването на клона.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА КЛОН
Чл. 18. Относно седалището и адреса на управлението на клона и неговото преместване се прилагат съответно правилата, които важат за търговеца.

ТЪРГОВСКИ КНИГИ НА КЛОН
Чл. 19. Клонът води търговски книги като самостоятелен търговец, без да съставя отделен баланс. Клоновете на юридически лица, които не са търговци по смисъла на този закон, и клоновете на чуждестранни лица съставят и баланс.

ПОДСЪДНОСТ
Чл. 20. По спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете могат да се предявяват срещу търговеца и по седалището на клона.
Veritatem dies aperit
borovinka
Активен потребител
 
Мнения: 1506
Регистриран на: 18 Авг 2011, 14:41
Местоположение: Lawrence, KZ

Re: Чуждестранно ЮЛ с място на стопанска дейност в България

Мнениеот borislavka83 » 24 Авг 2016, 00:33

Благодаря ти, Боровинка!
borislavka83
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 04 Апр 2013, 12:56


Назад към Търговско право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron