Страница 1 от 1

Прекратяване на трудов договор съвет

МнениеПубликувано на: 04 Авг 2016, 13:38
от milkoo
Здравейте, имам нужда от съвет.
Подал съм молба за напускане имам входящ номер и дата на подаване Имам копие на молбата. Вчера изтече 30 дневния срок който си отработих. Но днес не искат да ми дадат документите от отдел ТРЗ. Отговора е че шефа бил извън страната и бе той да резолира не може ли да ме освободят.

Моля ви за съвет какво да правя в този случай. Мога ли по някакъв начин да си взема документите и какъв е срока в който трябва да ме освободят и да ми дадат документите?

Не съм материално отговорно лице нямам по специален договор и няма основание да ме бавят. Аз искам да си тръгна те се опитват да ме накарат да остана.

Посъветвайте ме как да постъпя за да прекратя взаимоотношенията си с работодателя. Мога ли да се оплача някъде как да ги накарам да ми оправят документите?

Re: Прекратяване на трудов договор съвет

МнениеПубликувано на: 04 Авг 2016, 13:40
от milkoo
Объркал съм раздела моля модератора да ми премести темата.
Благодаря

Re: Прекратяване на трудов договор съвет

МнениеПубликувано на: 04 Авг 2016, 14:06
от jhoro
Здравейте. За раздела - администрацията ще се погрижи, сега по същество.
Формално - не се подали молба, а предизвестие. Или заявление. Заявявате волята си - не се молите.
Предполагам, че посочения 30 дневен срок отговаря на записаното в трудовия договор.
Чл. 326. (4) Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му.

Тоест - ако датата на подаване е 4 юли - тече от 5-и юли до 3-и август. Следващото е
Чл. 335. (1) Трудовият договор се прекратява писмено.
(2) Трудовият договор се прекратява:
1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието;

Тоест юридически договора ви е прекратен - трябва само да се оформи документално.
Чл. 128а. (3) При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.
Като освен самото прекратяване в нея се посочва и евентуалните обезщетения (за неизползван платен годишен отпуск и други) и възможните и допустими от закона удръжки.
Това, че управителя (или каквато е титлата) е извън страната не е никакво оправдание - нали има друг, който е поел функциите му? Внимавайте, каква ще е датата на заповедта - ако възнамерявате да се регистрирате в Бюрото по труда, срока е само 7 календарни дни.
Не е излишно да запознаете със случая и Инспекция по труда.

Re: Прекратяване на трудов договор съвет

МнениеПубликувано на: 04 Авг 2016, 14:20
от milkoo
Благодаря ви за отговора.

Има ли законов срок в който са длъжни да ми оправят документите или трябва на следващия работан ден след изтичане на предизвестието да си взема документите?
Кога е добре да отида в инспекцията по труда веднага ли или да изчакам някой ден?

Re: Прекратяване на трудов договор съвет

МнениеПубликувано на: 04 Авг 2016, 15:40
от jhoro
Срок има, макар да не ви касае пряко.
Чл. 62. Трудовият договор се сключва в писмена форма.
(3) В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното заверено уведомление.
(5) Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Националния статистически институт.

По втория въпрос - най-краткия отговор е "вчера". Веднага отивате. може да минете и пред НАП - да ги подсетите.
Когато ви връчват заповедта - трябва да ви върнат и приключената и оформена трудова книжка. Не е зле да си поискате и удостоверения обр. УП-2 и обр. УП-3. Така и така сте там ...