Страница 1 от 1

Отстраняване на нередовност след указания от ТР

МнениеПубликувано на: 10 Май 2016, 18:08
от sz777
Подадени са документи за регистрация на дружество с ограничена отговорност. Дадени са указания за отстраняване на нередовности. Следва да се подаде заявление Ж1. Дължи ли се държавна такса?
При опит за подаване на заявлението по електронен път нямам опция за плащане на такса. Трябва ли да се притеснявам?

Указанията са във връзка с предмета на дейност на дружеството, както и адреса му на управление.
Предметът на дейност е формулиран по следния начин:

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,
ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ФИНАНСОВИ И 
АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ,
АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ НА ВСЯКАКЪВ ВИД АВТОМОБИЛИ, ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ВНОС И ИЗНОС НА РЕЗЕРВНИ 
ЧАСТИ, НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ, КАКТО И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, ОТДАВАНЕ НА 
АВТОМОБИЛИ И ВЕЩИ ПОД НАЕМ, РАЗКРИВАНЕ НА ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ ЗА 
ОКАЗИОННА И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ,
НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Дружеството ще осъществява три от посочените дейности в различни обекти.
Седалището е в гр. Х, а адресът на управление - гр. Х, ул. Х, ет. Х, ап. Х.

Длъжностното лице приема, че формулировката "финансови и административноправни услуги" е в обхвата на Закон за кредитните институции. Отказва да регистрира без да това да бъде премахнато. Има много дружества, в чиито предмети на дейност фигурира същото. Явно ще е най-добре да премахна този текст.
Мотивът на длъжностното лице е следният:

При така изяснената фактическа обстановка следва да бъде представен дружествен договор на 
учредяващото се дружество, съдържащ адрес на управление, посочващ конкретното описание на 
местонахождението на търговеца и съответстващ на заявения за вписване, и предмет на дейност,
невключващ дейностите, законовите изисквания за извършването на които не са изпълнени от 
учредяващото се дружество.

Re: Отстраняване на нередовност след указания от ТР

МнениеПубликувано на: 10 Май 2016, 19:38
от ivanov_p
Адресът има задължителни елементи - област и община, съответно район.

Re: Отстраняване на нередовност след указания от ТР

МнениеПубликувано на: 10 Май 2016, 20:07
от sz777
ivanov_p, благодаря!

Редактирам, тъй като имам няколко въпроса, върху които не помислих преди това.

За да отстраня нередовностите, към заявление Ж1 ще приложа дружествен договор /в който са коригирани адресът на управление, както и предметът на дейност/, както и декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР. Необходимо ли е да се попълва друга бланка, в която да се посочи коригираният предмет на дейност?

Re: Отстраняване на нередовност след указания от ТР

МнениеПубликувано на: 10 Май 2016, 22:24
от sz777
Например, трябва ли да попълня ново заявление А4?

Re: Отстраняване на нередовност след указания от ТР

МнениеПубликувано на: 11 Май 2016, 16:57
от DEKAH
sz777 написа:Например, трябва ли да попълня ново заявление А4?Нищо не ти пречи да пробваш. Човек се учи. Проба-грешка....

Re: Отстраняване на нередовност след указания от ТР

МнениеПубликувано на: 12 Май 2016, 00:41
от sz777
Така е, човек се учи, но някои грешки струват пари. :wink: Както и информацията, разбира се.

Попълненото Ж1, декларацията по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и коригираният дружествен договор се оказаха достатъчни.
Размишлявайки над зададения от мен въпрос за А4, достигнах до извода, че не е трябвало изобщо да питам подобно нещо. Паниката е много лош съветник...

Re: Отстраняване на нередовност след указания от ТР

МнениеПубликувано на: 13 Май 2016, 18:47
от jhoro
sz777 написа:Така е, човек се учи, но някои грешки струват пари. :wink: Както и информацията, разбира се.

Попълненото Ж1, декларацията по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и коригираният дружествен договор се оказаха достатъчни.
Размишлявайки над зададения от мен въпрос за А4, достигнах до извода, че не е трябвало изобщо да питам подобно нещо. Паниката е много лош съветник...

Добре де - за да спестите едни пари, сте похарчили други плюс нервите. Поначало и аз обичам сам да си върша нещата, но когато последния път регистрирах (точно ООД) в ТР - просто дадох документите на човек занимаваш се с това.
После всичко стана много бързо (за мен) и от първия път.
Вярно - дадох още малко пари, но си спестих подобни ядове.

Re: Отстраняване на нередовност след указания от ТР

МнениеПубликувано на: 13 Май 2016, 19:00
от ivanov_p
Аз откога говоря, че Наредбата е неадекватна и тя реже адвокатите, а конкуренцията?
За сто лева няма кой да се занимава с промяна на адрес или други глупости, още по-малко ще ги възложи на счетоводител или самодеец, но ако трябва да плати 300 вече минава в самоинициативи.