Страница 1 от 1

СД на АД притежаващо 70% от друго АД иска да сменя СД

МнениеПубликувано на: 12 Юни 2015, 00:45
от dimitar2s
Има ли право СД на АД, притежаващо 70% от акциите на второ АД, да иска свикване на извънредно ОСА, с цел промяна на броя и членовете на СД на второто АД?
До сега, такива решения са се приемали само на ОСА на акционерите на първото АД, след което упълномощен представител гласува на ОСА на второто АД.
Няма изрични записи в уставите, касаещи подобни въпроси.

Re: СД на АД притежаващо 70% от друго АД иска да сменя СД

МнениеПубликувано на: 12 Юни 2015, 14:44
от defy
Разбирам болката ти, колега. Тези на СД на второто АД усещат, че ще ги махат и не искат да свикат ОСА :lol: ТЗ ясно казва какво се прави в този случай, но явно искате бързо да станат нещата. Така както е записано, въпросът ти получава отрицателен отговор, тъй като чл. 223 ТЗ ясно и недвусмислено указва, че СД свиква ОСА или това става по искане на акционери, които притежават повече от три месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Тук малко може да се заблудиш, че може акционера да го свика, тъй като не е казано кой го свиква, когато е налице такова искане от акционер при пасивност от страна на СД, т.е. когато не е налице негова инициатива. По надолу обаче в ал. 2 е регламентирано, че ако не бъде удовлетворено искането или ОСА не се проведе в 3 месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. От което следва извода, че винаги си се свиква от СД-или по негова инициатива или по искане на посочените акционери.
Та не знам ако не спазите процедурата, дали няма да ви откажат вписване на промените в ТР, т.е. нищо да не направите в крайна сметка.