Страница 1 от 2

Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 19 Окт 2011, 21:08
от kirofabv
Здравейте. Конкретният случай е за обувки.
Според ЗЗП стоките имат 2г. срок за рекламация. Това важи ли за обувки и къде е регламентирано за какви стоки важи тази 2 годишна гаранция?

Благодаря предвсиртелно.

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 19 Окт 2011, 22:11
от nk7702n
Защо задавате такъв въпрос? Не сте ли получил / а / гаранционна карта при закупуването на обувките?

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 19 Окт 2011, 22:35
от kirofabv
Да, в нея пише 30 дни.
Но в ЗЗП е упоменато, че ако търговската гар-я е по-малка от законовата, то мога да се възползвам от законовата, т.е. 2г.

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 00:54
от nk7702n
Законово предвиденият срок на гаранцията е до 2 г., а не фиксиран точно на 2г. И в коя точно разпоредба го открихте това, че можете да се възползвате от по - дълъг срок, ако е по - благоприятно за Вас?

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 09:13
от kirofabv
nk7702n търг. гар-я не е ДО 2 години, а срока за предявяване на рекламация Е 2 години според ЗЗП.
Според твоето тълкувание излиза, че е НЕЗАКОННО някой тръговец да дава по-голяма гаранция така ли ???

Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.


Чл. 111. (1) Всяко споразумение или договор, сключени с продавач преди появата на несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, което ограничава или изключва отговорността на продавача по този раздел, е нищожно.


Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.


Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 09:29
от TheOldMan
Не може всички стоки да се продават с 2 години гаранция. Ами ако аз утре реша да върна самуна хляб, купен 2010-та година? Или маслото от колата - преди 6 месеца го налях, и пак е за смяна...

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 09:31
от nk7702n
Никой не твърди, че не може да се определи гаранция с по - голям срок, зависи за какво става дума - пр. за техника може и да е 3, 4 г., ама за обувки ще е по - малко - пр. 1м., обаче и никъде няма посочено това, което Вие твърдите, че се прилагал по - благоприятният предвиден в закона срок, аз поне не го срещнах никъде в закона.Има ли такава изрична разпоредба, според Вас.

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 09:39
от nk7702n
И още нещо - май неправилно тълкувате закона, пък после се опитвате да ми обяснявате нещата на мен. Чл. 115 от ЗЗП е регламентиран срокът за рекламация, а същността и реквизитите на самата търговска гаранция, която би трябвало да се съдържа във Вашата гаранционна карта - в чл. 119 от ЗЗП.Прочетете внимателно цитираните от Вас разпоредби.
Съответно съгласно чл. 105 от ЗЗП отговорността на продавача за несъответствието на стоката с договора може да се ангажира точно в определен срок - до 2г. от продажбата, не може след 3, 4 или повече години. Тоест, това касае дефекти пр. на самата стока.

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 10:00
от kirofabv
Напротив, последната точка, която съм цитирал регламентира точно това:

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;


Моля, прочетете отново чл. 112-115 :idea:
Това според мен значи, че търговската гаранция не може да ограничава правата на потребителя описани в 112-115 чл., а именно, че рекламацията може да се предяви "в срок до две години , считано от доставянето на потребителската стока."
Но понеже не съм юрист и предполагах, че тук ще има по-запознати реших да се допитам...

п.п. TheOldMan, точно затова ми беше въпроса - къде и кой регламентира изключенията (ако се водят такива)

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 12:12
от nk7702n
kirofabv написа:Напротив, последната точка, която съм цитирал регламентира точно това:

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;


Моля, прочетете отново чл. 112-115 :idea:
Това според мен значи, че търговската гаранция не може да ограничава правата на потребителя описани в 112-115 чл., а именно, че рекламацията може да се предяви "в срок до две години , считано от доставянето на потребителската стока."
Но понеже не съм юрист и предполагах, че тук ще има по-запознати реших да се допитам...

п.п. TheOldMan, точно затова ми беше въпроса - къде и кой регламентира изключенията (ако се водят такива)

Тия разпоредби съм ги чела, ама явно защото не сте юрист, не мога да разбера какво точно се опитвате да докажете или да откриете.

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 12:22
от Гост.
nk7702n написа:... Тия разпоредби съм ги бела, ама ювно защото не сте юрист, не мога да разбера какво точно се опитвате да докажете или да откриете.

Е, как какво?- купуваш си едни налъми, ползваш ги поне година и правиш рекламация.
Сега остава да се разясни и разликата между гаранционен срок и срок за рекламация. :wink:

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 12:30
от nk7702n
:Вече се развеселих... То за налъмите сигурно няма да има въобще гаранция, или ще е най - много 30 дни.
Именно това за разликата беше съществен въпрос. Чрез гаранцията търговецът най - просто казано гарантира, че продава качествена стока и че тази стока ще може да бъде използвана със съответните характеристики за дълъг период от време съобразно възможностите и очакванията. А рекламацията е право на потребителя да защити по съответния начин правата си, ксогато открие, че закупената стока не отговаря на договореното.
Допълвам, че сутрнинта нямах време да пиша, бързах.Към питащия : Гаранцията Ви е 30 дни, а правото Ви да се защитите срещу продавача - до 2 г. от продажбата по смисъла на ЗЗП. Сега дано вече да сме се разбрали.

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 13:47
от kirofabv
nk7702n написа:Гаранцията Ви е 30 дни, а правото Ви да се защитите срещу продавача - до 2 г. от продажбата по смисъла на ЗЗП. Сега дано вече да сме се разбрали.


Почти :)
Това в крайна сметка значи ли, че за маратонките ми, които са се скъсали на 40-тия ден мога да предявя рекламация. Търговеца длъжен ли е да се съобрази с този 2 годишен срок?

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 16:57
от vnlov
Законовата гаранция от 2 години важи за всички стоки. Практически тя е по-скоро 6 месеца, защото след този период тежестта на доказване е в потребителя, че е съществувало несъответствие на потребителската стока с договора за продажба при доставянето на стоката /чл.108 ЗЗП/.
Търговската гаранция не е задължителна, но наличието и не може по никакъв начин да редуцира правата на потребителя дадени директно от закона.
С тези норми е транспонирана ДИРЕКТИВА 1999/44/ЕО, където вероятно няма ограничение на стоките, за които се отнася този срок на законова гаранция, тъй като не са се запознали с нашия пазар :) и са счели, че един разумен потребител не би направил рекламация на скъсани чорапи след 1 година носене, а пък разумния търговец няма неоснователно да отказва всяка рекламация, като си мисли, че така печели много.
Така, че за обувките съшествува законова гаранция от две години, като доколко има основания за рекламация зависи от вида на несъответствието/дефекта, цената на обувките, дали са от утвърдена марка и т.н.

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 20:01
от kirofabv
Много благодаря, vnlov. Именно такъв компетентен и аргументиран отговор ми трябваше.
Поздрави, бъди здрав :wink: :wink: :wink:

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 20:17
от Гост.
:roll: :lol: мдам... , не че нещо, ама съвсем некомпетентно- след дни, когато разберете какво се случва с вашите обувки и рекламацията ви, моля настоятелно- върнете се тук и ни осведомете.
Отделно, някак е справедливо към незнаещите като мен, когато заведете съдебно дело( сетете се защо) и за резултатите от него.
Почти съм склонна да се обзаложа, че
маратонките ми, които са се скъсали на 40-тия ден
в зала навярно да излезе( след редица експертизи)- поради неправилна употреба, а не по вина на продавача( онази, гарантираната ви в 6м. срок).


п.п. Дори и в ЕС няма да намерите търговец, който да ви даде гаранция повече от година ( за марковите налъми), и второ- не мисля, че точно на съзнанието на нацията си разчитат.

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 20:41
от lexy21
Почти се ядосах :D За тези, които не разбират от намеци...
poli_g написа:Сега остава да се разясни и разликата между гаранционен срок и срок за рекламация. :wink:

директно - рекламацията не е търговска гаранция! Хайде да не объркваме хората, моля...

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 21:00
от TheOldMan
А някой ще обясни ли разликата между "няма значение от нищо - тия чепици трябва да изкарат 2 години" и "несъответствие на потребителската стока с договора за продажба". И какво представлява договора за продажба? Ако сте взели стоката с гаранционната карта, на която пише "30 дена гаранция", това не се ли счита за "подписан без забележки договор", че купувача се е съгласил с "условията по договора"?
И пак питам - аз ако с балните патъци тръгна на лов за дребен дивеч из блатата или реша да се пробвам на някой маратон, ще имам ли право на рекламация? :) И какво става с маслото в колата ми? "Баничарките" с които зареждат магазини или колите на куриерските фирми въртят по 10 000 км за седмица - имат ли право на 2 годишна гаранция за маслото? :)
Да, ако след година и половина разберете че печката ви няма грил или че не й работи горния нагревател на фурната (просто го няма, не са го монтирали в завода - случва се), или че след година и половина каране в Норвегия отидете в Египет и установите, че климатика на колата не работи - можете да се възползвате от "несъответствие на уреда с договора". Но просто не виждам как може за ВСИЧКИ стоки да се даде 2 годишна гаранция. Крушки за осветление, всякакви консумативи по автомобилите, обувки, дрехи... на тези стоки просто няма как да се даде гаранция в период от време - те зависят от употребата им, не от времевия отрязък. А при нормална употреба на доста стоки срока на експлоатация е много по-малък от 2 години.

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 21:14
от lexy21
TheOldMan написа:А някой ще обясни ли разликата между "няма значение от нищо - тия чепици трябва да изкарат 2 години" и "несъответствие на потребителската стока с договора за продажба".

Тъкмо да се откажа от мързел, но намерих сравнително добро обяснение в нета http://webcache.googleusercontent.com/s ... bg&ct=clnk

Re: Две годишната гаранция според ЗЗП важи ли за обувки?

МнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 22:10
от kirofabv
lexy21 написа:
TheOldMan написа:А някой ще обясни ли разликата между "няма значение от нищо - тия чепици трябва да изкарат 2 години" и "несъответствие на потребителската стока с договора за продажба".

Тъкмо да се откажа от мързел, но намерих сравнително добро обяснение в нета http://webcache.googleusercontent.com/s ... bg&ct=clnk


Таман да се откажа защото май дори и ти не си прочел текста, но реших все пак да питам.
нАпрегни се, другарю, в/у точки 5,6 и 7 от въпросното съмнително тълкуване на закона. Това с "доставката" ми се струва дооооста съмнително.