начало
Знаково решение на съдиите във ВСС - Красимир Шекерджиев е излъчен за управата на НИП Знаково решение на съдиите във ВСС - Красимир Шекерджиев е излъчен за управата на НИП

Декларация чл. 47, ал. 1 от ЗОП

Казуси по търговско право. Търговска регистрация
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Декларация чл. 47, ал. 1 от ЗОП

Мнениеот dimana2000 » 06 Сеп 2008, 12:20

Моля, за коментар по казуса. През 2005 година лице -Едноличен търговец ( физическо лице) има голям ДРА, който не може да изплати и е обявен в несъстоятелност и ликвидация и предаден на АДВ. През 2007 г. същото физическо лице регистрира ЕООД, като едноличен собственик на капитала и управител. Това ЕООД участва в търг по ЗОП като управителя(собственика) представя декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, като заявява , че не обявено в несъстоятелност и т. н.. Мислите ли , че това са заявяване на неверни данни по НК или ЕТ-то (физ. лице , няма общо в случая с новото ООД и казуса с деклараците. Мерси. предварително.
dimana2000
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 06 Сеп 2008, 12:12

Мнениеот ocean » 08 Сеп 2008, 10:33

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

(2) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:

1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

(3) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обстоятелствата по ал. 2, наличието на които води до отстраняване на кандидата или участника.

(4) Изискванията на ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3, посочени в обявлението, се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

....................


Управителят в качеството си на ЕТ е бил обявен в несъстоятелност.
Не виждам при това положение как би могъл да подаде декларацията по ал.1, т.2 без тя да е невярна. :?
Петък е време за приятелите. Джони, Джак, Джим и всички останали.
Аватар
ocean
Потребител
 
Мнения: 329
Регистриран на: 07 Апр 2006, 15:19


Назад към Търговско право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron