начало

Щабът: Носете маски – ще карате вируса по-леко Щабът: Носете маски – ще карате вируса по-леко

Регистрация

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Регистрация

Мнениеот Поля Нинова » 25 Ное 2004, 01:34

В какъв срок след съдебното решение трябва да се направи регистрация
по БУЛСТАТ и данъчна регистрация? Трябва ли на се прави и някаква регистрация в НОИ след като сдружението е по ЗЮЛНЦ.
Поля Нинова
 

Re: Регистрация

Мнениеот Anastassia.Terzieva » 25 Ное 2004, 12:51

по принцип за ТД срока за БУЛСТАТА е 3 дни а данъчното е 14 дни, няма причина за ЮЛНЦ сроковете да са различни. Съветвам ви да се обадите и да питате особено в данъчното какви точно документи искат защото там е всеки с номера си а когато бързаш не ти е до това д спориш с тях дали са прави9 например на едно място ми искаха не данъчната декларация и копие от нея, а втори екземпляр лично подписан от управителя, на друго място пък ми искаха договор за декларирания данъчен адрес, въпреки че той съвпадаше с адреса на управление, и т.н. вече съм вдигнала ръце от тях и във всяко данъчно, в което не съм ходила преди звъня и питам за да не се разкарвам пак, защото няма никакъв смисъл да се разправяш с тях УСПЕХ, колега!
Аватар
Anastassia.Terzieva
Потребител
 
Мнения: 319
Регистриран на: 27 Фев 2002, 16:31
Местоположение: София

Re: Регистрация

Мнениеот kely » 25 Ное 2004, 14:06

За първоначалната регистрация в данъчното срокът е 7 дни, а всяка следваща пормяна е в 14 дневен срок
kely
 

Re: Регистрация

Мнениеот гала » 25 Ное 2004, 14:20

Da , i az taka znam .
гала
 

Re: Регистрация

Мнениеот Anastassia.Terzieva » 25 Ное 2004, 14:32

14 дни е ... за НОИ е 7 дни, а за нови банкови сметки е 7 дни въпреки че е вторична регистрация

НАРЕДБА № 1 ЗА ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ

Приета от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 7 от 26 януари 1999 г.,

в сила от 30.01.1999 г., изм., бр. 55 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.,

изм., бр. 69 от 1999 г., в сила от 29.06.1999 г.

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда редът за извършване на данъчната регистрация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Данните, свързани с данъчната регистрация, се съхраняват в Национален данъчен регистър (НДР) при Главно управление на данъчната администрация, като информацията в него се поддържа на териториално, регионално и национално ниво.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) В националния данъчен регистър се вписва Единният идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ.

Чл. 2. На данъчна регистрация подлежат:

1. местните физически лица;

2. нотариусите; лицата, упражняващи частна медицинска практика по ред, определен от министъра на здравеопазването; физическите лица, извършващи дейност, без да имат задължение за регистрация по Търговския закон;

3. едноличните търговци;

4. местните юридически лица, включително тези с идеална цел;

5. неперсонифицираните дружества;

6. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност, или получават доходи и придобиват имущества в страната, чрез търговски представителства и клонове, чуждестранни неперсонифицирани дружества, с изключение на чуждестранните юридически лица, получаващи доходи от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения по лизингови и наемни договори с предмет движимо имущество и доходи от продажба на дялове, акции и ценни книжа;

7. чуждестранните физически лица, когато осъществяват стопанска дейност, получават доходи или притежават имущества в страната, с изключение на чуждестранните физически лица, получаващи доходи от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения по лизингови и наемни договори с предмет движимо имущество и доходи от продажба на дялове, акции и ценни книжа.

Чл. 3. (1) Местните физически лица по чл. 2, т. 1 се регистрират служебно.

(2) Регистрацията се извършва чрез данъчната служба по постоянен адрес, посочен в подадената данъчна декларация.

Чл. 4. (1) Нотариусите са длъжни в 14-дневен срок от вписването им в регистъра на Нотариалната камара да подадат декларация за данъчна регистрация по образец (приложение № 1) чрез данъчната служба по постоянен адрес.

(2) Лицата, упражняващи частна медицинска практика, са длъжни в 14-дневен срок от получаване на удостоверението за регистрация от общините да подадат декларацията за данъчна регистрация по образец (приложение № 1) чрез данъчната служба по постоянен адрес.

(3) физически лица, извършващи дейност като еднолични търговци, без да имат задължение за регистрация по Търговския закон, са длъжни в 14-дневен срок от получаване на удостоверението за регистрация от общините да подадат декларация за данъчна регистрация по образец (приложение № 1) чрез данъчната служба по постоянен адрес.

Чл. 5. Лицата по чл. 2, т. 3 са длъжни да подадат декларация за данъчна регистрация по образец (приложение № 2) чрез данъчната служба по седалището им в 14-дневен срок от датата на влизане в сила на съдебното решение за регистрация.

Чл. 6. Лицата по чл. 2, т. 4 са длъжни да подадат декларация за данъчна регистрация по образец (приложение № 2) чрез данъчната служба по седалището им в 14-дневен срок от датата на влизане в сила на съдебното решение за регистрация или от датата на акта за създаването им.

Чл. 7. Лицата по чл. 2, т. 5 са длъжни да подадат декларация за данъчна регистрация по образец (приложение № 3) чрез данъчната служба по седалището им в 14-дневен срок от датата на сключване на договора за учредяване на лицето. Седалището на дружеството се доказва пред данъчната служба с нотариално заверен препис на учредителния акт.

Чл. 8. Лицата по чл. 2, т. 6 подават декларация за данъчна регистрация по образец (приложение № 2) чрез данъчната служба на територията, на която се извършва дейността или е получен доходът, съответно чрез данъчната служба на територията, на която се намира имуществото.

Чл. 9. Лицата по чл. 2, т. 7 подават декларация за данъчна регистрация по образец (приложение № 1) чрез данъчната служба на територията, на която се извършва дейността или е получен доходът, съответно чрез данъчната служба на територията, на която се намира имуществото.

Чл. 10. Лицата по чл. 2, т. 6 и 7 са длъжни да подадат декларацията за данъчна регистрация в 14-дневен срок от започване на дейността, получаване на дохода, придобиване на имущество, регистриране на клона или търговското представителство.

Чл. 11. Лицата по чл. 2, т. 2 - 7 са длъжни да декларират по образец (приложение № 4) в съответната данъчна служба броя и номерата на всичките си банкови сметки в страната и в чужбина с подаването на декларацията за данъчна регистрация. Същите са длъжни да декларират в 7-дневен срок и всяка новооткрита или закрита банкова сметка в страната и в чужбина.


и т.н.
Аватар
Anastassia.Terzieva
Потребител
 
Мнения: 319
Регистриран на: 27 Фев 2002, 16:31
Местоположение: София

Re: Регистрация

Мнениеот Anastassia.Terzieva » 25 Ное 2004, 14:39

da ne govorim che v ukazaniata na samata deklaracia sashto pishe 14 dneven srok...
Аватар
Anastassia.Terzieva
Потребител
 
Мнения: 319
Регистриран на: 27 Фев 2002, 16:31
Местоположение: София


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron