Страница 1 от 1

Сложен казус

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 02:47
от moonligh7
Двама съдружника са в ООД,и двамата са съдружници и управители като преди години единия завлича дружеството,източва го и изземва счетоводството.Срещу него е подаден сигнал и прокуратурата го обявява за общодържавно издирване.Започват да се водят и проточват дела..Добросъвестния съдружник,основател на фирмата отива при счетоводителят на дружеството,който казва,че е предал цялото счетоводство на издирвания субект.През всичките години до сега издирвания съдружник се представлява от упълномощено лице негов братовчед.Това лице свиква общи събрания за приемане на ГФО,на които добросъвестния съдружник присъства с двама свидетели всеки път,тъй като на нито едно събрание до сега не му се дава да се запознае с годишните финансови отчети и счетоводството,което се води.Упълномощеният не предоставя каквато и да е информация,предлага единствено ГФО-то да бъде подписано от добросъвестния съдружник без да му даде да го види и да се запознае с него.Пълно безумие.Той разбира се отказва и не подписва.Така в Търговския регистър за всяка година има отказ от вписване постановен от длъжностното лице,защото липсва подпис върху ГФО на единия съдружник.

За изминалата данъчна година 2019 добросъвестния съдружник за първи път от 10 години насам в качеството на съдружник и управител е изплатил суми на физическо лице по договори.При положение,че този съдружник няма достъп до счетоводство,не знае какво счетоводство води другият издирван съдружник,има доказателства за това,че е ходил със свидетели на общите събрания и не му предоставят финансови отчети,как трябва да постъпи?Да подава ли документи в НАП за заплатените суми с друг счетоводител?Няма ли така да се стигне до двойно счетоводство?Какво би станало с ГФО-то,което е съставено без да са включени тези суми?

Re: Сложен казус

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 03:17
от jhoro
От всичко написано разбрах само, че казуса е сложен! Ама къде, от кого …

Чл. 126. (3) Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:
1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действува против интересите на дружеството;

Re: Сложен казус

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 03:38
от moonligh7
jhoro написа:От всичко написано разбрах само, че казуса е сложен! Ама къде, от кого …

Чл. 126. (3) Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:
1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действува против интересите на дружеството;


Беше правен опит да бъде изключен съдружника,но неуспешно.