Страница 1 от 1

Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 28 Юни 2020, 01:03
от kociboss
След ревизия, управител на фирма е получил ревизионен доклад с установени задължения по ЗКПО и ДДС + лихви зад 30 000лв за 2016г.

Управителя принципно е съгласен да заплати тези суми, но се опасява дали след това няма да бъде подведен под наказателна отговорност.

Другият вариант който има е да обжалва решението (има 50/50 шансове да бъдат намалени задълженията).

В момента тече 14 дневния срок за обжалване на РД, как е най-правилно да се постъпи?

Re: Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 28 Юни 2020, 06:12
от ivanov_p
Наказателна отговорност ще носи, ако не е декларирал данъците. При това положение и при наличие на възможност трябва да плати, а какво ще стане след това не може да се предполага, но дори ако се повдигне обвинение, в което се съмнявам, то ще е при много по-благоприятни обстоятелства. Ако е декларирал данъците, но не ги е платил, както правят почтените хора - здраве, държавата има бол пари, ще мине и без неговите.

Re: Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 28 Юни 2020, 08:46
от kociboss
ivanov_p написа:Наказателна отговорност ще носи, ако не е декларирал данъците. При това положение и при наличие на възможност трябва да плати, а какво ще стане след това не може да се предполага, но дори ако се повдигне обвинение, в което се съмнявам, то ще е при много по-благоприятни обстоятелства. Ако е декларирал данъците, но не ги е платил, както правят почтените хора - здраве, държавата има бол пари, ще мине и без неговите.


Не са били декларирани.
Въпросът е има ли разлика дали ще се обжалва този РД евентуално РА. С други думи, ако го обжалва дали няма да дърпа дявола за опашката? Разбира се, че иска да намали данъците които евентуално ще плати, но ако това ще предизвика наказателно преследване, въпреки чл. 78 - по-добре да си плати и ненужното.

Тъй като задълженията са от 2016 и 2017, може ли да се позове на изтекла давност за административнонаказателно преследване (2 години от извършване на нарушението)?

Плащането на начислената сума по РА основание ли е за "признаване на сумата" в едно евентуално последващо Наказателно преследване? Ако не оспори ревизионния доклад в момента, в един последващ етап в наказателното производство може ли да се направи или сега е единствения момент?

Re: Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 28 Юни 2020, 11:44
от ivanov_p
Дали ще сезират прокуратурата или не може да каже никой, освен данъчните. Ако реално имате шансове, може и да обжалвате, но при всички случаи разследващия и прокурора ще вземат повече пари, а трябва да се плати и на адвокат, който да поеме нещата. Няма нищо по-хубаво от спокойния сън, той не се купува с пари.

Re: Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 29 Юни 2020, 17:43
от jhoro
kociboss написа:След ревизия, управител на фирма е получил ревизионен доклад с установени задължения по ЗКПО и ДДС + лихви зад 30 000лв за 2016 г.

Не виждам причина за привличане под наказателна отговорност.
ivanov_p написа:Наказателна отговорност ще носи, ако не е декларирал данъците. При това положение и при наличие на възможност трябва да плати, а какво ще стане след това не може да се предполага, но дори ако се повдигне обвинение, в което се съмнявам, то ще е при много по-благоприятни обстоятелства. Ако е декларирал данъците, но не ги е платил, както правят почтените хора - здраве, държавата има бол пари, ще мине и без неговите.

Странна теза!
Значи, ако си декларирам нещата както са, но пропусна плащанията - няма проблем! Държавата е богата!
Почтените хора декларираме и плащаме!
kociboss написа:Не са били декларирани.
Въпросът е има ли разлика дали ще се обжалва този РД евентуално РА. С други думи, ако го обжалва дали няма да дърпа дявола за опашката? Разбира се, че иска да намали данъците които евентуално ще плати, но ако това ще предизвика наказателно преследване, въпреки чл. 78 - по-добре да си плати и ненужното.

Не са декларирани ... струва ми се, че неточно формулирате.
Щом задълженията са по ЗДДС и ЗКПО - най-вероятно става дума за неправомерно начислен и деклариран данъчен кредит. Без значение основанието. При направената ревизия, служителите на НАП са установили това задължение и са предявили иск - за данъците + начислена лихва за просрочие.
Едно обжалване най-вероятно ще увеличи сумата с съдебните и прочие разходи. За последното дело от този род (с което съм запознат) - хонорара на юрисконсулта на НАП беше близо 4000 лева. Плюс парите за адвокат, плюс пари за експертизи (поне една - счетоводна) ... Дали си заслужава обжалване?
kociboss написа:Тъй като задълженията са от 2016 и 2017, може ли да се позове на изтекла давност за административнонаказателно преследване (2 години от извършване на нарушението)?

Не. Има образувано производство.
kociboss написа:Плащането на начислената сума по РА основание ли е за „признаване на сумата" в едно евентуално последващо Наказателно преследване? Ако не оспори ревизионния доклад в момента, в един последващ етап в наказателното производство може ли да се направи или сега е единствения момент?

Какво разбирате под „признаване“? В РА ще пише - „фирмата дължи еди-колко данък + лихви“.
По-скоро - обжалването е равно на „непризнаване“!

Re: Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 29 Юни 2020, 20:03
от kalahan2008
Тълкувателно решение № 1 от 07.05.2009 г. по тълкувателно дело № 1/2009 г. на ВКС, ОСНК:
Извършването на данъчна ревизия и издаването на ревизионен акт, респ. влизането му в сила, не е необходима предпоставка за определяне на данъчното задължение по чл. 255 от НК (чл. 255 -257 от НК, редакция ДВ, бр. 62/1997 година) и за ангажиране на наказателната отговорност по тези норми на закона.

http://www.vks.bg/talkuvatelni-dela-osn ... shenie.pdf

Re: Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 29 Юни 2020, 22:19
от ivanov_p
Тълкувателно решение № 1 от 07.05.2009 г. по тълкувателно дело № 1/2009 г. на ВКС, ОСНК:
Извършването на данъчна ревизия и издаването на ревизионен акт, респ. влизането му в сила, не е необходима предпоставка за определяне на данъчното задължение по чл. 255 от НК (чл. 255 -257 от НК, редакция ДВ, бр. 62/1997 година) и за ангажиране на наказателната отговорност по тези норми на закона.


Не знам това решение ли е лошо, лошо ли се тълкува от съдилищата, но в тези дела се стигна до едно продължавано безобразие, на което края не се вижда.

Re: Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 00:48
от jhoro
kalahan2008 написа:
Тълкувателно решение № 1 от 07.05.2009 г. по тълкувателно дело № 1/2009 г. на ВКС, ОСНК:
Извършването на данъчна ревизия и издаването на ревизионен акт, респ. влизането му в сила, не е необходима предпоставка за определяне на данъчното задължение по чл. 255 от НК (чл. 255 -257 от НК, редакция ДВ, бр. 62/1997 година) и за ангажиране на наказателната отговорност по тези норми на закона.

http://www.vks.bg/talkuvatelni-dela-osn ... shenie.pdf

Странно - решението е от 2009 година, а член 257 е …
Чл. 257. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г., в сила от 06.11.1997 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.)

Re: Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 02:53
от nikodim77
Странното идва тогава, когато се коментират непрочетени текстове, цитирани от компетентни участници във форума!!!
Това е част от текста на цитираното от kalahan2008 ТР:
При престъпленията по чл. 255 от НК (255 – 257 от НК в редакцията им до 13. 10. 2006 година) някои от деянията могат обективно...

Re: Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 03:09
от jhoro
nikodim77 написа:Странното идва тогава, когато се коментират непрочетени текстове, цитирани от компетентни участници във форума!!!
Това е част от текста на цитираното от kalahan2008 ТР:
При престъпленията по чл. 255 от НК (255 – 257 от НК в редакцията им до 13. 10. 2006 година) някои от деянията могат обективно...

Верно ли? Ти имаш и „просветления”? Или гадателски способности???
По-точния цитат щеше да е „Въпросите, поставени в искането за издаване на тълкувателно решение, се отнасят за изменени (чл. 255 и чл. 256 от НК) и отменени (чл. 257 от НК) правни норми, както и за материя от областта на данъчното право материално и процесуално.”
Не казвай ;хоп”, преди да скочиш!

Re: Наказателно производство след ревизия от НАП?

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 06:25
от ivanov_p
Тълкувателно решение № 1 от 07.05.2009 г. по тълкувателно дело № 1/2009 г. на ВКС, ОСНК:
Извършването на данъчна ревизия и издаването на ревизионен акт, респ. влизането му в сила, не е необходима предпоставка за определяне на данъчното задължение по чл. 255 от НК (чл. 255 -257 от НК, редакция ДВ, бр. 62/1997 година) и за ангажиране на наказателната отговорност по тези норми на закона.


Не знам това решение ли е лошо, лошо ли се тълкува от съдилищата, но в тези дела се стигна до едно продължавано безобразие, на което края не се вижда.