Страница 1 от 1

На каква сума се осигуряват адвокатите?

МнениеПубликувано на: 24 Авг 2017, 13:40
от ilian_todorov
Доколкото знам са длъжни да се осигуряват (здравно и социално) върху размера на полученото адвокатско възнаграждение, като плащат общо 29% осигуровки. Поне така са ми казвали мои познати адвокати. Мой приятел счетоводител обаче ми каза, че масово се осигуряват върху 460 лева минимална заплата. Вярно ли е това и ако да има ли нарушение? :?:

Re: На каква сума се осигуряват адвокатите?

МнениеПубликувано на: 24 Авг 2017, 15:31
от vaskovasko
Адвокатите са лица, упражняващи свободна професия. Като такива те са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО.
Съгласно Чл. 8 от Закона за бюджета на ДОО
(1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение No 1;2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г
. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
г) над 7500 лв. – 600 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите
се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност
през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

Това е минималния месечен осигурителен доход. С годишната данъчна декларация се подава и справка за осигурителния доход, в която се извършва изравняване, в зависимост от действително придобитите доходи. Например адвоката ако е придобил доходи в размер на 25000 лв през годината има нормативно признати разходи 25 % (6250 лв).
25000 - 6250 = 18750 лв годишен осигурителен доход. 18750 лв / 12 месеца = 1562,50 лв месечен осигурителен доход. В случай че е плащано месечно на 460 лв 12*460 = 5520 лв. от 18750 се вадят 5520 лв и на разликата от 13230 лв се дължи окончателна осигурителна вноска, която се декларира и внася до 30 април. Това е най-общия случай.

Re: На каква сума се осигуряват адвокатите?

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2017, 18:36
от thebeast
Преди да се даде отговор на зададения въпрос, трябва да се изясни разликата между данъци и осигурителни вноски...

Re: На каква сума се осигуряват адвокатите?

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2017, 18:50
от Melly
thebeast написа:Преди да се даде отговор на зададения въпрос, трябва да се изясни разликата между данъци и осигурителни вноски...

Липсва правен интерес за вЪпросителя. В тази връзка, питането следва да бъде отклонено. 8)

Re: На каква сума се осигуряват адвокатите?

МнениеПубликувано на: 27 Авг 2017, 22:59
от ilian_todorov
Melly написа:
thebeast написа:Преди да се даде отговор на зададения въпрос, трябва да се изясни разликата между данъци и осигурителни вноски...

Липсва правен интерес за вЪпросителя. В тази връзка, питането следва да бъде отклонено. 8)

Откъде знаеш, че липсва правен интерес? Може да съм решил да ставам адвокатин и да ме интересува колко ще плащам на държавата. :D

Re: На каква сума се осигуряват адвокатите?

МнениеПубликувано на: 27 Авг 2017, 23:01
от ilian_todorov
vaskovasko написа:Адвокатите са лица, упражняващи свободна професия. Като такива те са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО.
Съгласно Чл. 8 от Закона за бюджета на ДОО
(1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение No 1;2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г
. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
г) над 7500 лв. – 600 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите
се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност
през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

Това е минималния месечен осигурителен доход. С годишната данъчна декларация се подава и справка за осигурителния доход, в която се извършва изравняване, в зависимост от действително придобитите доходи. Например адвоката ако е придобил доходи в размер на 25000 лв през годината има нормативно признати разходи 25 % (6250 лв).
25000 - 6250 = 18750 лв годишен осигурителен доход. 18750 лв / 12 месеца = 1562,50 лв месечен осигурителен доход. В случай че е плащано месечно на 460 лв 12*460 = 5520 лв. от 18750 се вадят 5520 лв и на разликата от 13230 лв се дължи окончателна осигурителна вноска, която се декларира и внася до 30 април. Това е най-общия случай.

Разбрах. Благодаря много! :)