Страница 1 от 1

Акт от НАП за разлика в касовата наличност

МнениеПубликувано на: 26 Юни 2017, 12:04
от chovecheto
Здравейте,
майка ми е управител на магазин в който е била извършена проверка с контролна покупка от НАП. Служителката е издала касов бон, но при последващата проверка се е установило, че в касата има налични по-малко пари, отколкото по касов апарат. Тъй като обектът доста често е посещаван от крадци, служителката е обяснила, че най-вероятно парите са прибрани от управителя. След приключването на деня, обаче е установено, че парите наистина липсват,т.е. най-вероятно е върнала иповече или са откраднати. Днес са съставили акт. Бихте ли дали съвет, как да процедираме. Проверката се случва в началото на деня, когато парите не са били засичани и всъщност няма как да е установила служителката, че или е върнала повече или някой ги е взел. Установената разлика е от порядъка на 30 лв. Би ли могла да представи като възражение протокол който е съставен служебно, че наистина е установена липса на пари в края на деня?

Re: Акт от НАП за разлика в касовата наличност

МнениеПубликувано на: 26 Юни 2017, 14:43
от bobi9
Не. Касиера трябва да си въвежда началната сума за деня при започване на работа във фискалната памет и да регистрира в нея всяко вадене и включвае на суми в касата. Ако апарата няма памет се води специална книга. Щом има разлика, на НАП хич не им пука дали са откраднати, дали сте забравили да ги въведете или каквото и да било, ще съставят акт.

Re: Акт от НАП за разлика в касовата наличност

МнениеПубликувано на: 01 Юли 2017, 15:25
от jhoro
Не си спомням служителите на НАП да са искали въвеждане в паметта на касовия апарат. Но - касовата книга е задължителна!!! Със записване на началната наличност и всички извадени суми.
Прихода по ЕКАФП плюс началната наличност минус вписаните изваждания трябва да дава моментната наличност.

Re: Акт от НАП за разлика в касовата наличност

МнениеПубликувано на: 03 Юли 2017, 14:23
от bobi9
Какво значи, "не си спомням служителите на НАП да са искали..."
Какво искат служителите на НАП няма никакво значение. От значение е какво пише в Наредба Н-18 за отичане на продажнб в търговските обекти. Има си изрични текстове.

Re: Акт от НАП за разлика в касовата наличност

МнениеПубликувано на: 06 Юли 2017, 23:08
от jhoro
bobi9 написа:Какво значи, "не си спомням служителите на НАП да са искали..."
Какво искат служителите на НАП няма никакво значение. От значение е какво пише в Наредба Н-18 за отичане на продажнб в търговските обекти. Има си изрични текстове.

Да, така е - има си. Ето един-два...
Чл. 33. (1) Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.
(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.

Та-а-а... - @bobi9, вие как разбрахте, че съответното ФУ „притежава операциите по ал. 1“???

Re: Акт от НАП за разлика в касовата наличност

МнениеПубликувано на: 13 Юли 2017, 09:10
от bobi9
Вие четете ли в първият си пост какво съм написал? "Ако има функцията"... ако няма се отразява в книгата. От обясненията не става ясно да е свършено нито едно от двете...

Re: Акт от НАП за разлика в касовата наличност

МнениеПубликувано на: 16 Апр 2018, 19:31
от ivarbanov
Здравейте,

Знам че се включвам късно, но някой би ли могъл да посочи основанието, на което се съставя АУАН понастоящем, защото този факт ми се струва абсурден! Някога пишеха на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, но след промяната 2013 г. просто не виждам как, въпреки че и ппреди това по мое мнение неправилно се тълкуваше.

По никакъв начин разминаването на парите в чекмеджето /употребявам нарочно "чекмедже"/е може да бъде санкционирано законно мисля. Това разминаване по никакъв начин не доказва нарушение относно изискванията по служебвото въвеждане и извеждане на суми, които нарушения са наказуеми. Може да се дължи просто на грешка при работата на касиера, която не е обявена за наказуема. Факт: преди две седмици касата не ми излезе с цели петдесет лева и се наложи да ги възстановя, т.е. платих си за грешката. Никъде не е формулирано понятието "каса" като такова като място за зъхраняване на средствата от оборота по ЕКАФП. Никъде не е обявено за наказуемо съхраняване в чекмеджето на средства извън отчетените по КА в това чекмедже, нито е обявено изискване за съответствие с показанията на КА и наказуемостта за такова несъответствмие. Обезмисля се инвентаризацията на паричните средства като метод за въвеждане на състоянието на счетоводния обект към действителното състояние. Ако можеше да се работи без грешка, нямаше да съществува метода на инвентаризация. И освен това при действащата наридба за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти при наличие на дистанционни продажби си е в реда на нещата да има разминаване.
За това бих искал да попитам за основанието за налагане на санкция?

Re: Акт от НАП за разлика в касовата наличност

МнениеПубликувано на: 16 Апр 2018, 21:07
от neutralen
Разбирай "каса" като понятие от счетоводството :D

Re: Акт от НАП за разлика в касовата наличност

МнениеПубликувано на: 16 Апр 2018, 23:43
от ivarbanov
Не мога. Като понятие от счетоводството ще разглеждам тази наличнос след като я отчета и счетоводителката ми осчетоводи стопанската операция контирайки Дт Каса Кт Приходи от продажби :)

Re: Акт от НАП за разлика в касовата наличност

МнениеПубликувано на: 17 Апр 2018, 18:17
от jhoro
ivarbanov написа:Здравейте ...


Здравейте! Не ви цитирам поста, защото е доста дълъг.
Цялата тази работа, с проверките, писането на АУАН и прочие е, че се облича в законова форма, едно много измислено нещо.
Някой (добрите законотворци, добрите НАП-аджии и прочие) преследват „лошите търговци“ за укриване на доходи! И симулират дейност пред обществото!
Присъствал съм на доста проверки и имам опит. Освен въпросната „каса“ (чекмедже или к'вото там) се правят опити за „обискиране“ на присъстващия персонал. Да не би случайно, някой да мушне в джоба неотчетената част от оборота.
Един познат казваше - уж на шега, ама не чак толкова: „Аз, като собственик на няколко търговски обекта, постоянно се разхождам с хиляди по джобовете. И никога не знам колко точно са!“