начало

ВАС окончателно отказа да касира кметските избори в София ВАС окончателно отказа да касира кметските избори в София

Гр.Д. № 1/06 по описа на Lex.bg за 2007 год.

Виртуални съдебни процеси.

Посетителите на форума следва предварително да заявят качеството, в което се включват в процеса и да следват правилата в реалния процес.

Нека правото бъде с вас :)


Гр.Д. № 1/06 по описа на Lex.bg за 2007 год.

Мнениеот karanedeff » 12 Юни 2007, 20:49

Уважаеми колеги, отварям тая тема с реален казус, по още висящо дело. Ще публикувам ИМ и приложенията, но тъй като ограничението в обема качвана информация в един пост е факт ще го на правя на части. Първо ИМ, а след това приоложенията. До тогава се въздържайте от коментари, плз!
Предлагам да разгредаме този казус като в реален исков процес. Всеки който реши да се включи, предварително да заяви в какво качество - защитник на ищеца, защитник на ответника - единия или другия, вещо лице, свидетел или просто зрител в залата.
Нека след като си изберете ролята за участие в процеса да следвате правилата в реалния процес.
Тези които решат да влязят в ролята на съда да бъдрат мъдри и да ръководат процеса стриктно и с уважевие към страните, да бъдат безкомпромисни към непристойните прояви на участните в процеса(дано да няма такива) и на зрителите в залата ( дано и сред тях да няма такива)
И НЕКА ПРАВОТО БЪДЕ С НАС
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1235
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

ИСКОВАТА МОЛБА

Мнениеот karanedeff » 12 Юни 2007, 20:51

ИСКОВАТА МОЛБА

До
*** районен съд
ИСКОВА МОЛБА
от Баба Гицка
ЕГН 130*******
от гр. ***,
ул. "***" № **,
вх. *, ет. *
адрес за призоваване:
гр. ***,
ул. "***" № **
адвокат *** ***
ПРОТИВ
Снахата,
от гр. ***, ул. "***"
бл."***", вх. "*", ет. *
и
Внука,
от гр. ***, ул. "***"
бл."***", вх. "*", ет. *
чл. 227, ал. 1,6. "в" ЗЗД
Уважаеми г-н/г-жо СЪДИЯ,
След смъртта на съпруга ми на **.**.1994г. дарих своите 5/8 идеални части, от притежавания в СИО апартамент, находящ се на етаж *** в жилищен блок **-*-* в ж.к. "***" в гр. ***, състоящ се от стая, кухня, антре, баня-клозет, килер и балкон с площ от 36,57 кв.м., заедно с изба №*, заедно с *% идеални части от общите части на сградата и от дворното място, цялото от ****,** кв.м. с отстъпено право на строеж, като си запазих правото да го ползвам докато съм жива. Тази сделка изповядахме с нотариален акт №**, том ***, нот.д. №****/1994г.
Убедена бях, че докато синът ми е жив, той и неговото семейство ще се грижат за мен и изпълнена изцяло с надеждата, че след като съм дарила единствения си имот, те ще проявят нужното внимание и загриженост към мен, ще ми помагат за покриване на елементарните нужди от храна, лекарства и издръжка. На практика, докато беше жив, синът ми **** се грижеше за мен, носеше ми храна, помагаше ми с известни парични суми, проявяваше заинтересованост към здравословното ми състояние.
Но след смъртта му, без неговите грижи, изпаднах в крайна нужда, парите не ми достигат за храна и отопление, зрението ми се влоши и се нуждая от спешна оперативна намеса, а средствата, с които разполагам са оскъдни. В това състояние съм от лятото на 2006г. до днес. Други доходи, имоти, спестявания, освен пенсията ми от 91лв. аз не притежавам.
С нотариална покана от **.01.2007г. аз се обърнах за помощ към
семейството на сина ми, с която отправих молба към тях, като негови
наследници, да ми предоставят по 50лв. месечно, за да допълня сумата,
необходима за ежемесечната ми издръжка. До настоящия момент не ми
е оказана исканата помощ, дори по мой адрес са отправяни обидни
думи.
Наложи се дъщеря ми ***, да отделя от своята нищожна пенсия, за да се грижи за мен и да ми помага да оцелея.
С настоящата искова молба моля, да ни призовете на съд и след като се убедите в основателността и доказаността на претенцията ми, да постановите решение, с което да отмените договора за дарение, по силата на който, аз – Баба Гицка от гр. ***, ЕГН 130*******, извърших дарение в полза на сина ми ***, починал на **.**.2006г., оставил като наследници съпруга, ЕГН 370******* и син, ЕГН 551*******, на недвижим имот, представляващ 5/8 идеални части от апартамент, находящ се на етаж *** илищен блок **-*-* в ж.к. "***" в гр. ***, състоящ се от стая, кухня, антре, баня-клозет, килер и балкон с площ от 36,57 кв.м., заедно с изба №*, заедно с *% идеални части от общите части на сградата и от дворното място, цялото от ***,** кв.м. с отстъпено право на строеж.
Моля, да ни присъдите и направените по делото разноски.
ДОКАЗАТЕЛСТВА: Моля, да приемете като писмени доказателства: копие на етапна епикриза на Баба Гицка; копие на нот. акт за дарение на недвижим имот №**, том **, н.д. №***/1994г. на нотариус при *** районен съд; копие на нотариална покана с дата **.**.2006г.; копие на разпореждане, издадено от ТП на НОИ гр. *** относно размера на пенсията, получавана от Баба Гицка.
Моля, да допуснете и назначите медицинска експертиза, като поставите задача на личния ми лекар *** ***, след като се запознае с цялостната ми медицинска документация, да даде заключение за настоящото ми здравословно състояние във връзка със заболяванията ми, включително и какви хронично обострящи се заболявания имам, нуждая ли се от оперативна намеса за лечение на зрението ми, какви лекарства е задължително да употребявам ежемесечно, включително и като болкоуспокояващи, и каква е общата им парична стойност, като се посочи каква част от стойността им се покрива от НЗОК.
Моля да допуснете и назначите икономическа експертиза, с която вещо лице-икономист да даде заключение за необходимите нормални разноски, които се налага да изразходвам ежемесечно съобразно възрастта и личността ми.
С оглед становището на ответната страна ще ангажирам и други доказателства-писмени и гласни.
Особено искане: поради ниските ми доходи, преклонната ми възраст и влошено здравословно състояние, моля, да бъда освободена от внасяне на държавна такса по това производство.
Доказателства: прилагам декларация и документ за размера на пенсията ми.
ПРИЛОЖЕНИЕ: препис от молбата и доказателствата за ответните страни.
**.**.2007г.
гр. *** С уважение:
(Баба Гицка)
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1235
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Мнениеот karanedeff » 12 Юни 2007, 20:55

ПРИЛОЖЕНИЯТА
1. Нотариалният акт за дарение
Вх.-рсг.
На парт. кмпгп
том
сгр.

Върху
л п . •

Такса но Зак. .д.т.

Х
лп. г.
Всичко
По ко. №
19
Място' за лепене па
НОТАРИАЛЕН АКТ
ад нв
/У/
дело
том
Днед,
1994
ветдес@т\:й чщтвкрта/ го дина, пред мен,^^ н©та^иуб<йр'й "^нския районен .съ д, в кан
хиляда деветстотин де-
-.канцеларията *«и м >гр^.,се ,
$#:
явиха. БАБА ГИЦКА от гр,****:,ул.*** и едната й дъщеря от една страна, а от друга СИНЪТ на Баба Гицка и брат на дъщеря й и след като се ударих в тяхната, самоличност и дееспособност същите заявиха,че отпиват следния договор:
1.Баба Гицка и едната й дъщеря д_а р_.я АА_Т_ на Сина на първата и на брата на втората , следни я свой' собствен недвижим имот 6/8 идеални Части;от които Баба Гицка 5/8 /пет осми/ ид.ч. ,а едната й дъщеря 1/8 ………………………….. .. г ;
'• 2. Дарителка та-Баба Гицка си запазва ПРАВОТО НА ПОЛЗУВАНЕ
върху апартамента, предмет на дарението, докато е жива,
........................................
2. ЕПИКРИЗА
Пациент: Баба Гицка
ЕГН: 130*******
Адрес: ***
ул.: *** ** ; бл.** ; вх.* ; ет.*
ЕТАПНА ЕПИКРИЗА
На Баба Гицка
ЕГН: 130*******
Анамнеза:.Оплаквания от причерняване,залитане,на моменти
главоболие.От 2 години с неустойчиво кръвно налягане със стойности 1
от 180/100 до 100/60.
От години с болки по стави,на моменти със зачервяване.Нарушено
зрение и слух.
Обективно съртояние: Дихателна система- чисто везикуларно
дишане,ССС-ритмична сърдечна дейност,Фр-84,РР-150/1 ОО.Корем-
мек,неболезнен палпаторно.Хепар ет лиен-неувеличен.
Диагноза:Артериална хипертония -2-та степен.
Артрозна болест
Настоящата епикриза се издава, за да послужи пред съда.

**.**.07 г.
3. Нотариална покана
Чрез Нотариус ***
вписан в Регистъра
на Нотариалната камара под № *
НОТАРИАЛНА ПОКАНА
от Баба Гицка, ЕГН 130******* от гр. ***, кв. "***" бл. **-*,вх. "*", ет.*, ап. **
до
1. Снахата
2. Внука
Мили роднини,
Обръщам се към вас, защото откакто почина синът ми *** *** ***, ваш съпруг и баща, аз изпаднах в трайна нужда от средства за препитание.
Докато беше жив, той се грижеше за мен, като ми носеше храна и ми помагаше с известни парични суми, когато не ми стигаха за покриване на елементарните ми нужди. Отоплявам се на ток, необходими са ми средства и за лекарства. Подадох молба за социална помощ за отопление, която се одобри, но въпреки парите, които получавам, в зимните месеци се налага да доплащам от пенсията си.
Пенсията ми е в размер на 105,00лв. С напредването на възрастта, зрението ми силно се влоши и сега се нуждая от спешна оперативна намеса, която не мога да си позволя, поради оскъдните ми средства. Други доходи и спестявания аз нямам. Цените растат и
за мене всеки изминал ден става все по-тежък, а разноските все по-големи за да бъдат посрещнати с моята пенсия.
През пролетта на 1994г. аз дарих моята идеална част от апартамента, на вашия съпруг и баща, и докато беше жив той ме подкрепяше н ми помагаше в разходите. Но с неговата смърт тази помощ прекъсна и сега аз остро усещам липсата й.
С тази нотариална покана ви моля, да ми отделяте по 50,00лв. (петдесет лева) месечно всеки от вас. Най-късно до 1 февруари 2007г. ще чакам да ми изпратите първата помощ със запис - пощенски или телеграфен на адреса ми, посочен в нотариалната покана.
Настоящата покана се състави в четири еднообразни екземпляра - два, от които за връчване на адресатите, един за канцеларията на Нотариуса, един за изпращача.

**.**.2006 г. Баба Гицка
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1235
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Мнениеот gudio » 12 Юни 2007, 21:03

Не го прочетох, ама е хубаво да се създаде "виртуално деловодство", където да се разглеждат такива "дела". Обещавам (на трезво в скоро време :lol: ) да се запозная с "материалите по делото"...
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Мнениеот svetleto_s » 12 Юни 2007, 21:12

Много интересен казус. Поздравления за поетата инициатива.
svetleto_s
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 19 Мар 2007, 16:15

Мнениеот gudio » 12 Юни 2007, 21:22

:oops: Попрочетох нещо - разваляне на дарение поради т.нар. "непризнателност". За адвокатите е фасулска работа - една СМЕ и една СИЕ решават въпроса. Разходите на бабишкерата очевидно ще се окаже, че надхвърлят доходите й (а как е живяла досега :wink: съдът не изследва този въпрос) и надарените не й осигуряват издръжка, за нуждата от която тя надлежно ги е уведомила... Ако е вписана (а явно е...) исковата молба - пишете го "свирено"... дарението ще бъде развалено. Ако случайно междувременно дареният наследодател е успял да прехвърли имота (ама това не го видях), правоприемниците не отговарят, а баба Гицка духа супата.... Нещо таквоз...
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Мнениеот portokal » 12 Юни 2007, 21:59

Каранедев, ролята на баба Гицка кой ще я играе? ;-)
Наистина интересна идея обаче. 8)
Аватар
portokal
Старши потребител
 
Мнения: 5407
Регистриран на: 13 Яну 2005, 20:36

Мнениеот donna » 12 Юни 2007, 22:05

Поправих се минавам за ответниците то по -надолу все за него......,съда да гледа и слуша и накрая да се произнася :D

Ако съм на мястото на ответника искам :отхвърляне на иска като неоснователен.


Причини :

Съгласно чл.20 СК вещите,придобити през време на брака по наследство и по дарение принадлежат на съпруга, който ги е придобил .
Тоест въпросния имот е собственост само на на сина на бабето.
Сина на баба Гица умира ,със смъртта на сина много ясно ,че отпада задължението му към бабата да и дава издръжка ,ако има нужда от такава.
Въпросния имот се наследява.Наследници съпругата и детето ,те наследяват имота в съответни квоти ,но не и задължението да дават на бабата издръжка. Те не са надарени .

А сега отивам да прилагам българския закон на румънска територия :lol:
Последна промяна donna на 13 Юни 2007, 00:42, променена общо 2 пъти
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Мнениеот portokal » 12 Юни 2007, 22:06

Какво му прилагаш на румънска територия на българския закон? :oops:
Колкото до казуса - приема се (правилно според мен), че срещу наследниците на надарения след неговата смърт важат всички основания за отмяна на дарението по чл. 227 ЗЗД. Все едно, че те са надарени. Те си наследяват не само вещта, но и всички "негативи" на дарението.
Аватар
portokal
Старши потребител
 
Мнения: 5407
Регистриран на: 13 Яну 2005, 20:36

Мнениеот karanedeff » 12 Юни 2007, 22:14

До тук само зрители в залата.
Някой няма ли да влезе в ролята на съда и да подкани страните да изкажат съображения по даване на ход на делото.
Като правило първо думата има ищеца.
Нека се произнесе да се дава ли ход на делото.
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1235
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Мнениеот donna » 12 Юни 2007, 22:24

karanedeff написа:До тук само зрители в залата.
Някой няма ли да влезе в ролята на съда и да подкани страните да изкажат съображения по даване на ход на делото.
Като правило първо думата има ищеца.
Нека се произнесе да се дава ли ход на делото.


"След смъртта на съпруга ми на **.**.1994г. дарих своите 5/8 идеални части, от притежавания в СИО апартамент, находящ се на етаж *** в жилищен блок **-*-* в ж.к. "***" в гр. ***, състоящ се от стая, кухня, антре, баня-клозет, килер и балкон с площ от 36,57 кв.м., заедно с изба №*, заедно с *% идеални части от общите части на сградата и от дворното място, цялото от ****,** кв.м. с отстъпено право на строеж, като си запазих правото да го ползвам докато съм жива. Тази сделка изповядахме с нотариален акт №**, том ***, нот.д. №****/1994г.
"


Е аз ще дам възможност на съда или ответника ,да констатира нередовност на исковата молба

Исковата молба е нередовна , ищеца не е посочил в иска кой е надарения ,тоест на кого е дарил имота . Това ,че е приложен НА ,не санира порока /ще се поправят още в СЗ/

И още нещо иска подлежи на вписване ,но това ако съм ответник и иска не е вписан няма да го коментирам ,а ако съм съда ще задължа ищеца да я впише тая искова молба.

А сега отивам да прилагам българския закон на румънска територия
:D
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Мнениеот donna » 12 Юни 2007, 22:30

portokal написа:Какво му прилагаш на румънска територия на българския закон? :oops:
Колкото до казуса - приема се (правилно според мен), че срещу наследниците на надарения след неговата смърт важат всички основания за отмяна на дарението по чл. 227 ЗЗД. Все едно, че те са надарени. Те си наследяват не само вещта, но и всички "негативи" на дарението.


Задължението за даване на издръжка е на дарения ,а не на наследниците :lol: .
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Мнениеот portokal » 12 Юни 2007, 22:32

Абе, не смятам така, а мисля, че има и практика в този смисъл; и в такъв случай ще взема да се кандидатирам аз за ролята на бабата.
Ти кажи за румънския закон какво му прилагаш. :wink:
Аватар
portokal
Старши потребител
 
Мнения: 5407
Регистриран на: 13 Яну 2005, 20:36

Мнениеот gudio » 12 Юни 2007, 22:34

Ми нали ти се именуваш "съдия" по длъжност - давай му ход, аз съдия не съм, аз съм само изпълнител (на желания и надежди) :wink:
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Мнениеот gudio » 12 Юни 2007, 22:38

Значи, в софийското съд, дарението е наистина много intuitu personae договор, но (а аз в предишното си битие водих доста такива дела) безусловно приемат, че задължението за издръжка при нужда е наследимо.
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Мнениеот portokal » 12 Юни 2007, 22:41

Тук баба Гицка вече няма търпение и се провиква: "Да се даде ход! Адвокатът ми всичко си е написал там!". (Макар че, между нас казано, Донна е права за исковата молба.)
Аватар
portokal
Старши потребител
 
Мнения: 5407
Регистриран на: 13 Яну 2005, 20:36

Мнениеот karanedeff » 12 Юни 2007, 22:44

gudio написа:Ми нали ти се именуваш "съдия" по длъжност - давай му ход, аз съдия не съм, аз съм само изпълнител (на желания и надежди) :wink:


За сега съм в публиката.
Но вече се появи възражение, че исковата молба не е вписана, а и ищцата не е представила документи удостоверяващи родствените връзки, т.е. поне удостоверение за наследници. Липсва и документ за стойността на имота, демек данъчна оценка, все пак съдът в крайна сметка има задължението при решаване на делото да определи ДТ, които следва да се заплатят от страните, дори искането на ищцата да бъде освободена от първоначално заплащане на ДТ за преявяване на иска да бъде уважено.
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1235
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Мнениеот donna » 12 Юни 2007, 22:55

karanedeff написа:
gudio написа:Ми нали ти се именуваш "съдия" по длъжност - давай му ход, аз съдия не съм, аз съм само изпълнител (на желания и надежди) :wink:


За сега съм в публиката.
Но вече се появи възражение, че исковата молба не е вписана, а и ищцата не е представила документи удостоверяващи родствените връзки, т.е. поне удостоверение за наследници. Липсва и документ за стойността на имота, демек данъчна оценка, все пак съдът в крайна сметка има задължението при решаване на делото да определи ДТ, които следва да се заплатят от страните, дори искането на ищцата да бъде освободена от първоначално заплащане на ДТ за преявяване на иска да бъде уважено.


След като няма данъчна оценка , как ще се впише иска ? След като няма и удостоверение за наследници или родствени връзки , как ще докаже ,че синът и е починал ......,и че ответниците правилно са конституирани ? Считам ,че съда следва да даде седемдневния срок за представяне на тия книжа и ако ония не ги представят да прекрати делото още в началото.
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Мнениеот gudio » 12 Юни 2007, 22:57

Предлагам чак в такива "правно-технически" подробности да не изпадаме. Въпорсът е - ако тези ответници са наследници, то те не могат да се позовават на незнание ("добросъвестност" и т.н.), пасивът в наследството (задължението да се даде издръжка на дарителя при нужда) си е в тяхна тежест... Тук, понеже задължението не е насрещна престация (това по мнение на софийското съд - 4-5 решения с участието на моя милост), не може и да се излезе с номера - "длъжникът да предложи изпълнение в хода на процеса", та да не се допусне разваляне.
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Мнениеот donna » 12 Юни 2007, 23:00

gudio написа:Предлагам чак в такива "правно-технически" подробности да не изпадаме. Въпорсът е - ако тези ответници са наследници, то те не могат да се позовават на незнание ("добросъвестност" и т.н.), пасивът в наследството (задължението да се даде издръжка на дарителя при нужда) си е в тяхна тежест... Тук, понеже задължението не е насрещна престация (това по мнение на софийското съд - 4-5 решения с участието на моя милост), не може и да се излезе с номера - "длъжникът да предложи изпълнение в хода на процеса", та да не се допусне разваляне.


Аз си мисля ,че Софийското съд /предполагам районния/ ,не е бил мн. прав .....ами бабет да беше сключила договор за издръжка и гледане :lol: преди време имаше тука такава тема преди години беше ...не мога да я открия за жалост.
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Следваща

Назад към Виртуално деловодство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron