Страница 1 от 1

Трудово правна консултация

МнениеПубликувано на: 16 Юни 2003, 16:48
от Манол
Имат ли право лица работещи на ненормиран работен ден ,на допълнителен платен годишен отпуск по чл.156 ал.2 КТ ако не са работели над редовното работно време както е посочено в чл.139 ал.4 изречение трето от КТ?
Има ли други изисквания за да се ползва допълнит.год.отпуск по чл.156 ал.2 КТ освен лицето да работи на ненормиран работен ден?
Предварително благодаря!

Re: Трудово правна консултация

МнениеПубликувано на: 16 Юни 2003, 19:59
от Esi
Според мен лицата не могат да ползват допълнителен отпуск ако не са работили над редовното работно време - тогава не възниква и правото им за компенсация с допълнителния отпуск - а имено това е идеята на закона.

Re: Трудово правна консултация

МнениеПубликувано на: 16 Юни 2003, 20:10
от LОТ
Добре е допълнителният год.отпуск да бъде уговорено в колективния труд.договор или в индивид.труд.договор. В ИТД наред с характера и мястото на рабта, трудовото възнаграждение, условията на работа и др. се уговарят и размера на отпуската(оновна и допълнителна). Тъй като ненормирания раб. ден съгласно чл.139 ал.4 от КТ се установява след консултации с представит. на раб. и служ., то при тези консултации се договаря и доп.плат. год.отпуск за ненормираното раб.време.