Страница 1 от 1

хонорар за юрисконсулт

МнениеПубликувано на: 13 Май 2003, 08:42
от niki_adv
Преди време бях прочел някъде, че юрисконсулта на предприятие има право на определен процент от присъденото по реда на чл.64 ал.V ат ГПК възнажраждение. Както обикновено се получава обаче, когато ми потрябва не мога да намеря къде съм го прочел. Моля ако някой може да помогне - да ми каже срещал ли е такава разпоредба и къде. Нямам спомен също дали нямаше условие това изрично да е уговорено с трудовия договор или се дължи независимо от това.

Re: хонорар за юрисконсулт

МнениеПубликувано на: 17 Май 2003, 08:08
от uli
Във всеки случай, ако сте на трудов договор трябва предварително да сте уговорили това с работодателя Ви. Няма такова нещо, че се дължи независимо от тр. дог. Не е възможно да бъдете едновременно и адвокат и юрисконсулт по трудов договор, тъй като след влизане в трудово правоотношение сте влъжен да се отпишете от адв. колегия. niki_adv написа:

Re: хонорар за юрисконсулт

МнениеПубликувано на: 27 Май 2003, 16:57
от bgjurist
По принцип, юрисконсултът получава заплата или друго възнаграждение (ако е на граждански договор за личен труд). Колегата преди мене е прав (дори и седнал зад компютъра).

Re: хонорар за юрисконсулт

МнениеПубликувано на: 05 Юни 2003, 14:17
от cleo
Не съм съгласна напълно с колегите изразили становище преди мен

Един по-сериозне прочит на митническото и данъчно законодателство би им дал леко ... различен поглед по въпроса....
Не само че се изплащат / не точно като хонорари/ , но обикновено са и в солиден размер ......

Извадка - закон за митниците
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Министърът на финансите по предложение на директора на Агенция "Митници" определя служителите за допълнително възнаграждение за участие в борбата срещу митническите и валутните нарушения и престъпления и за материално стимулиране.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Средствата по ал. 2 се определят в размер двадесет и пет на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на Агенция "Митници" за съответната година и се включват в Закона за държавния бюджет за същата година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Редът за определяне на индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение по ал. 2 се определя с наредба, издадена от министъра на финансите.

Re: хонорар за юрисконсулт

МнениеПубликувано на: 05 Юни 2003, 16:20
от legaladvicebg
Да, за съжаление присъдените разходи се полагат на работодателя Ви. Често се оказва, че вашето възнаграждение е по- малко от определеното по адвокатската тарифа и така работодателят Ви излиза на "печалба". Трябва да се договорите за премия на база спечелени дела и присъдени разноски.
Трудно е да се работи нещо без ясен статут - юрисконсулт, всички останали колеги разчитат на специално за тях законодателство.

Re: хонорар за юрисконсулт

МнениеПубликувано на: 06 Юни 2003, 17:27
от hebigatsu
За legaladvicebg,
Така е, но за юрисконсулта пък няма доста от ограниченията, които са налице по отношение на адвокатите, нито носи тяхната отговорност.