Страница 1 от 1

Влизане в сила на заповед за прекратяване на трудово правоот

МнениеПубликувано на: 08 Авг 2002, 17:26
от Иван
Предлагам интересен казус с молба за съвет и мнения:
Заповед за назначаване на държавен служител по ЗДСл. от 01.06.2001 год. Следва заповед за прекратяване на служебно правоотношение от 30.11.2001на осн. чл. 12 ал. 1от ЗДСл. връчена на 04.12.2001.
Кога влиза в сила заповедта и срочния договор не се ли е трансформирал вече в безсрочен? Какво следва да предприема?
Благодаря на всички предварително.

Re: Влизане в сила на заповед за прекратяване на трудово пра

МнениеПубликувано на: 15 Авг 2002, 08:55
от stefanch
С уговорката, че познанията ми по ЗДСл са изключително скромни, ще се постарая да отговоря.
Заповедта за назначаване е административен акт, следвателно за нея трябва да важат общите правила за влизане в сила на индивидуалните административни актове по реда на ЗАП, т.е ако не е обжалвана, след изтичане срока на обжалването (мисля, че е 7 дни за обжалване по административен ред, ако актовете издадени въз основа на ЗДСл подлежат на такова обжалване, 14 дни за обжалване по съдебен ред). Ако се обжалва по съдебен ред би трябвало да влиза в сила заедно с влизане в сила на съдебното решение.

Re: Влизане в сила на заповед за прекратяване на трудово пра

МнениеПубликувано на: 16 Авг 2002, 10:45
от russema
Запозната съм със ЗДСл и съдебната практика на ВАС по чл. 12 от закона. Моето мнение. Служебното правоотношение в ЗДСл е уредено по различен начин от трудовото по КТ. Затова не трябва да се смесват. С посочената заповед се прекратява служебно, а не трудово правоотношение. Не посочвате достатъчно факти, за да може да се разсъждава в пълнота. Ако датите, които посочвате са точни, сроковете за обжалване по ЗАП /съответно по ЗВАС/ са отдавна изтекли. Можело е да се иска и подновяване на срока. Важно е да знаете, че според чл. 124, ал. 2 от ЗДСл обжалването на актовете не спира тяхното изпълнение. С други думи, заповедта е била обжалваема /и не е влязла в сила/ в 14-дневен срок от съобщаването, но е била изпълняема още от връчването. Имате възможност да се позовавате на нищожност на акта без ограничение във времето. За целта тази заповед трябва да бъде разгледана лично от адвокат. Датите са малко съмнителни – 30.11.2001 г. е било събота. Обърнете внимание също, че 6-месечният срок по чл. 12 от ЗДСл тече от встъпването в длъжност /от тази дата възниква служебното правоотношение/, а не от датата на издаване на заповедта за назначаване. Може би все пак има какво да се помисли, ако дадете казуса в детайли. Подготвила съм няколко решения на ВАСпо чл.12, които изясняват доста неща. Мога да Ви ги изпратя, ако напишете email.

Re: Влизане в сила на заповед за прекратяване на трудово пра

МнениеПубликувано на: 29 Яну 2003, 02:19
от Иван
Назначен съм на държавна служба със Заповед от 28.05.2001 год. и съм встъпил в длъжност на 01.06.2001 год.. Служебното ми правоотношение е уредено от заповедта като срочно за 6 месеца и е предвиден срок за изпитване по чл.12 от ЗДСл. На 04.12.2001 год. ми бе връчена заповед за прекратяване на това правоотношение, издадена на 30.11.2001 год. В нея е посочено че се издава на основание чл.12 ал.1 от ЗДСл, че прекратява СлПО считано от 30.11.2001 год. и че на основание чл.61 от ЗДСл следва да се изплати обезщетение за неизползван платен годишен отпуск без да се конкретизира в какъв размер и за какъв срок ми се дължи това обезщетение. Моля за Вашето мнение имам ли основание да претендирам в заведеното вече от мен дело незаконосъобразността на заповедта за прекратяване на СлПО? Може ли да се твърди, че тя страда от пороци, тъй като не е мотивирана с фактически основания и в нея не е посочено дължимото ми обезщетение, индивидуализирано по размер и срок? Може ли да се твърди също така, че за служителя заповедта има действие от нейното връчване т.е. от 04.12.2001 год., а на тази дата вече е отпаднала възможността за прекратяване без предизвестие, тъй като 6-месечният срок за изпитване вече е изтекъл и срочният договор се е трансформирал в безсрочен ?
Също така бих помолил да ми изпратите решенията на ВАС по чл. 12 ЗДСл, за които споменавате, по възможност по-скоро, тъй като делото ми е насрочено за 03.02.2003 год. Предварително Ви благодаря най-искрено.

С уважение : Иван И.