Страница 1 от 1

Прекратяване на трудов договор!

МнениеПубликувано на: 01 Авг 2021, 02:07
от teni11
Здравейте, искам да задам два въпроса към вас,на 28.7.2021г си пусанх предизвестие за напускане по взаимно съглсие, член 325 ал.1, заради некоректно отношение към мен, в предизвестото пише че договора трябва да се прекрати на 15.8.2021г, първия ми въпрос към вас е ако управителя не подпише предизвестието в упоменатия срок, дали предизвестието продължава да си тече или се води неуважено, и няма да ми се прекрати ТД, ако е така,какво мога да направя в тази ситуация.И следващия ми въпрос към вас е, при подписано предизвестие за взаимно съгласие, ако то е подписано от управителя, демек уважено, и си взема болничен 5 дена преди изтичането на предизвестието, фирмата може ли да ми създаде проблеми, например да не желае да го уважи или да съм длъжен да заплатя убещетение, а да и дали болничния удължава предизвестието, благодаря за вниманието!

Re: Прекратяване на трудов договор!

МнениеПубликувано на: 01 Авг 2021, 15:43
от guest1
Здравейте!
Във вашия въпрос - виждам една „голяма бъркотия от понятия и термини“!

Текстът
Чл. 325. (1) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;
означава, че ТД се прекратява в момента, в който двете страни се споразумеят и подпишат предложението. Може - веднага!

Щом говорите за предизвестие - по-скоро става дума за
Чл. 326. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.
(2) Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.
Колко точно е срока при вас - в ТД пише!
Ако е „стандартните“ 30 дни, Вие сте подали предизвестието на 28.07.2021 г - същото изтича на 26.08. 2021 г. Първи ден 28 юли, последен ден - 26 август. на 27 август вече нямате ТД.
Написали сте, че искате договора да се прекрати на 15.08.2021 г. Тук „влизате“ в хипотезата на
Чл. 220. (1) Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.


Самото предизвестие е едностранно волеизявление - за информация на другата страна. Работодателя трябва само да го получи - на хартия (с вх.№), по електронен път или по друг доказуем начин. Съгласие от него не се иска.
Чл. 335. (1) Трудовият договор се прекратява писмено.
(2) Трудовият договор се прекратява:
1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието;
2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието;