Страница 1 от 1

Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 16 Юни 2021, 09:19
от nuneva
Здравейте!
Обръщам се към вас с молба за съдействие. В момента заемам длъжност, който работодателят ми е решил да измени едностранно. Първоначално имаше намерение да я съкрати, но поради това, че се ползвам от закрила от закона, който забранява съкращаване по чл. 328, ал. 1, т.2, 3 и 4 от КТ реши да я измени. Естествено аз не съм съгласна с новата длъжност както като наименование, характеристика и не на последно място заплащане.
Имам ли право да откажа да подпиша допълнително споразумение с нова длъжност и заплащане и какво случва в този случай?

Благодаря предварително!

Re: Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 16 Юни 2021, 22:43
от nikodim77
Здравейте,
Основният въпрос, който сте извели е, „Имам ли право да откажа да подпиша допълнително споразумение с нова длъжност и заплащане и какво случва в този случай”, чиито отговор е, Да. Ползвайки се от правото си за несъгласие (неподписване) за изменение на съдържанието на трудовото правоотношение, Вие парирате едностранното осъществяване на същото от страна на работодателя. Законът – КТ въвежда забрана за едностранно изменение на съдържанието на трудовото правоотношение, която забрана е визирана в чл. 118 на КТ и е в релация с чл. 20а от ЗЗД. Единствената възможност, която работодателят има по закон (чл. 120 от КТ) да Ви възложи друга работа, е при определени условия и то временно за срок до 45 календарни дни за една година.
Налице е също тънка граница между изменение на съдържанието на трудовото правоотношение по чл. 118 и въобще, промяна на длъжността, съответно с нова длъжностна характеристика.
За съжаление у нас все още работникът (служителят) са от към по-неблагоприятната страна в трудовите договорености. Реши ли работодател да се "отърве от нежелан служител", то той ще намери как да го направи.А и все пак закрилата от уволнение не е абсолютна! Последните две изречения са в смисъл, че би било добре да потърсите компромисен вариант, удовлетворяващ и двете страни...

Re: Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 17 Юни 2021, 13:57
от roshen
Здравейте,
Nikodim77 е обяснил чудесно всичко, но аз бих Ви обърнала внимание колко важно е началното представяне на информацията. За да не стане объркване. Например, законът не точно забранява, а по-скоро се изисква разрешение от Инспекция по труда. Тя понякога дава такова. Също така по т.4 мисля няма защита, а ние какви са обстоятелствата на работодателя Ви не знаем. Обикновено смяна на длъжност и възнаграждение се прави с нов договор, не с допълнително споразумение. От друга страна, да не се окаже, че са Ви предложили да Ви трудоустроят. Защото тогава отказ от Ваша страна има съвсем други последствия.
Между другото МТСП имат секция с въпроси, може и там да питате. Може да се обърнете и към Инспекция по труда за становище. Успех!

Re: Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2021, 09:35
от kalahan2008
roshen написа:Обикновено смяна на длъжност и възнаграждение се прави с нов договор, не с допълнително споразумение.

Всъщност обикновено го правят с промяна на длъжностната характеристика, тъй като в този случай не се изисква съгласието на работника/служителя, докато при подписване на анекс или нов договор се изисква такова.
В този случай спорът е: дали промяната в длъжността е свързана с промяна на характера на работата.
В тази насока вижте следното решение на ВКС:
Решение № 243 от 16.07.2012 г. по гр.д. № 745/2011 г. на ВКС, IV г.о.:
Съгласно чл.66 ал.1 КТ трудовият договор съдържа данни за страните и задължително определя мястото на работа, наименованието на длъжността и характера на работата и други условия във връзка с предоставянето на работна сила. Характерът на работата /което понятие в практиката се замества и отъждествява с изразът „длъжност”/ се определя от включените в нея трудови функции /задължения/ по вид, обем, начин на изпълнение. В зависимост от нуждите на работодателя, в правомощията му е да променя трудовите функции, включително чрез прибавяне на нови такива. Такъв вид промяна ще доведе до промяна /трансформация/ и на длъжността, дори при запазване на наименованието й, само в случаите, когато прибавените трудови функции са съществено различни от досегашните, примерно възлагането и на ръководни и/или на контролни функции. Промяна, изразяваща се само в детайлизирането /т.е. в по-висока степен на конкретизирането/ на основните функции и задължения не обуславя промяна на характера на работата /на длъжността/.

Какво означава "съществено различни" трудови функции е въпрос на конкретна преценка, което дава широка свобода на съда при евентуално съдебно производство.

Re: Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2021, 18:55
от roshen
Kalahan, жената е написала, че промяна има в наименованието на длъжността, в характеристиката и във възнаграждението. Не споделям впечатленията Ви как се прави подобна промяна, най-малкото защото трудовото възнаграждение не е предмет на трудовата характеристика.

Re: Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2021, 21:34
от guest1
Само една добавка.
Когато говорим за длъжностна (не трудова) характеристика трябва да разграничаваме - типова и конкретна! Първата е обща - за всички заемащи такава и подобни позиции. Втората е да конкретното работно място.
И в двата случая съдържат:
  1. Наименование и код на длъжността
  2. Описание на характерните дейности и процеси за длъжността
  3. Подчиненост, връзки и взаимодействия
  4. Длъжностни отговорности
  5. Права
  6. Условия на труд
  7. Длъжностни изисквания
  8. Дата и подписи.
Колкото по.-подробно е съдържанието - толкова по-ясно е за страните - за какво става дума.

Re: Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2021, 22:19
от nikodim77
Брееий, Жорко! И къде прочете, че дл. характеристики са типови и общи, и за конкретни работни места?!? То като четеш по сайтовете на адвокатски кантори, поне не си измисляй!!! Или следвайки антилогиката ти, то и колективния тр. дог. върви и с колективна дл. характеристика, а?!
А и опитът ти да внесеш поправка в написаното от roshen е жалък. Защото нито си на нейните познания, нито на образованието! Допуснала е лапсус - писмен, голяма работа тя със сигурност по-добре от теб знае разликата между посочените характеристики! Но не,ти трябва да си във всяка тема и да поправяш. Паразитирай си...

Re: Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2021, 23:17
от roshen
Да, допуснала съм грешка. Истината е, че в правото нещата трябва да се назовават точно, а аз трябва да работя върху изказа си.
Оценявам, когато някой е на различно от моето мнение и нямам нищо против да бъда поправена или допълнена :)
В конкретния случай смятам, че споделеното от kalahan2008 е много полезно. Може и да не съм разбрала правилно жената, написала поста, но останах с впечатлението, че длъжността е различна, а възнаграждението - по-ниско. Такава промяна - намаляване на възнаграждение - не следва да се прави едностранно и според мен не трябва да се прави през длъжностната х-ка. Отделно, когато едновременно се сменят и длъжност, и възнаграждение, мисля, че де факто се сключва нов договор, дори да е оформен като допълнително споразумение към предишния, като моят личен опит е, че направо се подписва документ, оформен като нов договор. Но може това да не е така разпространена практика, както аз си мисля.
Главното според мен е, че при подобен казус е много важно изключително подробното и точно описание и има предпоставки човек да се обърка. Малко по-сложно е отколкото да опише роднинските си връзки, кой кога е починал и да пита за наследство.

Re: Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 20 Юни 2021, 00:29
от guest1
roshen написа:Да, допуснала съм грешка. Истината е, че в правото нещата трябва да се назовават точно, а аз трябва да работя върху изказа си.

Както казах - това беше само добавка, уточнение. Грешката Ви - използване на на термина „трудова“, вместо „длъжностна характеристика“ - не е фатална.

Но ако се върнем в началото - питащата казва:
nuneva написа:Първоначално имаше намерение да я съкрати, но ...

Реално съкращаване на щата има само, когато не просто е премахната длъжността като щатна бройка, но и когато трудовата функция е престанала да съществува, като съществено съдържание на отделна длъжност. Пример - закрива се щата „Техник-поддръжка“ защото тази дейност ще се изпълнява от външна фирма.

Re: Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 21 Юни 2021, 11:41
от nuneva
roshen написа:Здравейте,
Nikodim77 е обяснил чудесно всичко, но аз бих Ви обърнала внимание колко важно е началното представяне на информацията. За да не стане объркване. Например, законът не точно забранява, а по-скоро се изисква разрешение от Инспекция по труда. Тя понякога дава такова. Също така по т.4 мисля няма защита, а ние какви са обстоятелствата на работодателя Ви не знаем. Обикновено смяна на длъжност и възнаграждение се прави с нов договор, не с допълнително споразумение. От друга страна, да не се окаже, че са Ви предложили да Ви трудоустроят. Защото тогава отказ от Ваша страна има съвсем други последствия.
Между другото МТСП имат секция с въпроси, може и там да питате. Може да се обърнете и към Инспекция по труда за становище. Успех!


Благодаря на всички за подробните и компетентни коментари и съвети.
Целта е да се промени длъжността освен като наименование и като трудови задължения. До сега тя имаше ръководен характер, целта на човекът е да я трансформира в така да го нарека " оперативна".
Тъй като длъжността не може да я съкратят ( знам, че забраната не е абсолютна и с разрешение на ИТ може евентуално да го направи), ще предложи ДС с нова длъжност и длъж.характеристика. Аз мисля обаче, че няма как да ми се вменят нови или различни трудови задължения, както и отговорности, без моето съгласие.

Аз бих искала да попитам за трудоустрояването - какво имате в предвид? То не е ли за лица с намалена работоспособност?

Re: Едностранно изменение на длъжност

МнениеПубликувано на: 21 Юни 2021, 15:20
от roshen
Кърмачките също могат да бъдат трудоустроени, но Вашият случай изглежда не е такъв. Отговорът на nikodim77 е доста изчерпателен :)