Страница 1 от 1

Подаване на документи за пенсиониране на карантинирано лице.

МнениеПубликувано на: 07 Май 2021, 19:49
от twizard
Здравейте!
Понеже не знам дали съм в правилния раздел, за което моля да бъда извинен, ще пиша директно казусът, който ме притеснява.

Майка ми е болна от covid 19 и е приета в болница, надявам се всичко да е наред и за я излекуват, но проблемът е друг - тя трябва да си подаде документите за пенсиониране на 07.06.2021. Тъй като не се знае колко време ще бъде лечението ѝ и колко време след изписването ѝ ще бъде под карантине, да приемем, че ще изпусне крайния срок. Въпросът ми е следният: Как може лице под карантина да подаде такива документи или как може да подпише/да му бъде направено/ пълномощно, за да упалномощи някой друг да ги подаде?

Благодаря предварително за отговорите!

Re: Подаване на документи за пенсиониране на карантинирано л

МнениеПубликувано на: 08 Май 2021, 00:43
от guest1
Не всичко е задължително да става „на гише“ - с физическо присъствие!

НОИ предлага две нови електронни услуги
От 17 април 2014 г. са активни две нови административни услуги - за подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка и за преизчисляване на пенсия въз основа на придобит осигурителен стаж след пенсиониране.
По електронен път лицата могат да подават заявление в териториалните поделения на НОИ за отпускане на пенсия и/или добавка и за преизчисляване на пенсията. За изпращането на заявлението се изисква квалифициран електронен подпис /КЕП/, или ЕГН/ЛНЧ и Персонален идентификационен код /ПИК/ за физически лица, както и Идентификационен код на осигурителя /ИКО/ за лицата с БУЛСТАТ/ЕИК, когато заявлението за отпускане на пенсията се подава чрез последния осигурител.

Re: Подаване на документи за пенсиониране на карантинирано л

МнениеПубликувано на: 27 Май 2021, 11:22
от chima
Здравейте,
Пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на подаването им.
Т.е. ако на 07.06.2021 г. майка Ви придобива право на пенсия, то ако в двумесечен срок от тази дата - до 07.08 подаде документите, пенсията ще се изчисли и ще й се дължи от 07.06.
Ако подаде документи след 07.08, пенсия ще се изчисли от датата на подаване на документите.
Правото на пенсия не се погасява по давност.
Така, че не знам тази дата 07.06.2021 с какво точно я свързвате, но тя няма да загуби правото си да се пенсионира.