Страница 1 от 1

Интересен казус по трудово-кооперативно право

МнениеПубликувано на: 27 Ное 2020, 20:53
от spasova_mont
Здравейте, колеги. Попадна ми интересен казус, даден от Средкова. Тъй като отдавна не практикувам трудово право, ще ми е интересно и полезно да чуя вашето мнение! Казусът е следният:

В ремонтната работилница на ТПК „Гранит” работели началникът на работилницата Димитров (той не бил член на кооперацията, а работел в нея въз основа на трудов договор) и двама кооператори – Емилов и Желязков. Общото събрание на кооперацията предложило на Управителния съвет да постави на длъжността „Началник на ремонтната работилница” член на кооперацията, а Димитров да премести на друга подходяща за квалификацията му работа.
Димитров не се съгласил да бъде преместен и подал молба до председателя на кооперацията за прекратяване на трудовия договор. Председателят смятал, че по молбата трябва да се произнесе общото събрание на кооперацията.
Въпроси:
1. Законосъобразно ли е решението на общото събрание на ТПК „Гранит” относно преместването на Димитров?
2. Прилага ли се трудовото законодателство за правоотношенията на ТПК „Гранит” съответно с Димитров, Емилов и Желязков.
3. Правилно ли е становището на председателя на кооперацията относно молбата на Димитров за прекратяване на трудовия му договор?

Re: Интересен казус по трудово-кооперативно право

МнениеПубликувано на: 27 Ное 2020, 21:58
от jhoro
Здравейте! Нищо интересно!
Налице са две различни правоотношения.
Членовете на коопелацията са на първо място съСОБСТВЕНИЦИ! Закон за кооперациите.
Другото си е трудово правоотношение - по Кодекса на труда.

Re: Интересен казус по трудово-кооперативно право

МнениеПубликувано на: 28 Ное 2020, 02:09
от spasova_mont
Ок, но на първият въпрос какъв е отговора?

Re: Интересен казус по трудово-кооперативно право

МнениеПубликувано на: 28 Ное 2020, 02:17
от nikodim77
Здравейте,
Казусът повдигна интерес и у мен, за което ще си позволя да изложа личните ми съображения!:
От информацията, дадена в него, макар и да липсва уставът на ТПК считам, че и в двата закона, относими към него са дадени изчерпателно търсените отговори. Пък и чл. 2 от ЗК не сочи възможността в устава да се уреждат трудови правоотношения с външни за кооперацията лица. Може би ал. 5 от същия член дава възможност за подобно уреждане, но то също следва да кореспондира със законова норма, а такава имаме в КТ.
По въпрос 1:
1. Законосъобразно ли е решението на общото събрание на ТПК „Гранит” относно преместването на Димитров?
Да, именно този въпрос е по-интересен (главоблъскащ) и заслужава повечко разсъждения…
От прочит на чл. 15 от ЗК е видно, че в същият са изброени правомощията на Общото събрание на кооперацията (ОСК). В никой от текстовете на разглежданата норма не е посочено, че ОСК може да решава въпроси, свързани с трудовото законодателство. Ако стъпим на горното, то изводът ще е за незаконосъобразност на едно такова решение за изменение на договорно отношение със служител (работник) в кооперацията. Обаче, решения могат да се взимат всякакви, доколкото те не се привеждат в действие или привеждането им е от компетентността на друг (в случая председателя на К) и е уредено в норм. акт (КТ). Нещо повече, ал. 6 от разглеждания чл. 15 предполага вземане на решения от всякакво естество, които не са предвидени в устава на К или в норм. акт. Така или иначе, при вземане на едно такова решение то не може да се осъществи по редица причини, изложени в КТ, а и в самият ЗК. Така че, считам решението на ОСК за законосъобразно, до колкото това решение, подлежи на изпълнение от председателя на К. и е в неговите правомощия да осъществи процедурата по законосъобразен начин. Ще направя вметка, че за да е напълно в релация със закона, решението следва да завършва с нещо от сорта на: „ ОСК реши, да предложи на председателя на К. да извърши тва и това, които са в неговите правомощия…
2. Прилага ли се трудовото законодателство за правоотношенията на ТПК „Гранит” съответно с Димитров, Емилов и Желязков.
Ами да, по отношение на Димитров, който е описан в казуса като външен за кооперацията работник, неговите трудово-правни взаимоотношения се базират на разписаното в КТ.
По отношение на другите двама; Емилов и Желязков няма как да гадаем какъв е техният сатус в кооперацията, какъв е техният, а и на ОС избор за това, дали да са в трудово правоотношение каквото право им дава ал. 2 на чл. 9 от ЗК, или не. Всъщност в казуса, Емилов и Желязков са просто имена – служиели в работилницата и членове на К.,но кои са и какво е конкретно участието им в същия не става ясно…?! Не е ясно и кой е председателят на К? (не че, последното има значение…)
3. Правилно ли е становището на председателя на кооперацията относно молбата на Димитров за прекратяване на трудовия му договор?
Не мисля, че е правилно. В подкрепа на моето твърдение е текстът на чл. 26, ал. 4 от ЗК, в който е разписано, че в правомощията именно на председателят е да сключва и прекратява трудови договори, което води до извода, че може и да изменя същите. Просто опитва да протака или да си "измие ръцете" с тази обосновка... :roll:
За пълнота ще вметна, че Димитров е могъл да не бърза да депозира молба за прекратяване на трудовото си правоотношение, а е могъл да възрази срещу изменението (предложението за изм.) на тр.дог., и ако не се постигне съгласие м-у него и председателят на К, тогава вече да желае освобождаване или да си търси правата по реда на КТ - ГПК. Но по така оформилият се трудовоправен казус следва да се разглеждат поне няколко текста на КТ, което не е в наст. тема.

пп. Горното е плод на личните ми съждения в опит да тълкувам цитираните закони на ниво, академично усвояване на материята!

пп.2 Юзърът jhoro е форумен "трол" та много, много не му се връзвайте... :wink:

Re: Интересен казус по трудово-кооперативно право

МнениеПубликувано на: 28 Ное 2020, 03:56
от jhoro
Никодим, много приказки, ама …
Ако не беше последното изречение - щях да отмина, но ти ме предизвикваш.

Виж се, какво си написал!
nikodim77 написа:Пък и чл. 2 от ЗК не сочи възможността в устава да се уреждат трудови правоотношения с външни за кооперацията лица. Може би ал. 5 от същия член дава възможност за подобно уреждане, но то също следва да кореспондира със законова норма, а такава имаме в КТ.:

Виж последното изречение на чл. 1 от същия закон - „Кооперацията е юридическо лице.”
Тоест - като ЮЛ „Кооперация” може да прави всичко, вкл. да наема хора на ТД.
nikodim77 написа:По отношение на другите двама; Емилов и Желязков няма как да гадаем какъв е техният статут в кооперацията …

Още в първия пост питащия е казал - „… и двама кооператори – Емилов и Желязков”. Какво неясно има?
nikodim77 написа:За пълнота ще вметна, че Димитров е могъл да не бърза да депозира молба за прекратяване на трудовото си правоотношение, а е могъл да възрази срещу изменението (предложението за изм.) на тр.дог., и ако не се постигне съгласие м-у него и председателят на К, тогава вече да желае освобождаване или да си търси правата по реда на КТ - ГПК.

Защо да възразява? Едната страна предлага, другата не приема, в резултат - запазва ае досегашното положение. Нали има действащ ТД?

Има и други неща, но тях - друг път.
Приятна нощ!

Re: Интересен казус по трудово-кооперативно право

МнениеПубликувано на: 28 Ное 2020, 04:44
от nikodim77
До Жоро!!! Моля за извинение към питащия!
Виж какво бе, кухолейков! Че си **ост си го доказал, че си нагъл и безочлив също, но продължаваш да ме смайваш с глупостите си, с недомислиците ти и ваденето от контекста на думи от участниците във форума с цел да се измъкнеш от **йната, които ръсиш!
Да! Винаги където се и**ираш последните ми слова ще са насочени към разкриване на същността ти!!! Не заслужаваш да ти се обяснявам, но ще внеса яснота по реда на твоите глупости:
кухолейков написа:
Виж последното изречение на чл. 1 от същия закон - „Кооперацията е юридическо лице.”
Тоест - като ЮЛ „Кооперация” може да прави всичко, вкл. да наема хора на ТД.

Къде бе ***пако от мои думи ти направи извод, че твърдя, че К. не може да наема хора, бе?!?
Посочил съм какво е отразено в устава, а не, че К не могат да сключват дог. по КТ! Ал. 3 от чл. 2 на ЗК изрично упоменава какво урежда уставът на К., а там не е разписано наемането на служители по трудовоправни взаимоотношения! Пак ще повторя!: никъде не съм твърдял, че не следва да се наемат служители и работници от К по КТ!!! Това, че в стремежът да си опозиция и „всезнайко” без покритие те подтиква да четеш избирателно без да минава през кухата ти…
кухолейков написа:
Още в първия пост питащия е казал - „… и двама кооператори – Емилов и Желязков”. Какво неясно има?

Ето ти нагледно с подчертано и удебелено, и с различен цвят това, което съм написал!!!:
nikodim77 написа:
Всъщност в казуса, Емилов и Желязков са просто имена – служители в работилницата и членове на К.,но кои са и какво е конкретно участието им в същия не става ясно…?!


Неясното е било за теб - **льо!!! Или ти знаеш повече, както и каква е ролята им в казуса, А?!? Ми те нямат роля бе! Това е по-скоро казус за изпит на студенти, но отговорих защото е даден не от студент, а юрист!!!
кухолейков написа:
Защо да възразява? Едната страна предлага, другата не приема, в резултат - запазва ае досегашното положение. Нали има действащ ТД?

Възразяването не е ли неприемане бе?!?

Не вярвах, че може да има такива като теб – Жоро!!!
И не приключвай темите с „опресни си инфото” или „Има и други неща, но тях - друг път.”, а в последствие да се криеш като мишок!!! Айде де! Дай и другите неща! Или и тук като в други теми ще се скриеш за да си душкаш **раното
Не е истина Просто не е истина, това което се случва!!! Пази Боже!