Страница 1 от 1

Молба за отпуска - резолюция

МнениеПубликувано на: 05 Юли 2020, 20:15
от goetschl
Здравейте.

Имам следния казус. Подавам молба за отпуска, която ми бива отказана. Прекия ръководител обаче не я разписва - нито с положителен, нито с отрицателен отговор. Отговора, който съм получила е на думи. Интересува ме, понеже зная, че задължително молбата трябва да е разписана, независимо от резултата, къде в закона го пише това черно на бяло? Не обсъждам дали са длъжни да ми уважат молбата или не, а как се входира приема или отказа и длъжен ли е работидателя да се разписва на нея по някакъв начин?

Благодаря предварително!

Re: Молба за отпуска - резолюция

МнениеПубликувано на: 06 Юли 2020, 01:31
от jhoro
Здравейте!
Правете разлика между прекия ръководител (служител като Вас) и Работодателя! Разрешаването е от Работодателя!

А текстовете от Кодекса на труда са:
Ред за ползване
Чл. 173.
(1) Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.
(5) Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.
Чл. 176. (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:
1. работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;
2. работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.
(2) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
(3) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

Re: Молба за отпуска - резолюция

МнениеПубликувано на: 06 Юли 2020, 13:32
от goetschl
Здравейте.

Благодаря за отговора. Но отново не ми стана ясно - при отказ длъжен ли е да напише на молбата, че отказва или тя си остава хвърчащ лист? Как доказвам после аз, че съм искала отпуска и тя ми е отказана ?

Re: Молба за отпуска - резолюция

МнениеПубликувано на: 06 Юли 2020, 14:35
от propensity
Каква Ви е крайната цел, да съдите работодателя или?

Re: Молба за отпуска - резолюция

МнениеПубликувано на: 06 Юли 2020, 17:49
от jhoro
goetschl написа:Здравейте.

Благодаря за отговора. Но отново не ми стана ясно - при отказ длъжен ли е да напише на молбата, че отказва или тя си остава хвърчащ лист? Как доказвам после аз, че съм искала отпуска и тя ми е отказана ?

Естествено, че когато има писменна кореспонденция - и отговора е писмен! С дата на издаване, и дата на връчване!

Пп. Много отдавна бланката не трябва да е „Молба”, а „Заявление”! Защото заявявате Вашето желание, а не се молите.