Страница 1 от 1

дисциплинарно наказание “уволнение” Моля помогнете!!!

МнениеПубликувано на: 01 Юли 2002, 14:51
от Емил
Правова ли е Република България? Вече не знам какво да правя!
На 18.10.1999 г. със справка от извършена проверка е дадено предложение да ми бъде наложено дисциплинарно наказание “уволнение”. На 20.10.1999 г. Министъра на правосъдието издаде заповед №ЛС-ОЗ-1902 - квалификацията на волеизявлението е: “заповед за отстраняване от длъжност”, от мотивите на заповедта е видно, че е издадена по повод или във връзка със справката, тоест по повод или във връзка с направеното предложение, а именно да ми бъде наложено дисциплинарно наказание “уволнение”. Заповедта е издадена в нарушение на чл.240 ал.3 от ЗМВР – не са взети писмените ми обяснения. От 15.10.1999 г. до 17.05.2000 г. бях обявен за общодържавно издирване и ми беше определена мярка за неотклонение “задържане под стража”. От 17.05.2000г. до 27.07.2000 г. бях с мярка за неотклонение “задържане под стража”. От 17.05.2000г. съм под парична гаранция и не съм отстраняван от длъжност с определение на Военен съд. Докато бях в ареста 3 (три) пъти писмено исках да ми се връчи заповедта за освобождаване от служба, за да я обжалвам по административен ред – никакви действия от страна на административния орган. След като ми измениха мярката за неотклонение сезирах Военна прокуратура и Министъра на правосъдието, че не ми връчват заповедта за освобождаване от служба не съм запознат със справката, не съм дал писмени обяснения, а не ме допускат в службата. На 25.08.2000г. взеха писмените ми обяснения. На 28.08.2000г. се изготви второ предложение да ми бъде наложено дисциплинарно наказание “уволнение”. На 21.09.2000г. Министъра на правосъдието издаде втора заповед №ЛС-ОЗ-3297, с която заповяда:

1. Налагам дисциплинарно наказание на сержант Е.Б.В. считано от датата на остраняване от длъжност – 20.10.1999г.
2. На основание чл.253 ал.1 т.8 от ЗМВР освобождавам същия от служба, считано от датата на връчване на заповедта.

Към 21.09.2000г. е изтекъл двумесечния срок от момента на откриване на нарушението. Към 21.09.2000г. не може да ми се наложи дисциплинарно наказание, считано от датата на отстраняване от длъжност, защото нямам влязла в сила присъда и не се намирах във фаза на “временно отстраняване от длъжност”.

Обжалвах пред ВАС тричленен състав както заповедта за отстраняване от длъжност, така и заповедта за освобождаване от служба. ВАС отхвърли жалбата ми срещу заповедта ми за освобождаване от служба като неоснователна, а жалбата ми срещу заповедта за отстраняване от длъжност я остави без разглеждане.

Обжалвах пред ВАС петчленен състав решението на тричленния състав като нищожно, неправилно и недопустимо. ВАС петчленен състав остави в сила обжалваното решение. Считам, че ВАС не е страна по материалното правоотношение, а е страна по процесуалното. Тоест без значение е обстоятелството, че не съм извършил тежки дисциплинарни нарушения. Във всички случаи следваше да отмени заповедта, защото ако заповедта е издадена в двумесечния срок, тогава не е изпълнена императивната разпоредба на чл.240 ал.3 от ЗМВР. Ако е изпълнена императивната разпоредба на чл.240 ал.3 от ЗМВР, тогава заповедта се издава след като се е погасило самото право на административния орган да упражнява дисциплинарната си власт.
Считам, че с издаването на втората заповед Министъра на правосъдието промени квалификацията на волеизявлението на вече издадената заповед и когато един административен акт е незаконосъобразен, без значение е кога и колко пъти ще му се променя квалификацията на волеизявлението – акта си остава незаконосъобразен.
Нямам отговор от Военна прокуратура, Върховната административна прокуратура не предприе действия за отмяна на незаконосъобразните актове на Министъра на правосъдието.
Република България е правова държава, съдебната власт е независима, съда взима вътрешното си убеждение, като се ръководи от доказателствата и закона, но в случая няма доказателства, че съм извършил тежки дисциплинарни нарушения и ВАС остави в сила безспорно незаконосъобразна заповед, като считам, че постанови решението си не по законосъобразност.

Какво да правя ?

Re: Моля помогнете!!!

МнениеПубликувано на: 02 Юли 2002, 16:55
от milen
Поне теоритично остава само възможността за жалба пред Европейския съд по правата на човека. Изчерпал си националните възможности, така че условията са налице.
web-адреса е http://www.echr.coe.int/.