Страница 1 от 1

Обезщетение при безработица

МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 18:53
от danielkalachev
Здравейте, имам регистрано ООД заедно със съдружник на което съм управител от 2014г. Фирмата не е имала никаква дейност до момента, не са плащани осигуровки, не са издавани фактури и прочие. От 2 години работя на трудов договор, но от компанията в която съм съкращават щатната длъжност и ме освобождават по чл. 328, ал.1, т.2. Въпроса ми е имам ли право на обезщетение, като безработен. Благодаря.

Re: Обезщетение при безработица

МнениеПубликувано на: 01 Юли 2019, 13:35
от jhoro
Здравейте.
По отношение паричното обезщетение за безработица:
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
- са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
- не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
- не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на трудa.
(чл. 54а, ал. 1 КСО)

По отношение фирмата - това, че същата няма дейност, не са плащани осигуровки, не са издавани фактури и прочие е едно, но е било нужно да подадете декларация за липса на дейност в Търговския регистър (декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч) в срок до 31 март.