Страница 1 от 1

Размер на обезщетението за неспазено предизвестие

МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2018, 15:43
от vhdimov
Здравейте.
Чл.220, ал.1 от КТ гласи:
Чл. 220. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.


Въпрос: при неспазванена подаденото предизвестие какъв е размерът на обезщететието - в пълен размер /едно брутно трудово възнаграждение/ или пропорционално според периода на неспазване ?

Пример: предизвестието е подадено на 21.09.2018 г. Срокът е едномесечен, т.е. до 21.10.2018 г. Трудовият договор с лицето се прекратява, считано от 01.10.2018 г.

Явно е неспазването на едномесечния срок, но какво обезщетение дължи страната ? В пълен размер /едно брутно трудово възнаграждение/ или за дните след 01.10.2018 до 21.10.2018 ?

Поздрави

Re: Размер на обезщетението за неспазено предизвестие

МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2018, 11:38
от boxko
Обезщетение следва да се плати за оставащите дни, а изработените- да се заплати нетно възнаграждение, след приспадане и внасяне на осигуровките.

Re: Размер на обезщетението за неспазено предизвестие

МнениеПубликувано на: 01 Окт 2018, 21:43
от vhdimov
Благодаря.