начало

Здравният министър забрани влизането на чужденци в България Здравният министър забрани влизането на чужденци в България

Телк и прекратяване на ТД

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот star2358 » 15 Сеп 2017, 21:25

Бях на ТЕЛК за преосвидетелстване и в ЕР пише, че сегашната ми работа не е подходяща за здравословното ми състояние. Имам няколко въпроса. Ще съм благодарен за помощта: 1.Аз ли трябва да уведомя работодателя или той ще получи копие. Има ли някакви срокове? Какво следва, когато той получи ЕР - трудоустрояване,съкращение? На какво основание от КТ трябва да е съкращението? Какво се случва с неизплатените до момента заплати? Опитах се да прочета нещата в нета, но в крайна сметка се обърках. Надявам се да помогнете.
star2358
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 17 Юли 2017, 12:03

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот katerinakuch » 15 Сеп 2017, 22:46

Оставете нещата така. Доколкото виждам, се разбирате с работодателя си. Работете, щом Ви се работи.
katerinakuch
Активен потребител
 
Мнения: 1072
Регистриран на: 28 Юни 2007, 12:27

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот jhoro » 16 Сеп 2017, 01:59

katerinakuch написа:Оставете нещата така. Доколкото виждам, се разбирате с работодателя си. Работете, щом Ви се работи.

Това как го видяхте - само вие си знаете! А това - „щом Ви се работи“ ... :shock:
star2358 написа:Бях на ТЕЛК за преосвидетелстване и в ЕР пише, че сегашната ми работа не е подходяща за здравословното ми състояние. Имам няколко въпроса. Ще съм благодарен за помощта:
1. Аз ли трябва да уведомя работодателя или той ще получи копие.
2. Има ли някакви срокове?
3. Какво следва, когато той получи ЕР - трудоустрояване, съкращение?
4. На какво основание от КТ трябва да е съкращението?
5. Какво се случва с неизплатените до момента заплати?
Опитах се да прочета нещата в нета, но в крайна сметка се обърках. Надявам се да помогнете.

Не го слушайте колегата - как така „работете си“??? Има си член в КТ, в който е посочено
Основание за трудоустрояване
Чл. 314.
Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.
Трудоустрояване на работници и служители
Чл. 317.
(1) Необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи.
(2) Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа.
(4) При неизпълнение на предписанието на здравните органи от работодателя той дължи на работника или служителя обезщетение по чл. 217.
От КТ

1. Освен КТ - има си нарочна „Наредба за трудоустрояване“.
Чл. 1. (6) За всички освидетелствани и преосвидетелствани лица, които работят и на които ТЕЛК (НЕЛК) е установила трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, се изпраща експертно решение до работодателя, до лицата, до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) и до Националния център за здравна информация.
От наредбата

2. За сроковете
Чл. 1. (5) Предписанията за трудоустрояване от лекуващия лекар и ЛКК се издават до 7 дни от деня на прегледа. Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в срок до 20 дни от датата на постъпването на документите. При временна неработоспособност, която продължава, срокът за освидетелстване е до 10 дни.
От наредбата

Чл. 317. (3) Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му.
От КТ

3. Разбира се - трудоустрояване.
Работни места за трудоустрояване
Чл. 315.
(1)Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.
От КТ

4. За прекратяване на ТД (не съкращение) се говори само в случай, че:
Чл. 330. (2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
5. работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;
От КТ

5. За заплатите
Обезщетение при трудоустрояване
Чл. 217.
(1) Работодателят дължи на подлежащия на трудоустрояване работник или служител обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня, в който получи предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение.
(2) Работник или служител, който без уважителни причини откаже да приеме работата, на която се трудоустроява в същото или в друго предприятие, няма право на обезщетението по предходната алинея.

Тук се говори за заплащането за времето от получаването на предписанието до реалното трудоустрояване. Не сте уточнили - преди издаването на ЕР, работили ли сте и ако не - на какво основание (отпуск, болничен ...)
И допълнение за заплащането
Чл. 13. (1) На трудоустроени работници или служители с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност освен изработеното по трудови норми и разценки за здрави работници или служители се заплаща допълнително месечно възнаграждение, чийто размер зависи от степента на намалената работоспособност, както следва:
1. с над 90 на сто трайно намалена работоспособност - от 40 до 60 на сто;
2. със 71 до 90 на сто трайно намалена работоспособност - от 30 до 50 на сто;
3. с 50 до 70,99 на сто трайно намалена работоспособност - до 30 на сто.
От наредбата
jhoro
Потребител
 
Мнения: 918
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот star2358 » 16 Сеп 2017, 12:37

Благодаря за отговорите. Първият вариант наистина е невъзможен и работодателя и аз нарушаваме законодателството, а и работата си е противопоказна за здравословното ми състояние. Колкото до чл.314 от КТ. Единствената възможност, която виждам е чл.325, ал.1 т.9. Поне така мисля като чета предписанията от т.15 на ЕР и високият процент - 91%. Но доколкото съм запознат процедурата е сложна и за да се стигне до нея трябва да има 2 основания. Първото за здравословното състояние го има и забрана за точно тази длъжност. Но винаги може да се измисли длъжност, която уж да не е противопоказна на предписанията на ТЕЛК, макар че няма места за трудоустроени. Не съм сигурен кой трябва да питат ако ме преназначат на друга длъжност - ТЕЛК, ИТ,НОИ ? Въпросът тук е могат ли да опитат да прекратят ТД по 330, ал. 2, т . 5 КТ и какви ще са последствията тогава. Не е ли по Удачно аз да подам предизвестие на основане чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ, но тук проблемът е че на работодателя няма да му допадне това, че дължи обезщетение 2 брутни заплати. Отделно, че имам основание и на чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ, но там проблемът е, че по никакъв начин не мога да се докопам до копие от ведомост за да опиша неизплатените трудови възнаграждения. В общии линии ситуацията е сложна или поне на мен така ми изглежда. ЕР е издадено на 11. 09. 2017г. Преосвидетелстване е със същият процент, който е бил и преди това и работодателя знае за предното решение. И другото,за което се сещам възможно ли е между двете страни работник работодател да се подпише прекратяване на основани чл. 325, ал.1 т. 9, а след това да си търся неизплатените тр. възнаграждения по 327 т.2. Преди издаване на ЕР болничен от ТЕЛК, в момента в платен отпуск, който свършва.
star2358
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 17 Юли 2017, 12:03

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот jhoro » 17 Сеп 2017, 18:24

star2358 написа:Единствената възможност, която виждам е чл.325, ал.1 т.9. Поне така мисля като чета предписанията от т.15 на ЕР и високият процент - 91%. Но доколкото съм запознат процедурата е сложна и за да се стигне до нея трябва да има 2 основания. Първото за здравословното състояние го има и забрана за точно тази длъжност.Но винаги може да се измисли длъжност, която уж да не е противопоказна на предписанията на ТЕЛК, макар че няма места за трудоустроени.

Това, че в момента няма работни места заети от трудоустроени и това, че има „работни места, подходящи за трудоустрояване“ са много различни нюанси.
Въпросната точка я прочетете докрай, особено последното изречение - „В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;“
Тук трябва да се има предвид и следната ситуация - работно място, подходящо за трудоустрояване, в момента е заето от здрав работник. Прилага се
Чл. 325. (1) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
6. когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;

star2358 написа:Не съм сигурен, кой трябва да питат, ако ме преназначат на друга длъжност - ТЕЛК, ИТ, НОИ?

Защо да питат - имат издадено предписание, просто трябва да го спазят. В него ТЕЛК, съобразно здравословното ви състояние, трябва да са посочили какви дейност да се избягват, и кои длъжности (от списъка с работни места, подходящи за трудоустрояване) са подходящи.
star2358 написа:Въпросът тук е могат ли да опитат да прекратят ТД по 330, ал. 2, т . 5 КТ и какви ще са последствията тогава.

Както и преди казахме - много неща могат да станат, но си има условия. Тук условието е много просто - „когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;“ Разбира се - предложението и отказа трябав да са в писмена форма.
Чл. 333. В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на ИТ за всеки отделен случай:
2. трудоустроен работник или служител;
(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението и на ТЕЛК.

Добре е да прегледате и
Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;
Закон за интеграция на хората с увреждания;
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
star2358 написа:Отделно, че имам основание и на чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ, но там проблемът е, че по никакъв начин не мога да се докопам до копие от ведомост за да опиша неизплатените трудови възнаграждения.

Този вашия работодател... Всеки си има трески за дялане. Но при него ... голяма сеч трябва.
В този случай е налице още едно нарушение
Задължение на работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение
Чл. 128.
Работодателят е длъжен в установените срокове:
1. да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;
2. да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;
3. да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.

Напомнете му (на работодателя) за
Чл. 414. Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., съответно глоба в размер от 5000 до 20 000 лв.

А може да сезирате и ИТ за тези размисли.
jhoro
Потребител
 
Мнения: 918
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот star2358 » 20 Сеп 2017, 19:16

Благодаря.Съветите са страхотни, но в нормална ситуация. Ще се опитам да конкретизирам въпросите, които най-вече ме интересуват. Пет -шест човека сме на ТД и по принцип длъжностите са близки, но реално никой не може да смени друг./Това закона едва ли го интересува/. Все пак предполагам, че работодателя ще се опита да не трудовото правоотношение с мен по няколко причини, за които аз се сещам: да не плаща обезщетение - 2/не съм сигурен за броя/ заплати; няма кой друг да се хване на хорото на моето място; най-вероятно ако ме прати на борсата ще излязат много кирливи ризи, които крие./Уж в НОЙ И НАП излиза, че здравните и осигурителни вноски са МИ внесени/. За това ще измисли начин да ме задържи, а мен точно това ме притеснява. Както споменах работата/длъжността/ е противопоказна за здравословното ми състояние и далеч не само това е причината. Неизплащане на тр. възнаграждения, нерегламентирано раб.вр. и тн. Но това са неща, които отиват към ИТ. Въпросите ми са следните, какви са възможностите да бъде прекратено трудовото правоотношение, без това да е в мой ущърб/Да отида на борсата и да ми бъде изплатено обезщетение при прекратяване на ТД/? Мога ли след прекратяването да си търся неизплатените възнаграждения? Звучи малко странно, но се изгубих сред толкова членове и алинеи...
star2358
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 17 Юли 2017, 12:03

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот jhoro » 20 Сеп 2017, 20:07

star2358 написа:Пет -шест човека сме на ТД и по принцип длъжностите са близки, но реално никой не може да смени друг.(Това закона едва ли го интересува).

Да, закона не се интересува каква точно работа изпълнявате, но щом същата се отразява негативно на здравословното ви състояние (доказано с ЕР от ТЕЛК) - вие не трябва да я работите.
star2358 написа:Все пак предполагам, че работодателя ще се опита да не трудовото правоотношение с мен ...

Изпуснали сте част от текста - „Да не прекрати, да не продължи или...“? Струва ми се, че е първото.
star2358 написа:...трудовото правоотношение с мен по няколко причини, за които аз се сещам:
- да не плаща обезщетение - 2 (не съм сигурен за броя) заплати;
- няма кой друг да се хване на хорото на моето място;

Въпросното обезщетение едва ли ще го стресне - при възможността да продължи ТД и той да ви дължи заплата, без да работите!
Ако сте решили да напускате - това, дали ще има кой да работи на вашето място, ви е най-малкия проблем.
- най-вероятно ако ме прати на борсата ще излязат много кирливи ризи, които крие. (Уж в НОЙ И НАП излиза, че здравните и осигурителни вноски са МИ внесени).

За да проверите дали всичко с осигуровките е наред - извадете си ПИК от НОИ и от НАП. С тях ще може да си проверявате - за кой месеци има вноски, на каква основа са направени и всичко останало.
star2358 написа:Въпросите ми са следните, какви са възможностите да бъде прекратено трудовото правоотношение, без това да е в мой ущърб (Да отида на борсата и да ми бъде изплатено обезщетение при прекратяване на ТД)?
Мога ли след прекратяването да си търся неизплатените възнаграждения?

За да получавате пълния размер на паричното обезщетение за безработица, не трябва ТД да е прекратен на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда.
За неизплатените възнаграждения, ще си ги търсите - вие имате договор и в случая той не е спазен. Това, че в един момент прекратявате договора, не освобождава страните от задълженията им.
jhoro
Потребител
 
Мнения: 918
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот iliander1973 » 21 Сеп 2017, 13:16

В ТЕЛК комисиите е голяма корупция,циганите се преструват на болни зада вземат помощи от държавата и да народят циганчета.
iliander1973
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 23 Авг 2017, 12:17

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот star2358 » 24 Сеп 2017, 13:53

iliander1973 написа:В ТЕЛК комисиите е голяма корупция,циганите се преструват на болни зада вземат помощи от държавата и да народят циганчета.


Темата не е за свойствата и качествата на комисиите. Моля прочете процента на трайно намалена работоспособност, с който съм и тогава изказвайте мнение. Колкото до заболяването то е упоменатите в В чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 20.02.1987 и не ви пожелавам някое от изброените да е причина да се явите на ТЕЛК. И в тази връзка дали ще сте здрав или болен не се определя от етносът към, който принадлежите.
star2358
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 17 Юли 2017, 12:03

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот star2358 » 24 Сеп 2017, 14:21

Обърках се
Последна промяна star2358 на 24 Сеп 2017, 15:50, променена общо 1 път
star2358
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 17 Юли 2017, 12:03

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот star2358 » 24 Сеп 2017, 15:28

jhoro написа:
star2358 написа:Пет -шест човека сме на ТД и по принцип длъжностите са близки, но реално никой не може да смени друг.(Това закона едва ли го интересува).

Да, закона не се интересува каква точно работа изпълнявате, но щом същата се отразява негативно на здравословното ви състояние (доказано с ЕР от ТЕЛК) - вие не трябва да я работите.

Длъжността изрично е упомената в решението на ТЕЛК. Може ли работодателя да ми предложи друга, а да иска да изпълнявам задълженията си по старата? Това ме притеснява.Как мога да се защитя?

star2358 написа:Все пак предполагам, че работодателя ще се опита да не трудовото правоотношение с мен ...

Изпуснали сте част от текста - „Да не прекрати, да не продължи или...“? Струва ми се, че е първото.
star2358 написа:...трудовото правоотношение с мен по няколко причини, за които аз се сещам:
- да не плаща обезщетение - 2 (не съм сигурен за броя) заплати;
- няма кой друг да се хване на хорото на моето място;

Въпросното обезщетение едва ли ще го стресне - при възможността да продължи ТД и той да ви дължи заплата, без да работите!

[b]Да изпуснал съм: "Да не прекрати..." Работодателя, ще направи всичко възможно за да продължи ТП. Защото ако го прекрати, ще трябва да плаща обезщетение. Това наистина го притеснява. Колкото до заплатите важи принципът "Ще имаш да взимаш... "и това не го притеснява, но ИТ в момента ми е на заден план. В момента ми е по-важно да продължа да се лекувам дългосрочно. Не съм сигурен има ли значение, но и в момента съм на лечение, което ще е минимум четири месеца, но отпуските свършват. А най-вероятно сега като поискам неплатен отпуск ще ми бъде отказан???


Ако сте решили да напускате - това, дали ще има кой да работи на вашето място, ви е най-малкия проблем.
- най-вероятно ако ме прати на борсата ще излязат много кирливи ризи, които крие. (Уж в НОЙ И НАП излиза, че здравните и осигурителни вноски са МИ внесени).

За да проверите дали всичко с осигуровките е наред - извадете си ПИК от НОИ и от НАП. С тях ще може да си проверявате - за кой месеци има вноски, на каква основа са направени и всичко останало.

Не виждам друг вариант освен напускане. Дори и да ме трудоустрои, работодателят пак няма да почне да изплаща нормално трудовото възнаграждение. Отделно, че ще иска да изпълнявам старите си задължения. Трудоустрояването ще е формално и в полза на работодателя и в ущърб на здравословният ми статус Проверих в НАП 7 и 8месец - 2017г. съм в непрекъснат болничен и там нищо не е внесено. Предполагам, че така трябва да е. Здравните са внасяни.

star2358 написа:
Въпросите ми са следните, какви са възможностите да бъде прекратено трудовото правоотношение, без това да е в мой ущърб (Да отида на борсата и да ми бъде изплатено обезщетение при прекратяване на ТД)?
Мога ли след прекратяването да си търся неизплатените възнаграждения?

За да получавате пълния размер на паричното обезщетение за безработица, не трябва ТД да е прекратен на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда.
За неизплатените възнаграждения, ще си ги търсите - вие имате договор и в случая той не е спазен. Това, че в един момент прекратявате договора, не освобождава страните от задълженията им.

При така описаната ситуация могат ли ТП да бъдат прекратени на основание чл. 325, ал.1, т.9 Аз ли трябва да ги прекратя или работодателят. Какво се случва, когато той получи ЕР или аз утре му го занеса?
Последна промяна star2358 на 24 Сеп 2017, 15:58, променена общо 1 път
star2358
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 17 Юли 2017, 12:03

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот jhoro » 24 Сеп 2017, 15:30

Първо - по принцип. Не цитирайте по толкова много, че стават бъркотии.
star2358 написа:Длъжността изрично е упомената в решението на ТЕЛК. Може ли работодателя да ми предложи друга, а да иска да изпълнявам задълженията си по старата? Това ме притеснява. Как мога да се защитя?

Закона приравнява сключването на нов договор и изменението на съществуващ. Обикновенно второто се прави с анекс, но това е защото много от основните елементи не се променят и трудовото правоотношение не се прекъсва.
Във вашия случай ще се промени един от тях
Съдържание (на ТД)
Чл. 66. (1) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
(5) При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.
Чл. 62.
(3) В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното заверено уведомление.

Освен трудовия договор, работодателя е длъжен:
Чл. 127. (1) Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:
1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
2. работно място и условия в съответствие с характера на работата;
3. здравословни и безопасни условия за труд;
4. длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването;
5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Ако в последствие ви възложи работа, която липсва в длъжностната характеристика - просто не работите и уведомявате работодателя писменно.
Чл. 219. (1) Работник или служител, който на законно основание е отказал изпълнението или е преустановил работа поради възникнала сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето му, има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което не е работил.
Чл. 283. Работникът или служителят има право да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му, като незабавно уведоми прекия ръководител. В тези случаи продължаването на работата се допуска, само след отстраняване на опасността, по нареждане на работодателя или на непосредствения ръководител.


star2358 написа:Работодателя, ще направи всичко възможно, за да продължи продължи ТП. Защото ако го прекрати, ще трябва да плаща обезщетение. Това наистина го притеснява. Колкото до заплатите важи принципът "Ще имаш да взимаш... " и това не го притеснява, но ИТ в момента ми е на заден план.

Ми той и да не иска да го прекрати - може вие да го прекратите, а той пак да плаща обезщетение. :lol:
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
1. не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
2. работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
3. работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени...
Чл. 221. При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

При вас биха били в сила и трите алинеи на чл. 327 - хем сте болен и не ви трудоустрояват, хеб ви банят заплатите (едно едномесечно закъснение е достатъчно), хем - при евентуално трудоустрояване „работодателят промени мястото или характера на работата“, тоест да поиска да изпълнявате задълженията си по старата длъжност.
Колкото до това „ще имаш да взимаш“ - в един момент работодателя ви ще се окаже в положение, на „ще имаш да даваш“ и то - с лихвите!
Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение
Чл. 245.
(1) При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.
(2) Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.

Казвате, че ИТ сте я оставили на заден план - аз досега щях да съм отишъл поне няколко пъти.
jhoro
Потребител
 
Мнения: 918
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот star2358 » 24 Сеп 2017, 17:45

jhoro Огромни благодарности за безценната помощ.
star2358
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 17 Юли 2017, 12:03

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот star2358 » 25 Сеп 2017, 12:42

С риск да изглеждам глупаво все пак да попитам чисто процедурно как да подредя нещата.Преосвидетелстването от ТЕЛК, новото ЕР е от 12.09. 2017г. Доколкото знам има 15 дневен срок, докато НОИ се произнесе за статуса на ЕР /След този период ли ЕР става стабилен административен акт?/. Днес или утре трябва да се видя с работодателя. Направо му представям новото ЕР и чакам той да вземе отношение имайки предвид предписанията на ТЕЛК и през това време съм в неплатен отпуск или изчаквам 7 дневният срок през, който трябва да бъде извършена процедурата по трудоустрояване./ Как се документира началото на процедурата, представянето на новото ЕР/ При положение, че след този срок няма осъществена процедура за трудоустрояване работодателя по чл.217 ми дължи обезщетение, а аз какво правя? Предлага ми друга длъжност това между мен и работодателя ли става или трябва да е съгласувано с ТЕЛК или ИТ дали новата длъжност е подходяща?
Мога ли да прескоча всичко това и да опитам да подам заявление на основание чл. 327(1) т.1
Къде мога да сгреша?
star2358
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 17 Юли 2017, 12:03

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот star2358 » 27 Сеп 2017, 17:24

[quote="jhoro"]Това, че в момента няма работни места заети от трудоустроени и това, че има „работни места, подходящи за трудоустрояване“ са много различни нюанси.
Въпросната точка я прочетете докрай, особено последното изречение - „В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;“

Някой може ли бързо да отговори, моля?
Оказа се, че няма места за трудоустроени и другото условие предписанието от ЕР са достатъчни за прекратяване на ТП. Работодателят прекратява ТП на основание чл. 325 т.9, но не можел да намери връзка с чл. 222 ал. 2, щял да пише чл. 217. Как да му го обясня.
Това, което аз знам е:
Република България
Министерство на труда и социалната политика
По Кодекса на труда
8.3. Обезщетение при уволнение на други основания
8.3.2. Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест – чл. 222, ал. 2 КТ
Обезщетението се дължи от работодателя, когато трудовото правоотношение е прекратено поради болест на работника или служителя и при условие че той има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срок от 2 месеца.
Прекратяването на трудовия договор поради болест следва да бъде извършено на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 или чл. 327, ал. 1, т.1 КТ.
С колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за срок по-дълъг от 2 месеца (чл. 228, ал. 2 КТ).
Обезщетението по чл. 222, ал. 2 от КТ не подлежи на данъчно облагане.

Как трябва да е оформена заповедта за прекратяване на ТП? Аз днес входирах ЕР с молба/заявление/ :

........Моля, ЕКСПЕРТНОТО РЕШЕНИЕ да бъде добавено към трудовото ми досие. Да се вземат предвид предписанията направени в ЕКСПЕРТНОТО РЕШЕНИЕ за противопоказни условия на труд: Психофизическо напрежение, работа свързана с вода, огън, височина и движещи се механизми.
РАБОТАТА КАТО /............/ НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО МИ СЪСТОЯНИЕ./длъжноста на, която съм/
Моля, съгласно чл. 314 и чл. 317 от КТ да ме трудоустроите на друга работа /длъжност/ съгласно предписанията на здравните органи!
Приложени документи:
ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ №
Настоящето заявление е съставено в два екземпляра, по един за всяка една страна........

Да не би да съм объркал нещо?
Последна промяна star2358 на 27 Сеп 2017, 18:55, променена общо 1 път
star2358
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 17 Юли 2017, 12:03

Re: Телк и прекратяване на ТД

Мнениеот star2358 » 27 Сеп 2017, 18:52

[quote="jhoro"]
[quote]Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
1. не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;

Във връзка с предходният ми пост да пусна ли заявление по чл. 327 ал.1 т.1 от КТ. За да може работодателя да ме освободи по чл. 325 т. 9
star2358
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 17 Юли 2017, 12:03


Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron