начало

Извънредното положение е удължено до 13 май Извънредното положение е удължено до 13 май

Освобождаване от работа без предизвестие от работодател

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Освобождаване от работа без предизвестие от работодател

Мнениеот gkaroleff » 04 Сеп 2017, 22:10

Здравейте,
в петък, 01.09.2017г, сестра ми е била освободена от работа без каквото и да било предизвестие от страна на работодателят ѝ. Устно е била уведомена, че я освобождават, защото служителка на фирмата се връща от майчинство.
Сестра ми ми сподели, че поради отсъствие на служителят ангажиран с управлението на Човешки ресурси не са ѝ били предоставени никакви документи по освобождаването. Щяла да получи обаждане кога да посети фирмата за да ѝ връчат документи и оформена Трудова книжка.
Днес разгледах сключени трудови договори между сестра ми и фирмата.
Резюме на договорите:
Първи трудов договор подписан при постъпването ѝ на работа:
На основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ; код НКПД 41102005; срок на договора: 3 /три/ месеца, считано от 10.10.2016 г; срок на предизвестие за прекратяване: 1 /един/ месец. Следват раздели за Дейност на служителя; Трудово възнаграждение; Право на отпуск; Задължения за неизвършване на конкурентна дейност и Заключителни разпоредби.
Преписвам дословно раздел Заключителни разпоредби:
1. За всички неуредени от настоящия трудов договор въпроси си прилагат разпоредбите на българското трудово законодателство и по-специално на Кодекса на труда.
2. Настоящият трудов договор се състави в два оригинални екземпляра, по един за всяка страна и неразделна част от него е длъжностната характеристика.

Преди отпечатването на трудовият договор е допусната правописна грешка: в ред "Днес, 07.10.2015 г. в гр. София, между:". Реалната дата на подписване на документа в 2 /два/ екземпляра е 07.10.2016 г.

Втори трудов договор със същата фирма:
На основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ; код НКПД 41102005; срок на договора: 6 /три/ месеца, считано от 09.01.2017 г; срок на предизвестие за прекратяване: 1 /един/ месец. Следват раздели за Дейност на служителя; Трудово възнаграждение; Право на отпуск; Задължения за неизвършване на конкурентна дейност и Заключителни разпоредби. Във вторият договор с изключение на дата на подписване и срок на договора няма друга разлика. Към вторият договор не е добавена Длъжностна характеристика.

Въпроси във връзка с трудовите договори:
1. Проблем ли е сгрешената дата в първия трудов договор? Ако отговора е Да, в какво се изразява проблема?
2. Нужно ли е било да фигурира Длъжностна характеристика и към втория договор?
3. Какво трябва да знае сестра ми свързано с чл. 68, ал. 1, т. 1?
4. Моля за предоставяне на информация, която би била в нейна ползва и такава, от която е в неизгодна позиция.
5. За кои членове, алинеи и точки да внимава и да не подписва?
6. Какво да направи и към кого да се обърне, ако откаже да се разпише неизгодни за нея докуементи?
7. Нужно ли е да се впише в Бюрото по труда? И срок, моля.

До ден днешен, сестра ми не е подписвала каквито и да било документи.
Нямам представа дали ще има нужда от информация за броя на ползваните почивни дни и броя болнични дни, но направихме следната сметка: в периода 09.01.2017 г. до 09.07.2017 г. са ползвани:
- платен отпуск: 15 дни (не разполагаме с данни за коя година за ползваните дни)
- болничен: 10 дни

Благодаря предварително за отделеното време по преглед и отговор на поста.
gkaroleff
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 04 Сеп 2017, 19:50

Re: Освобождаване от работа без предизвестие от работодател

Мнениеот jhoro » 05 Сеп 2017, 00:51

Здравей!
Относно чл.68, ал.1, т.1
Чл. 68. (1) Срочен трудов договор се сключва:
1. за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;

Първия договор е бил за 3 /три/ месеца - от 10.10.2016 г до 10.01.2017 г. Сам прецени, дали е от значение грешката в годината?
Втория договор е от 09.01.2017 г, за 6 /шест/ месеца. Значи - до 09.07.2017 г. Тоест - още на 10.07.2017 г договора е бил изтекъл. Но сестра ви е продължила да работи.
Чл. 69. (1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.


Тук трябва да се има предвид
Чл. 68. Срочен трудов договор се сключва:
(3) (Срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.
(4) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.
(5) Трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4, се смята за сключен за неопределено време.
jhoro
Потребител
 
Мнения: 918
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58


Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron