Страница 1 от 1

Съгласие на синдикалната организация при уволнение

МнениеПубликувано на: 31 Яну 2017, 15:28
от novell_hp
Здравейте. Въпросът ми е какво се случва, ако синдикалната организация е изразила несъгласието си с уволнението на конкретния работник или служител? Работодателят длъжен ли е да се съобрази с нейното мнение и по този начин синдикатите не изземват ли функциите на работодателя по подбор на персонал?
На практика излиза, че ако имаме основателни причини да уволним даден служител, но синдикатите /по една или друга причина не са съгласни/ излиза, че въпреки основанията, не може да бъде уволнен и трябва да продължи да работи, въпреки несъгласието на работодателя?


Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

(4) Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.