Страница 1 от 1

работно облекло

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2004, 16:32
от тони
Длъжността, която заемам в момента е определена за заемане от държавен служител. Аз не желая да ставам такъв и съгласно чл. 325 т.12 от КТ ме освобождават от работата.
На период от две години отпускат на служителите пари за закупуване на работно облекло. Аз също съм закупила такова и съм представила фактура в счетоводството на предприятието. Тъй като не са изминали две години от закупуването, сега при освобождаването ми искат да заплатя част от облеклото (в левове).
Имат ли основание за това?

Re: работно облекло

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2004, 18:20
от donna2
да разбира се

Re: работно облекло

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2004, 09:40
от harmaiani
Donna2,въпреки цялото ми уважение към теб, мисля, че не си права. Според Наредба№ 12/868 от 10.09.2002 г. относно предоставеното безплатно униформено облекло при прекратяване на трудовото правоотношение, издадена на основание чл. 324 - 325, чл. 327 - 328, чл. 338 КТ, чл. 15, чл. 25 Наредба за безплатно работно и униформено облекло:

Наредбата за безплатно работно и униформено облекло (НБРУО) регламентира реда, начина и условията за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите и урежда отношенията между тях при прекратяване на трудовото правоотношение преди изтичане на срока на износването му.
Когато се отнася за безплатно работно облекло, разпоредбата на чл. 15 НБРУО предвижда работниците да връщат на предприятието зачисленото им работно облекло или да заплащат стойността за срока на доизносването му, ако не го върнат.
Ако става дума за безплатно униформено облекло, то съгласно чл. 25, ал. 1 НБРУО при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 9 и 11, чл. 327, т. 1, 2 и 3, чл. 328, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, и 10 и чл. 338, ал. 2 КТ облеклото не се връща и не се заплаща за недоизносената част.
От този текст е видно, че липсват изрични разпоредби, уреждащи взаимоотношенията между работодателя и работниците и служителите, чиито трудови правоотношения са прекратени на основание чл. 325, т. 12 от Кодекса на труда, по отношение предоставеното им безплатно униформено облекло. Изхождайки обаче от факта, че посочените по-горе основания за прекратяване на трудовите правоотношения обхващат случаи на прекратяването им по инициатива на работодателя или поради неизпълнение на основни негови задължения, то може да се приеме, че и при прекратяване на трудовото правоотношение поради определяне на длъжността за заемане от държавен служител предоставеното безплатно униформено облекло не се връща и не се заплаща за недоизносената част.

Re: работно облекло

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2004, 09:58
от boba
Държавен служител съм, но не съм се задълбочавала в темата за работното облекло. Миналата година, обаче, имахме същия казус с колежка, която напусна и отиде в друга администрация. Тя напусна от 01.10.2003 г. Т.к. в началото на годината ни раздадоха парите за работно облекло, при напускането на нея и поискаха и тя върна част от сумата - пропорционално на периода, за който вече не е държавен служител, т.е. върна парите за 3 месеца. Иначе нямаше да й подпишат документите за напускане!

Re: работно облекло

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2004, 10:02
от harmaiani
Аз също съм преживялатакова нещорзатова почетох малко и се измъкнах-нито съм плащала, нито съм връщала.Мисля, че цитираните от мен наредби вършат работа.

Re: работно облекло

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2004, 10:37
от Zu
Според мен тълкуването Ви не е съвсем правилно. По- разпространения случай е на предоставяне на пари за закупуване на работно облекло, а не на униформено такова, тъй като униформеното облекло се предоставя на работници, за които при изпълнението на служебните ми задължения е необходимо те да се отличават от останалите граждани. И вероятно случая е такъв..., за което както Вие казахте се дължи възстановяване при прекратяване на правоотношението.
Относно униформеното облекло, Наредбата регламентира изрични основания при прекратяване на правоотношението, при които не се възстановява облеклото, както и такива при които то може да се закупи по остатъчна стойност (чл. 25, ал. 1 и 2 ). В следващата ал. 3 на чл. 25 се казва обаче, че в останалите хипотези на прекратяване на трудовото правоотношение работникът може да задържи униформеното облекло като заплати стойността му съобразно периода на доизносване ако предприятието е съгласно да му го предостави. Според мен прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 12 КТ, се отнася именно към тази ал. 3 на чл. 25 от Наредбата, доколкто не е изрично посочено в предходните две алинеи на чл. 25.
Така излиза, че и в двата случая - предоставяне на работно или униформено облекло при прекратяване на договора по чл. 325, т. 12 КТ, работникът ще дължи възстановяване на стойността на облеклото по остатъчната му стойност.

Re: работно облекло

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2004, 11:14
от harmaiani
Единственото, за което мисля,че трябва да се поправя, е ,че погрешно съм обозначила цитирания от мен текст като наредба, а то е писмо на Министерство на труда и социалната политика.

Re: работно облекло

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2004, 12:51
от donna
предоставям ви писмото на МТСГ ,но то там се говори за униформено облекло ,а не за работно облекло

№ 12/868 от 10.09.2002 г. относно предоставеното безплатно униформено облекло при прекратяване на трудовото правоотношение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

чл. 324 - 325, чл. 327 - 328, чл. 338 КТ, чл. 15, чл. 25 Наредба за безплатно работно и униформено облекло

Наредбата за безплатно работно и униформено облекло (НБРУО) регламентира реда, начина и условията за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите и урежда отношенията между тях при прекратяване на трудовото правоотношение преди изтичане на срока на износването му.
Когато се отнася за безплатно работно облекло, разпоредбата на чл. 15 НБРУО предвижда работниците да връщат на предприятието зачисленото им работно облекло или да заплащат стойността за срока на доизносването му, ако не го върнат.
Ако става дума за безплатно униформено облекло, то съгласно чл. 25, ал. 1 НБРУО при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 9 и 11, чл. 327, т. 1, 2 и 3, чл. 328, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, и 10 и чл. 338, ал. 2 КТ облеклото не се връща и не се заплаща за недоизносената част.
От този текст е видно, че липсват изрични разпоредби, уреждащи взаимоотношенията между работодателя и работниците и служителите, чиито трудови правоотношения са прекратени на основание чл. 325, т. 12 от Кодекса на труда, по отношение предоставеното им безплатно униформено облекло. Изхождайки обаче от факта, че посочените по-горе основания за прекратяване на трудовите правоотношения обхващат случаи на прекратяването им по инициатива на работодателя или поради неизпълнение на основни негови задължения, то може да се приеме, че и при прекратяване на трудовото правоотношение поради определяне на длъжността за заемане от държавен служител предоставеното безплатно униформено облекло не се връща и не се заплаща за недоизносената част.