Страница 1 от 1

Условия за присъединяване към КТД

МнениеПубликувано на: 21 Авг 2001, 17:08
от Деян
Законно ли е условието за присъединяване към колективно-трудовия договор да е внасянето еднократно на парична сума?

RE: Условия за присъединяване към КТД

МнениеПубликувано на: 22 Авг 2001, 11:11
от Веселин
Ако работникът или служителят е член на синдикалната организация-страна по колективния трудов договор, последният го ползва автоматично. При хипотезата, когато работникът или служителят членува в друг синдикат или не членува в никакъв синдикат ,присъединяването към КТД става чрез едностранно писмено заявление на желаещия присъединяване до работодателя или до ръководството на синдикалната организация-страна по КТД. Съгласно последните изменения в Кодекса на труда трябва да се спазят реда и условията за присъединяване, договорени от страните по договора, стига те да не противоречат на закона, да не го заобикалят или да не са противни на добрите нрави. В този контекст плащането на посочената от Вас еднократна парична сума не е законово изискване и трябва да се провери дали е предмет на договореност между работодателя и синдиката.