начало

ВКС решава може ли да бъдат атакувани безсрочно договорите, сключени от незапретени психичноболни ВКС решава може ли да бъдат атакувани безсрочно договорите, сключени от незапретени психичноболни

Записване и обезщетение от Бюро по труда

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот tihomir_rs » 02 Яну 2011, 21:11

Здравейте,бях на сезонна работа във верига магазин във София.Изтече ми договора за сезонна работа.
За записване в Бюрото по труда -разбрах,че трябва да си нося- заповед за освобождаване, лична карта , трудова книжка -оформена , диплома за образование и документи за завършени курсове.После се отива в НОИ със същите документи и банкова сметка на дебитна карта ,на която ще се превежда обезщетението от НОИ.
Друго нещо изисква ли се,пропускам ли нещо?
И после колко време ще получавам обезщетение от Бюрото по труда и в какъв размер.

Благодаря Ви предварително.
tihomir_rs
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 02 Яну 2011, 21:05

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот lexter » 03 Яну 2011, 21:49

ПП ЗНЗ:
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично в дирекция "Бюро по труда" въз основа на:

1. документ за самоличност;

2. заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта;

3. документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;

4. документи за придобито образование и/или квалификация;

5. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;

6. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност;

7. документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

8. други документи - в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Търсещите работа лица имат право на регистрация в дирекция "Бюро по труда" по постоянния или по настоящия им адрес.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.) Регистрираните търсещи работа лица са длъжни в срок 7 дни от настъпилата промяна в което и да е от декларираните обстоятелства, включително в постоянния и/или настоящия си адрес, да уведомят писмено дирекцията "Бюро по труда", където са регистрирани.


(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Уведомяването по ал. 3 се извършва чрез заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението-декларация може да се подава лично в дирекция "Бюро по труда" или да се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис при спазване на срока за уведомяване. При включване в програми, мерки и проекти за заетост по ЗНЗ и по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" лицата не подават заявление-декларация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Не се извършва регистрация в дирекция "Бюро по труда", когато търсещото работа лице:

1. е регистрирано в друга дирекция "Бюро по труда" към датата на подаване на заявлението-декларация;

2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) е с прекратена предходна регистрация на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 или ал. 4, т. 1 - 5 и 7 ЗНЗ през последните 6 месеца;

3. подаде заявлението-декларация, преди да са изтекли 12 месеца от дисциплинарното уволнение, с което е прекратено участието му в програми и мерки за заетост;

4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) има задължения към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието му в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда, включително по програми на Европейския съюз.

(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Търсещите работа лица могат да представят допълнително документите по ал. 1, т. 4 - 8, но не по-късно от определената дата в графика за посещение на дирекция "Бюро по труда" през месеца, следващ месеца на регистрацията.


вижте и тази тема, може да е от полза: viewtopic.php?f=16&t=44846
Suaviter in modo, fortiter in re
lexter
Потребител
 
Мнения: 318
Регистриран на: 17 Мар 2008, 20:25

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот kazimirc4 » 04 Яну 2011, 13:09

Моля, вижте е тази консултация от в.Труд:
9:46
04.01.11
Регистрация на безработен до 7 дни
автор(и): Соня Гълъбарова, прочитания: 423, коментари: 0
Христина Митрева

От 1 януари тази година срокът за регистрация на новите безработни в Агенцията по заетостта (АЗ) става 7 работни дни. Досега той беше 3 месеца, съобщиха вчера от Националния осигурителен институт (НОИ).

Това означава, че ако човек е с прекратено осигуряване (останал е без работа) от 1 януари 2011 г., той трябва да се регистрира в бюрото по труда до 11 януари, обясни вчера Даниела Асенова, главен директор “Осигуряване и краткосрочни плащания” в НОИ. Ако закъснее, паричното обезщетение за безработица ще се изплаща за период, намален с дните на закъснението.

Срокът за подаване на заявлението за отпускане на обезщетение от НОИ остава 3 месеца. “Това ще рече, че ако човек е без работа от 1 януари т.г., първо отива в бюрото по труда и се регистрира (най-късно до 11 януари) и после до 31 март трябва да пусне заявлението си при нас, за да му определим парите”, уточни Асенова.

Досега безработните можеха да се регистрират в бюрата и да подадат заявление за обезщетение в НОИ в един и същ срок и той беше до 3 месеца след прекратяване на осигуряването.

Също 7- дневен става вече и срокът за регистрация в бюрата на хората, на които обезщетенията им са били спрени, защото са започнали работа, но отново са останали без препитание. Ако това се е случило от 1 януари т.г., те могат да си възстановят обезщетението за оставащия период, стига да се регистрират в срок до 11 януари т.г. При закъснение изплащането на парите за безработица се възстановява от датата на новата регистрация.

За да получи човек обезщетение за безработица трябва да има поне 9 месеца непрекъснат стаж от последните 15. Сумата се изчислява на базата на заплатите, получавани в продължение на 18 месеца, и е 60% от средномесечния доход. Обезщетението се полага от 4 до 12 месеца.
Вярвам, че същата ще Ви е от полза!
kazimirc4
Потребител
 
Мнения: 223
Регистриран на: 24 Май 2010, 15:09

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот techno » 26 Яну 2011, 11:39

A какъв е размера на обезщетението ако си напуснал по член 325? Пак ли е 60% от доходите ти през последните 18 месеца или не?
techno
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 25 Яну 2011, 14:22

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот dessys » 26 Яну 2011, 16:52

techno написа:A какъв е размера на обезщетението ако си напуснал по член 325? Пак ли е 60% от доходите ти през последните 18 месеца или не?


Според КСО при освобождаване на служителя със съгласието му или поради виновното му поведение, лицето има право на минималния размер на обезщетение за минимален период от врема - 6 лв. на ден за 4м. В останалите случай обезщетението е 60 %
dessys
Потребител
 
Мнения: 356
Регистриран на: 15 Ное 2010, 15:26

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот lexter » 26 Яну 2011, 18:29

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.
В сила от 01.01.2011 г.
Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.

Чл. 10. Определя се за 2011 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв.
вече е 7,20 лв.
Suaviter in modo, fortiter in re
lexter
Потребител
 
Мнения: 318
Регистриран на: 17 Мар 2008, 20:25

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот dessys » 27 Яну 2011, 09:21

lexter написа:
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.
В сила от 01.01.2011 г.
Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.

Чл. 10. Определя се за 2011 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв.
вече е 7,20 лв.


Напълно сте прав.
dessys
Потребител
 
Мнения: 356
Регистриран на: 15 Ное 2010, 15:26

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот rositza672005 » 30 Яну 2011, 13:08

Здравейте !

Бих искала да ви помоля за информация по следният казус за което предварително ви благодаря.
Моите въпроси са следните :

1. Каква е процедурата по получаване на парично обещитение при безработица.
2. И в какво ще бъде то като се има предвид следното:

Напускам работа поради смяна на местоживеенето (От София в Бургас).
Работя на 2 трудови договора - единият на 4 часов раб. ден за което получавам брутно възнаграждение от 500 лв а друдият на 3 часов раб. ден с брутно възнаграждение от 380 лв. за последната 1 година
rositza672005
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 30 Яну 2011, 12:48

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот dessys » 31 Яну 2011, 09:53

rositza672005 написа:Здравейте !

Бих искала да ви помоля за информация по следният казус за което предварително ви благодаря.
Моите въпроси са следните :

1. Каква е процедурата по получаване на парично обещитение при безработица.
2. И в какво ще бъде то като се има предвид следното:

Напускам работа поради смяна на местоживеенето (От София в Бургас).
Работя на 2 трудови договора - единият на 4 часов раб. ден за което получавам брутно възнаграждение от 500 лв а друдият на 3 часов раб. ден с брутно възнаграждение от 380 лв. за последната 1 година


Регистрирате се като безработна в БТ в 7 дневен срок и после в териториалното поделение на НОИ с целия куп бумаги. В 14 дневен срок от подаване на заявлението, длъжностните лица издават разпореждане за отпускане на парично обезщетение. Личните ви мотиви за напускане не играят роля при изчисляване на обезщетението, а основанието, на което е осъществено прекратяването на ТПО, защото ако е по взаимно съгласие, за съжаление няма да останете доволна от размера на обезщетението.
dessys
Потребител
 
Мнения: 356
Регистриран на: 15 Ное 2010, 15:26

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот kalistasmile » 11 Апр 2011, 15:54

Здравейте и от мен!
Аз пък искам да попитам следното: след като закъснях за регистрация в АЗ и съответно и в НОИ (регистрацията ми е няколко дни след 3 месечния срок), сега ми излезе решението и ще вземам парично обезщетение, но от датата на регистрация. Въпроса ми оттам е следния- какво се случва с предходните 3 месеца? за тях няма да имам нито осигуровки (здравни и социални платени), нито ще получа парично обезщетение назад до датата на съкращението ми ли? и трябва ли да се подписвам сега още 6 месеца в бюрото по турда (или само още 3), като обезщетението ще ми се изплаща доста по-напред във времето от периода, който са ми определили за неговото получаване?

Благодаря предварително за отговора.
kalistasmile
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 11 Апр 2011, 15:36

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот spasska » 11 Авг 2011, 20:01

Добър ден.
Искам да попитам един въпрос - работех в една фирма, съкратиха ме и аз се регистрирах в Бюрото по труда, получавам обезщетение, но се намерих друга работа. Искам да попитам дали, ако ме съкратят от тази работа ще имам право да получавам пак обезщетението до изтичане на отпуснатите месеци. Благодаря Ви предварително за отговора.
spasska
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 11 Авг 2011, 19:54

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот tihomir_rs » 02 Фев 2012, 13:23

Здравейте колеги.Надявам се с настоящия ми пост да ми помогнете.Ето и случая при мен.
Работих във фирма от април 2010г. до 02.2012 без прекъсване.Напускането ми е по взаимно съгласие.
Имам ли право на обезщетение от Бюрото по Труда -какво ще е то,колко процента и колко месеца.Осигуряван съм на пълната сума която съм получавал.И друго-от Русе съм,но от 10.2010г съм с временна адресна регистрация тук в София.Това ще е проблем ли пред Бюрото по труда.
Какви документи трябва да се носят в Бюрото по труда и в какъв дневен срок трябва да се регистрирам.
Живея в Хаджи Димитър към коя община трябва да се регистрирам?

Благодаря Ви предварително.
tihomir_rs
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 02 Яну 2011, 21:05

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот flammmme » 03 Фев 2012, 01:12

Здравейте!
Регистрирана съм в Бюрото по труда и в НОИ. Получавам си обезщетението, но след 2 седмици започвам работа. В 7 дневен срок трябва да уведомя двете институции/бюрото по труда и НОИ/, че съм започнала работа. Разбрах, че в Бюрото по труда трябва да ида с копие на трудовия договор. Но с какво трябва да отида в НОИ?
flammmme
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 03 Фев 2012, 01:09

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот flammmme » 03 Фев 2012, 01:15

tihomir_rs написа:Здравейте колеги.Надявам се с настоящия ми пост да ми помогнете.Ето и случая при мен.
Работих във фирма от април 2010г. до 02.2012 без прекъсване.Напускането ми е по взаимно съгласие.
Имам ли право на обезщетение от Бюрото по Труда -какво ще е то,колко процента и колко месеца.Осигуряван съм на пълната сума която съм получавал.И друго-от Русе съм,но от 10.2010г съм с временна адресна регистрация тук в София.Това ще е проблем ли пред Бюрото по труда.
Какви документи трябва да се носят в Бюрото по труда и в какъв дневен срок трябва да се регистрирам.
Живея в Хаджи Димитър към коя община трябва да се регистрирам?

Благодаря Ви предварително.


Щом е по взаимно съгласие, имаш право само на минималното обезщетение за минималния период, т.е. 4 месеца по 7,20 на работен ден. Трябва да се регистрираш в Бюрото по труда в 7 дневен срок с трудова книжка, лична карта и диплома. И до 3 месеца в НОИ с трудова книжка, лична карта, банкова сметка, заповед за прекратяване и бележката, която ще ти дадат от Бюрото по труда.
flammmme
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 03 Фев 2012, 01:09

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот tihomir_rs » 03 Фев 2012, 14:55

Много Ви благодаря за информацията.
tihomir_rs
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 02 Яну 2011, 21:05

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот studentka_ikonomika » 12 Фев 2012, 21:03

Здравейте, незнам дали въпроса ми е за тук, но моля, ако някой може да ми помогне и консултира, незнам къде другаде да питам.

Случаят е следният, назначена съм на трудов договор на 8ч., 300лв. брутна заплата, в момента съм в отпуск по майчинство. Детето ми е на 1г. и 6м. и трябва да я дам на ясла и съответно да се върна във фирмата на работа. Но там няма да работя повече и незнам кое ще е изгодно за мен - да ме съкратят и пратят на борсата или да се водя на работа, и да получавам 50% от майчинството, докато си намеря нов работодател?
studentka_ikonomika
Младши потребител
 
Мнения: 12
Регистриран на: 10 Ное 2009, 15:56

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот starstar » 18 Сеп 2012, 11:58

Здравейте! Моя казус е следния.
Освободиха ме от работа месец август. Записах се в бюрото по труда. Но когато отидох в НОИ (14 септември)се оказа, че счетоводителката не ме е регистрирала в НАП и там няма дата на прекратяване на трудовия ми договор.
Пусна ми нови документи, защото не можела да ме регистрира със задна дата, които все още не са подписани и подпечатани. Тези документи са с дата 10 Септември, а тя ми казва на 18-ти. Тоест днес е 7-мия ден от новата дата на прекратяване на трудовия ми договор. Въпроса ми е следния. В тази ситуация при положение, че вече съм регистрирана като безработна трябва ли да подавам пак документи за нова регистрация с новите данни. И ще ме регистрират ли като се има предвид, че 7 дневния срок е изтекъл?
Предварително благодаря за отговора.
starstar
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 18 Сеп 2012, 11:29

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот CVETAN551 » 09 Окт 2012, 10:34

Здравейте на знаещите. Моля някой да ми отговори . Искам да напусна работата си поради системно не спазване на условията на труд и начин на заплащане от страна на работодателя. Във фирмата съм от 2 години. Мога ли да се запиша в бюрото по труда и на какви обезщетения ще имам право,за колко време до намиране на работа.
CVETAN551
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 13 Яну 2007, 16:05

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот svetla_sm » 19 Ное 2012, 15:19

Необходими документи за регистрация:
- Документ за самоличност (Лична карта)
- Удостоверение за настоящ адрес (ако местоживеенето не е по постоянен адрес по лична карта)
- Документ, удостоверяващ трудов/ осигурителен стаж (Трудова книжка)
- Документ за придобито образование (диплома)
- Други документи за придобити степени, изкарани квалификационни курсове
- Други документи при намалена трудоспособност, право на пенсия при ранно пенсиониране или право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Регистрация за София в районнит подразделения на Бюрото.
Адресите им, както и описания на процедурата и някои тънки моменти, има тук:
http://wp.me/p2HEZm-nI
svetla_sm
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 19 Ное 2012, 15:14

Re: Записване и обезщетение от Бюро по труда

Мнениеот gstoykova » 23 Ное 2012, 12:07

Здравейте, моля някой който е запознат да ми даде съвет.
От фирмата в която работя ме уведомиха, че поради намаляване обема на работа искат да ме пуснат за няколко месеца в неплатен отпуск. Тъй като няма гаранция кога и дали ще ме върнат на работа аз предпочетох да ми прекратят трудовия договор - да ме съкратят за да мога да се запиша на борсата и да получавам някакво обезщетение. Въпросът ми е кога трябва да се запиша на борсата - трябва ли да изчакам да ми бъде прекратен ТД или мога да си подам документите и веднага след получаване на уведомлението за съкращение? Работя във фирмата малко над 1 год. и ме интересува дали изобщо имам право да се запиша на борсата и каква точно е процедурата.
Благодаря ви предварително!
gstoykova
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 23 Ное 2012, 11:57

Следваща

Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron