Страница 1 от 1

Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2004, 21:54
от Изпаднал в чудеж
Скоро ще се явявам на конкурс за длъжност в Бюро по труда и знам,че ще има въпрос за масовото уволнение.Чета параграф 1,т.9 от ДР на КТ ,в който с последната промяна на КТ е уреден този въпрос и нещо не схващам.Уж на пръв поглед всичко е ясно ,но т."г" на този текст направо ме зачуди.Защото взех да смятам така -ако предприятието е например от 280 души списъчен състав и в рамките на 30 дни работодателят уволни на основание чл.328,ал.1,т.1-4 от КТ например 25 души ,съгласно б."б" масово уволнение няма .Да ,ама такова има съгласно б."г",защото в рамките на 90 дни работодателят ще е съкратил повече от 20 души.Същата ситуация се получава и ако вземем пример с б."в".Просто защото тези 30 дни се явяват част от по-дългия период от 90 дни.Нещо не схващам.Има ли обяснение на това ,аз ли нещо бъркам или нещо КТ е объркан.Според мен разпоредбата на б."г" просто обезмисля букви "б" и "в".Алинея 2 на този текст за масовото уволнение също ме хвърля в тъч ,но с примери някак си май си го изясних-т.е. че уволнения и на други основания следва да се вземат предвид .Моля да ми помогнете ,защото със сигурност ще има въпрос в теста -предприятието е с Х работници.При кой отговор е налице масово уволнение -и например 12,18,25,30 .Ако приложа т."г" ,може да излезе ,че отговорът ми не е верен.ПОМОЩ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2004, 22:22
от случаен
В "Капитал-кариери" попаднах на малко по-подробно описание на въпросните "букви". Може би ще ви е от полза. Ако вземем вашия пример излиза, че ако са уволнени накуп -няма масово уволнение, ако ги уволняват на час по лъжичка - има...
Ето го текста:
Какво е изискването за броя на уволненията?
1. Най-малко 10 души в предприятие, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е повече от 20 и по-малко от 100 работници и служители за период от 30 дни. Т.е., ако за период от 30 дни едно предприятие с персонал от 20 до 100 души уволни 10 души и повече, това се счита за масово уволнение.
2. Най-малко 10% от броя на работниците и служителите в предприятие, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от 300 работници и служители за период от 30 дни. Тоест в предприятия с персонал от 100 до 300 души уволнението на 10 до 30 души за 30 дни също е масово уволнение.
3. Най-малко 30 души в предприятие, ако списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 300 или повече работници и служители за период от 30 дни. Значи в по-големите предприятия с персонал над 300 души уволнението на 30 души за един месец също се смята за масово уволнение.
4. Добавя се и една ново изискване, според което масово е уволнението, когато за период от 90 дни се освобождават най-малко 20 души в предприятие независимо от броя на работниците и служителите . Това означава, че независимо от това колко е голямо предприятието, ако за три месеца то уволни 20 души на основание т. 1 до т. 4 от чл. 328, това се смята за масово уволнение. На практика става дума за освобождаване на седем души на месец в продължение на едно тримесечие, независимо колко е голямо предприятието. Това е категорично изискване на европейската директива.
:

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2004, 23:04
от донна2
ЗАКОН за насърчаване на заетостт
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:

9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) "Масови уволнения" са уволнения по чл. 328, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Кодекса на труда, извършени от работодателя поради една или повече причини, които не са свързани с личността на съответните работници, когато броят на уволненията е за период 30 дни:
а) най-малко 10 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е повече от 20 и по-малко от 100 работници и служители;
б) най-малко 10 на сто от броя на работниците и служителите в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от 300 работници и служители;
в) най-малко 30 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 300 или повече работници и служители

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2004, 23:20
от случаен
Донна, и там има изменение:
9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) "Масови уволнения" са уволнения по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2004, 23:25
от донна2
Видях ,че не съм го купирала целия текст

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2004, 23:55
от донна2
потърсих някакви материали по случая ,но нищо освен това което е намерил случаен ,това с буква Г ,пар.1 т.9 от КТ е ясно , но ал.2 нещо и аз не я разбирам ,тия 5 уволнения преди какво значат -5 уволнени лица ли или 5 уволнения /но на колко лица /

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2004, 00:24
от донна2
при ал.2 ,ако уволнения и на други основания следва да се вземат предвид/до какъвто извод е стигнал питащият / ,то как би изглеждала картинката ,ако тия уволнени/уволнения са примерно по взаимно съгласие или уволнението ппримелно е по чл. 330 ал.2 т.5 ,7 или 8 /примери колкото щеш / и тия уволнения в 30 /90 дневния срок трябва да са нещо ми се губи нишката

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2004, 10:34
от Изпаднал в чудеж
Ал.2 я възприемам така : ако 5 или повече уволнения има в месеца на други основания извън чл.328,ал.1,т.1-4 от КТ /даже и по взаимно съгласие/ и след тях последват уволнения от страна на работодателя на основание чл.328,ал.1,т.1-4 КТ ,тези 5 или повече се прибавят към "специалните " за изчисляване броя на уволненията ,които са основание за възникване на хипотезата на масово уволнение.Например: в предприятие със списъчен състав до 100 души в месеца 6 напуснат по взаимно съгласие и 7 бр. са съкратени от работодателя ,то вече е налице масово уволнение по смисъла на ал.2 ,защото общият брой на уволненията е 12.Мисла,че това е логиката.И все пак буква "г" или трябва да се възприема -"сборът от уволненията на месец за период 3 месеца",както е предположил Случаен или иначе смисълът се губи.И аз така първоначално разсъждавах-може на месец бройката да е под границата за масово уволнение ,но като се съберат бройките от три последователни месеца ,да не се надхвърля цифрата 20 съгласно б."г".Но пак няма смисъл -значи наведнъж мога по б."в" да уволня 29 души ,но не и за три месеца по 10 души.Тъй че за мен чудежът остава.И все пак мисля да не се задълбочавам толкова ,защото надали толкова са се задълбочили лицата ,подготвящи тестовете за конкурса.Ще си карам по формулите на букви "а","б" и "в" и така мисля ,че ще е фомулиран въпросът-за 30 дни.Ще поживеем,ще видим.И все пак ми е интересно има ли категорично становище по въпроса.Може би трябва да се пита някой от Инспекцията по труда ,нали те глобяват работодателите ,които не спазват определено поведение при наличие на масово уволнение.

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2004, 10:54
от донна2
смятам да потърся литература , ако има такава по въпроса

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2004, 00:29
от DIP
Ако са уволнени 29 души наведнъж няма да има масово уволнение по точка в) но ще има такова по т. г)

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2004, 10:09
от dida1
Тези промени са направени във връзка със Закона за насърчаване на заетостта, защото преди време в него беше казано/не помня точно/, че работодателят е длъжен да уведоми дирекция"Бюро по труда", ако в рамките на един месец уволни 30 раб. или служителя. Работодателите уволняваха по 29 работника в рамките на 1 месец и не попадаха в "ситуация на масово уволнение". През следващия месец отново уволняваха 29 души и отново не уведомяваха "Бюрото по труда", защото не са освободили 30 души в рамките на текущия месец. По този начин се спазваше разпоредбата на закона, но се заобикаляше самият закон.
Сега законът изискава към вече освободените раб./служ. през предходен период да се прибавят и тези които се освобождават понастоящем, т.е. ако през август в предприятие от 500 човека са освободени по инициатива на работодателя 10 човека, няма масово уволнение и работадателят не е длътен да уведомява БТ, но през септември смята да уволни още 20, следва съгласно Закона за насърчаване на заетостта да уведоми 45 дни по-рано БТ, защото тези 20 +10/от м.август/ са общо 30 от раб./служ. в предприятието и ако не изпълни разпоредбата за уведомяване, следва да му се наложи санкция по 200лв. за всяко освободено лице.

Re: Масово уволнение-помогнете

МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2004, 10:15
от донна2
това го разбирам ,но не разбирам смисъла и логита на ал.2 както писах по-горе