начало

Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ

45-те дни преди раждането?

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


45-те дни преди раждането?

Мнениеот Новачка » 03 Сеп 2004, 16:07

В Кодекса на труда пише, че вече тези дни са задължителни и не го разбирам какво означава!?
Означава ли това, че ако изляза от например от 40-я ден 5 дена ще ги загубя?

Предварително ви благодаря.
Новачка
 

Re: 45-те дни преди раждането?

Мнениеот Anita_79 » 03 Сеп 2004, 16:16

тези 45 дни се определят "служебно" в болничния ти от лекаря, който наблюдава бременността, като се връщат назад от термина, но тъй като този термин е само предполагаема дата е възможно нещата да се изменят, например раждането да стане преди 45 ден и т.н.
Anita_79
 

Re: 45-те дни преди раждането?

Мнениеот Anita_79 » 03 Сеп 2004, 16:19

Съгл. чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1.07.2004 г. осигуреното лице има право на обезщетение за бременност и раждане, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица.
Съгл. чл. 50, ал.1, осигурената за всички осигурени социални рискове майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 135 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Такова право се предоставя и на майката, която не е осигурена за трудова злополука, професионална болест и безработица.
Съгл. чл. 52 от КСО, при прекратяване на осигуряването за всички осигурени социални рискове през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигурената се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50.
Съгл. чл. 52а от КСО, осигуреното лице има право на обезщетение за отглеждане на малко дете, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица.
Съгл. чл. 53, ал.1, след изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Съгл. чл. 54, ал. 1 от КСО в случаите, когато не се ползва допълнителният платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката се изплаща парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако тя е осигурена за всички осигурени социални рискове, включително и без трудова злополука и професионална болест и безработица и ако е имала право на обезщетение по чл. 52а.
Anita_79
 

Re: 45-те дни преди раждането?

Мнениеот Новачка » 03 Сеп 2004, 17:53

Анита, благодаря ти за отговорите!!
Новачка
 

Re: 45-те дни преди раждането?

Мнениеот донна2 » 04 Сеп 2004, 07:56

нормативна база наредба за експертиза на работоспособността -Издаване на болничен лист за временна неработоспособностпоради бременност, раждане и осиновяване
Съгласно Чл. 64.и следващите от наредбата Отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер 135 календарни дни за всяко дете се разпределя в три болнични листа, както следва:
1. за 45 календарни дни преди раждането; болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната; в болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;
Когато раждането не стане в рамките на 45-те дни отпуск по бременност, той се продължава с нов болничен лист до деня на раждането, но за не повече от 93 дни.
Когато поради неточно предвиждане на лекарите раждането е станало преди изтичането на 45-дневния отпуск по бременност, а също и при преждевременно раждане, когато не е съществувала възможност да се започне ползването на 45-дневния отпуск по бременност, осигурената има право на остатъка или на неизползвания отпуск поради бременност. В тези случаи отпускът се включва в третия болничен лист, като се вписва размерът на неизползвания отпуск поради бременност. В случаите, при които осигурената няма право на отпуск за времето след 42-рия ден от раждането, от 43-тия ден след раждането се издава нов болничен лист от лекаря, наблюдавал бременната за целия неизползван отпуск поради бременност.
В случай, при който бременната не се е явила своевременно за оформяне на отпуска си по бременност, но има определен термин на раждане, болничният лист се издава, както следва:
- до явяването й при лекаря е работила - само за времето от датата на прекратяване на работата до термина на раждането;
-ако до явяването й при лекаря не е работила - за целия период от 45 дни, предхождащ термина на раждането.
- Когато осигурената ражда, без да е имала определен термин и без оформен отпуск по бременност, временната неработоспособност се оформя, както следва:
1. за целия период от 45 дни преди раждането, ако не е работила, болничният лист се антидатира и се издава за целия период до датата на раждането от лекаря, водил раждането;
2. ако е работила част от периода от 45 дни, предхождащ раждането, а през останалия период не е работила, болничният лист се издава за времето от прекратяването на работата й до датата на раждането;
3. ако до раждането бременната е работила, болничен лист за бременност не се издава. В случаите, при които бременната се явява по-късно за оформяне на отпуска си по бременност, трябва да представи на здравните органи документ от предприятието за датата, до която е работила. Документът се съхранява в ЛАК заедно с картон на бременната.
донна2
 

Re: 45-те дни преди раждането?

Мнениеот Новачка » 04 Сеп 2004, 10:57

Дона, много ти благодаря за отговора. От това, което чета в тази наредба стигам до извода, че 45-те дни всъщност не са задължителни.
Новачка
 


Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron