начало

Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ

закрила на бременните по КТ

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


закрила на бременните по КТ

Мнениеот бременна » 01 Юли 2004, 10:41

Здравейте!
Имам едно притеснение и искам да попитам основателни ли са ми описенията:
Работя в голяма фирма на срочен договор, чийто срок изтича през м. Октомври. В момента съм бременна в третия месец (за което работодателят ми е уведомен с медицинско) и към датата на изтичане на срока на договора ми все още няма да съм излязла в болничен за бременност и раждане.
Искам да попитам има ли право работодателят да не ми поднови договора след изтичането на срока му?
Ако отговорът е да, мога ли с болничен, който започва от дата, която е преди датата на изтичане на срока на договора, и преминава в полагаемия се болничен за бременност и раждане, да се "спася" от безработица?
Прегледах КТ, но там пише само за закрила на бременните и майките при уволнение.
бременна
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот enika » 01 Юли 2004, 12:14

Struva mi se, che tova niama s nisto da Vi pomogne.
enika
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот MONTESKIO! » 01 Юли 2004, 12:56

Драга Бъдеща майко,
Няма маясто за притеснения! КТ изрично урежда случаите на закрила при прекратяване на трудовото правоотношение ( уволнение и прекратяване са изрази с равно значение!!!!!!) за отделни групи работници, поради фатка, че на тези грпузи се дължи по-голяма социална защита. В този ред на мисли Чл. 333. гласи: (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17.12.1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:


1. работничка или служителка, която е бременна, майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;
............................................................................................................................................................
чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
3. при намаляване на обема на работата;
5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността
............................................................................................................................................................
чл. 326
(2) Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
............................................................................................................................................................
Като извод от горе изложеното от мен следва:
Работодателят Ви, няма право да не поднови трудовият Ви договор, след неговото изтичане.възможно е да Ви назначи на безсрочен трудов договор.
В случай, че не го поднови( смятам, че до тази хипотеза няма да се стигне):
1. Следва веднага да подадете иск до Районен съд по чл. 344 и след.
Ако сключеният срочен трудов договор м/у вас и работодателят Ви, не е първи - склчючени са няколко последователни срчони трудови договора, или работата, която изпълнявате няма временен, краткотраен или сезанен характер - може още сега да предявите пред работодателят си , че договорът ви е станал безсрочен по силата н аимперативната разпоредба на чл. 68 ал4 КТ. ( ако тази хипотеза е вярна - не бързайте да използвате това ваше право - все пак не бързайте, запазете докрай добри отношения с работодателе си ).
УСПЕХ!
MONTESKIO
MONTESKIO!
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот enika » 01 Юли 2004, 13:13

Kolega,

struva mi se che sme v hipotezata na chl. 325, t.3 i specialnata zakrila pri uvolnenie ne se prilaga.
enika
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот monteskio! » 01 Юли 2004, 14:56

Драга Еника,
Ще сме в тази хипотеза, само и единствено , ако я няма предпоставката за закрила, а в дадения случай - бременността е налице! В този смисъл - закрила ще се ползва!

MONTESKIO
monteskio!
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот Ляляляляля » 01 Юли 2004, 15:17

Уволнение и прекратяване не са изрази с равно значение. Уволнението е вид прекратяване. Уволнение се нарича, когато договорът е прекратен по инициатива на работодателя, а не по взаимно съгласие, по инициатива на работника или с ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА, както е в случая.
Съжалявам, но нямате никаква закрила. На болнични имате право, но не повече от 75 дни общо.
Ляляляляля
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот Ляляляляля » 01 Юли 2004, 15:23

Имам предвид 75 дни след изтичането на срока на договора.
Ляляляляля
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот monteskio! » 01 Юли 2004, 15:27

Колежке Лалалалала,
Терминът, уволнение' е широко разпространен, като под уволнение се разбира прекратяване!!!Все едно като се каже " ксерокс" и първата асоциация на всеки е за копирна услуга!!!
също така, не съм съгласен с Вас, че бременната няма защита, като доводите си а това изложих по горе.В случай , че те не Ви се струват убедителни,остава единствено да прочетете отново ал.3 на чл. 1 КТ.
Прегледах, коментари на тази тема като сам се убедих, че становищата са противоречиви за съжжаление..............
В този смисъл следва да се пристъпи към вариант Б: хипотезата на верижни трудови договори и отттам да се оспори, при евентуално неподновяване на срочния договор.
А, Вие като жена, в контекста н авашия размисъл, замислете се, социаолно оправдано ли е, бременната жена да не се ползва от тази защита?MONTESKIO
monteskio!
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот * » 01 Юли 2004, 15:33

Смятам, че в случая хипотезата е по новата ал. 5 на чл. 333 КТ:

(5) (нова,ДВ,бр.52 от 2004 г.) Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл.328, ал.1, т.1, 7, 8, 9 и 12, както и без предизвестие на основание чл.330, ал.1 и ал.2, т.6. В случаите на чл.330, ал.2, т.6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

Чл.328. (1) (изм.,ДВ,бр.21 от 1990 г.,бр.100 от 1992 г.) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл.326, ал.2 в следните случаи:

1. при закриване на предприятието;

7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

8. когато заеманата от работника или служителя длъжност или работа трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

9. за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност;

12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.


Чл.330. (1) (изм.,ДВ,бр.100 от 1992 г.) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.
(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:

6. (пред.т.6,ДВ,бр.100 от 1992 г.; пред.т.5,бр.83 от 1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен.
*
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот monteskio! » 01 Юли 2004, 15:42

хм.....за съжаление, това изменение липсва в моя АПИС, който е актуален към 45 бр.ДВ.
monteskio!
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот Ляляляляля » 01 Юли 2004, 15:53

Абе, хора, тука няма уволнение с предизвестие! И не е важно аз какво мисля за социалната справедливост, важно е какво пише в закона.
Ляляляляля
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот monteskio! » 01 Юли 2004, 16:05

Мила Алалала,
Независимо, че договора е сключен за определен срок ( срочен договор) , задължително с изтичане на срока му, прекратяването се извършва с писмен акт на работодатея - заповед!А при положение, че е налице предпоставка - бременност - не би следвало да подписва заповед за прекратяване, а за подновяване
monteskio!
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот лунатик » 01 Юли 2004, 17:38

Струва ми се, че се избяга от отговор на поставения въпрос.
Въпросът беше: Какво следва да се направи за да си запази в най-голяма степен правата бременната при изтичане на срочния трудов договор.
Фактическата обстановка е:
-към 01.07.04 - бременност в трети месец
- към 01.10.04 - изтичане на срочен трудов договор
Към момента на изтичане на срочния договор бременността ще е в 7-мия месец.
А за да излезе в болничен отпуск трябва "термина" й да е около 7,5 месеца. /45 дни преди раждането/. Вероятно срокът на договора изтича преди да настъпи броенето на тези 45 дни преди датата на раждане. /а 45 дни са 1,5 месеца/.
Тук момента е много тънък. Става въпрос за плюс-минус 15 дни!!!
Иначе лицето ще е изпълнило изискванията на чл. 48а от КСО. Т.е. няма да загуби правата си - ще има 6 мес. осигурителен стаж. После ще бъде изпълнено условието и на чл. 52а от КСО за придобиване на право на обезщетение за гледане на малко дете.
Нека в тази плоскост продължи разнищването на казуса.
лунатик
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот monteskio! » 01 Юли 2004, 22:09

Здравейте колега Лунатик,
Аз мисля, че само в тази плоскост разсъждаваме)))
Сега ми идва още една идея - служителката може да поиска да ползва полагащият и се платен годишен отпуск, в случай , че не го е ползвала, пропорционално на изработеното време в тази фирма.Но тук остава открит следния въпрос: Е ли този договор първи м/у нея и фирмата или е втори?
В случай , че е втори - ал. 4 на чл. 68 Кт урежда нещата)))
И, ако работничката не е използвала отпуската си за мин. година - Кт и дава право с 14 дневно предизвестие да определи кога ще се ползва тази отпусак, а времето на платен годишен отпуск, се признава са осигурителен стаж


MONTESKIO
monteskio!
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот бременна » 02 Юли 2004, 01:04

Четейки Вашите съвети, давам "жокери":
1. Постъпих на работа във фирмата м. Юли миналата година, бях 3 месеца на "изпитателен срок" (с договор за изпитване), и през м. Октомври подписах едногодишен договор.
2. Датата на започване на полагаемия ми се отпуск за бременност и раждане е около 26 ноември (по принцип бременноста не е точно 9 месеца, а 9 м. и половина, и доколкото знам този болничен се изчислява 45 дни от датата на предполагаемия термин).
3. За болничини нямам проблеми - докторът ми е много "ларж" в това отношение - да не го уручасвам, но ми каза, че ако поискам ще ми даде болничен още от сега.

За разликата между "уволнение" и "прекратяване". Аз също съм на мнение, че "уволнението" е по инициатива на работодателя. За това и в закона са употребени двата термина. При прекратяване на срочни договори поради изтичане на срока им не е необходимо предизвестие, нито от работодателя, нито от работника - работодателят подписва заповед, с която обявява трудовото правоотношение за прекратено. Чл. 326 (предизвестие) се прилага за предсрочно прекратяване на срочен трудов договор.
В чл. 333, ал. 5 наистина казва, че "Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл.328, ал.1, т.1, 7, 8, 9 и 12, както и без предизвестие на основание чл.330, ал.1 и ал.2, т.6. В случаите на чл.330, ал.2, т.6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда". В този член са посочени възможните случаи на прекратяване С и БЕЗ предизвестие. Означава ли това, че само това са случаите на възможно прекратяване на трудово правоотношение по отношение на бременните (изхождайки от целта на закона . чл. 1 ал. 3) и че поради специалната закрила другите предвидени в закона възможности за прекратяване не могат да се приложат?
бременна
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот monteskio! » 02 Юли 2004, 01:32

Smqtam, че именно това е имал предвид законодателят с новата ал. 5 на чл 333 КТ.
А ползвали ли сте полагащият Ви се платен годишен отпуск?
А , по повод н атермина уволнение - проста така е прието да се казва - вместо еднострано прекратяване от страна на работодателя - но то е все едно и също - прекратяване на трудовото правоотношение)))MONTESKIO
monteskio!
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот казус » 02 Юли 2004, 01:35

От год. отпуск ми остават 15 работни дни. Това как мога да използвам този факт в моя полза?
казус
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот monteskio! » 02 Юли 2004, 01:39

миналата година ползвали ли сте платен год. отпуск?
monteskio!
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот бременна » 02 Юли 2004, 01:45

Миналогодишната съм я изчистила, от тазгодишната съм ползвала 5 дни.
бременна
 

Re: закрила на бременните по КТ

Мнениеот monteskio! » 02 Юли 2004, 01:46

лошо.............е, все пак , може да използвате и тези 15 дни, после малко болнични , и така...............
monteskio!
 

Следваща

Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


cron