Страница 1 от 1

СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 29 Мар 2004, 13:56
от sani_N
работодател е осъден от работник да му заплати голяма сума като обезщетение за незаконно уволнение. Решението е на районен съд и е потвърдено от окръжен съд. Аз ще обжалвам пред ВКС и съм убеден, че ще го спочеля, но решението подлежи на предварително изпълнение. В ГПК е предвидено, че може да се иска спиране на изпълнението на решението, и аз ще го искам от ВКС.Притеснявам се обаче, че докато делото във ВКС, работникът ще си извади изпълнителен лист и ще прибере парите. А после знаете как се събират пари от този който ги няма. Дайте съвет!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 29 Мар 2004, 14:10
от Toshko
Проблемът е в това, че спирането на осъдително решение на втората инстанция се допуска само при представена гаранция в размер на присъдената на спечелилия сума. Така, че като нямаш пари, каква ти е ползата да искаш спиране на изпълнението на решението....
Освен това, честно да ти кажа, след като решенията на първите две инстанции са едни и същи, недей да очакваш много, че ВКС ще отсъди в твоя полза! По тези трудови дела, най-често се стига до потвърждаване на въззивното осъдително решение!

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 29 Мар 2004, 15:56
от sani_N
Може би не си ме разбрал. Не ние, а работникът няма пари. Ако вземе обезщетението, ще го изхарчи, а после ние няма как да го вземем обратно. Той вече ще води, че получава 1 МРЗ и няма никакво имущество, а нашите пари не са малко. А за изхода на делото - не се знае. По мое мнение на местно ниво е проявен субективизъм, който се надявам да липсва във ВКС. Аз все пак не разбрах дали предлагаш нещо?

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 29 Мар 2004, 17:00
от Batil
Внася се сумата по осъдителното решение по сметка на ВКС (като гаранция) и се иска спиране на изпълнението

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 29 Мар 2004, 17:03
от Toshko
Явно не съм разбрал по-горе, но след вашето разяснение, нещата ми се струват много лесни - с касационната жалба(ако все още не сте я пуснали) искате спиране на изпълнението на въззивното решение, с което сте осъдени да заплатите сумата на работника. Предлагате и обезпечение - напр. влагате съответната сума пари по сметка в банка - доколкото си спомням сроковете за произнасяне по това искане (за спиране изпълнение на осъдително решение, постановено от втората инстанция) бяха кратки, така че няма да чакате много, а и при това положение има шансове да ви уважат искането.

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 30 Мар 2004, 09:45
от Np
Имала съм такива казуси. Подавам молба до ВКС на основание чл. 218б, ал.3 от ГПК за спиране на изпълнението на осъдителното въззивно решение. Като доказателство за внесено обезпечение прилагам платежно нареждане за внесена по набирателна сметка на ВКС на сумата по изпълнителния лист. Разбира се докато нямаме определение на ВКС за спиране на изп. дело, съдия изпълнител може да предприеме изп. действия и нищо не може да го спре и да се стигне до хипотезата хем да си внесъл обезпечение, хем и да изпълниш задължението. Аз обаче проформа представям на съдия изпълнител копие от молбата за спиране до ВКС и копие от платежното нареждане, защото така взискателят може малко да се поуспокои и да не предприеме незабавни действия по реално събиране на вземането си, а през това време ВКС вече да се е произнесъл по спирането. Това последното обаче /имам предвид представянето на пл. нареждане пред съд. изп./ юридически изобщо не е издържано и строго погледнато не би следвало да има някакви благоприятни за длъжника последици. Но на практика поне забавя нещата, а на теб това ти трябва. Успех!

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 30 Мар 2004, 14:44
от sani_N
Много благодаря. Само искам да уточня нещо - от съдържанието на чл.218б ГПк излиза, че ВКС трябва да ми определи размера на сумата (въпреки че тя е равна на паричното задължение), и да ми посочи сметка. Така ли е ,или аз сам по своя инициотива внасям сумата предварително. Още веднъж благодаря

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2004, 13:28
от Imperator
Излишни разходи на средства за дело пред ВКС-пари за адвокат, пътни, дневни, писане, нерви и др.Предложи споразумение на работника да ти даде срок на разплащане -нотариално заверено.Така се спира изпълнителното дело. Справедливо е да му се извиниш, ако си го го обидил с нещо или си постъпил несправедливо. Ако е добър работник, предложи му друга работа!!

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2004, 19:35
от donna2
eXXXXXXXXXXXXXXXXXX Императоре щом работодателя не ще4 обжалва не става и дума за компромис ,друга работа ,споразумение и т.н.

само за едно съм почти сигурна ВКС много рядко потвърждава като законосъобразна и правилна заповед за уволнение на работодател

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2004, 19:59
от donna2
eXXXXXXXXXXXXXXXXXX Императоре щом работодателя не го иска и ще обжалва не става и дума за компромис ,друга работа ,споразумение и т.н.

само за едно съм почти сигурна ВКС много рядко потвърждава като законосъобразна и правилна заповед за уволнение на работодател

или аз не гледам какво натискам или не знам корегирам се

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2004, 10:01
от Np
чл.218б, ал.3, б. "а" от ГПК - по решения за парични вземания - присъдената сума, т.е. сумата, за която сте осъдена с осъдителното решение.

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2004, 12:50
от люда/блондинка/
Донна , не си права : -ВКС не знае кой закон , кога се прилага.
Давам пример-ВКС не знае кога е имало и от кога е защита по КТ за синдикалните ръководители / председатели/ . Ти знаеш ли?

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2004, 13:01
от donna
ВКС много добре знае кой закон кога се прилага
чл.333 ал.3 ли те интересува от КТ от 1986г. това ли искаш да ми кажеш

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 06 Апр 2004, 14:57
от младежа
Ех, доннааааааа......
КОДЕКС НА ТРУДА ОТ 1951 Г.


чл. 38. Не могат да бъдат уволнявани и премествани освен със съгласието на централния комитет на съответния професионален съюз, работници и служители - профсъюзни деятели, изброени в инструкция на Централния съвет на Общия работнически професионален съюз.

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 06 Апр 2004, 15:10
от donna2
КЕКСА НА ТРУДА ОТ 1951Г. е отменен гледай сега действащия

другото е да правиш разработка на тема защита на синдикални дейци и да сравняваш защитата уредена в съответните отменени и сега действащи закони

Re: СПЕШНО ПОМОЩ!!!!!!!!!!!

МнениеПубликувано на: 07 Апр 2004, 09:08
от младежа
Донна , не си права за това ,че си правя разработки .........кодекса на труда от 1951 г. е отменен изрично, чак през 2000г.
Затова по-горе споменах ,че ВКС не знае ,че синдикалната защита не е новост нито от 1986 , нито от 1999г. ; ако искаш ще ти изпратя решенийцата им да се убедиш ,че не знаят това .
/ но.....ако имам време да ги търся/