Страница 1 от 1

Speshno

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2003, 22:32
от robot
Имам проблем с работодателя, в каква формата може да ми отправи обвинение в предумишлена измама - устна или писмена? Редно ли е при устно обвинение да ми се иска писмено обяснение?

Re: Speshno

МнениеПубликувано на: 21 Окт 2003, 09:28
от venni
От гледна точка на закона работодателят изобщо не може да отправя обвинения за нищо. И ако го прави предвидена за това форма няма :-).
Ако смята, че сте го измамили / все пак не съм наясно с фактите/ може да Ви наложи дисциплинарно наказание, в зависимост от тежестта на нарушението което сте допуснали. Като цяло, определената от Вас предумишлена измама, може да се квалифицира като дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 187, т. 8 от КТ"
8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения".
Но както вече казах, необходима е повече информация, за да Ви се отговори по-точно.
При всички случаи работодателят трябва да изслуша устните ви обяснения или да приеме и разгледа писмените Ви такива. В противен случай дисциплинарното наказание е незаконосъобразно и може да бъде отменено от съда,/ако разбира се потърсите съдебна защита/.
За повече информация погледнете чл. 186 и следващи от Кодекса на труда.

Re: Speshno

МнениеПубликувано на: 21 Окт 2003, 17:47
от Тета
Измамата е умишлено престъпление, което се установява чрез следствани действия. Обвинението се повдига и поддържа от прокурора.
Работодателят ,както и всеки гражданин, би могъл само да сезира прокуратурата за данни, че е извършена измама. Нищо повече.
Това, което може да направи твоят рободател е дисциплинарно уволнение, но то трябва да бъде добре мотивирано.