начало

ВСС: Не е необходим специален обвинител, който да разследва главния прокурор ВСС: Не е необходим специален обвинител, който да разследва главния прокурор

Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот Mb}|{bT » 06 Сеп 2003, 16:14

Колеги, казусът е следният:
Държавна Агенция А, с териториални подразделения. Структура на териториалното подразделение в малък град. Служител.
Директора на териториалното подразделение издава заповед за извършване на проверка в структурата на терит подразделение в малкия град, която проверка установява нарушение. За установеното нарушение е изготвен доклад до директора на териториалното подразделение. Директорът на териториалното подразделение издава заповед за дисциплинарно наказание ( за което е оправомощен). Въпросът тук е КОЙ Е МОМЕНТЪТ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАРУШЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА 194 КТ - моментът в който е установено от лицето извършващо проверката или моментът в който докладът на лицето извършващо проверката е достигнал до оправомощения да налага дисциплинарни наказания орган (в случая - Директора на териториалното подразделение).
В "Трудово право" и "Коментар на КТ" на Мръчков не намерих еднозначен отговор. Както и не намерих съдебна практика по въпроса.
Предварително благодаря за помощта!
Mb}|{bT
 

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот monteskio » 06 Сеп 2003, 16:50

Драги Колега,
Съгласно чл.194 КТ дисцип.наказание се налага не по-късно от 2 месеца от откриването му ,и не по-късно от една година от извършването му.Под "откриване" се разбира ,моментът в който работодателят е узнал за нарушението. Под узнал следва да се разбира освен получаване на сведения за извършено нарушение от лицето Х , така също и извършване на проверка относно тяхната достоверност ,при което се провежда задължително разговор с посоченото за извършител на нарушението лице ( писмени обвснения ).Дсициплинарно наказание НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ,као е изтекъл 2 месечния срок от откриването, независимо,че не е изтекъл 1 годишния срок на извършването.
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1635
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот hristo_panev » 07 Сеп 2003, 17:12

Монтескьо,
Това за което говориш е етапът "установяване на дисциплинарното нарушение", част от производството по налагане на дисциплинарно наказание. Тезата, която излагаш е застъпена в "Наръчник на синдикалния деец". Изхождайки от позицията, че двата цитирани от мен източника са с автор проф. Мръчков, а "Наръчник на синидикалния деец" е с рецензент пак проф. Мръчков, считам, че се има предвид различни неща под "етап от производството по налагане на дисциплинарно наказание" и моментът в който дисциплинарното наказание се счита за "установено" от гледна точка на срока по 194 КТ.
И двамата колеги с които съм коментирал въпроса нашироко са на мнение, че моментът на установяване, който ме интересува, е именно моментът на проверката. Подкрепят тезата си с това, че в случая е налице пре-делегиране на дисциплинарна власт в частта и досежно откриване на дисциплинарното нарушение ( тъй като проверката е извършена с издадена по надлежния ред заповед, а и в самата заповед за дисциплинарно наказание е буквално написано "при проверка, проведена от.......до......... е установено следното). Но това са единствените им аргументи. Между другото същата е и моята позиция. Но искам да се посъветвам с повече хора, а ако е възможно и да издиря съдебна практика по този въпрос, защото такава в СИЕЛА не открих.
hristo_panev
Младши потребител
 
Мнения: 30
Регистриран на: 29 Авг 2001, 10:11
Местоположение: София

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот monteskio » 08 Сеп 2003, 00:39

Драги Г-н Панев ,

Според мен, установено нарушение е това нарушение ,за което работодателят ПРЯКО е узнал,от предоставените му доказателства ,събрани по негов почин,с други думи,момет на установяване е моментът на запознаване на работодателят,а не на негов подчинен ( в случая преупълномощен ), тъй като работникът или служителят субект на "предлолагаемото нарушение", е сключил трудовият си договор именно с този работодател,а не с неговият подчинен -между тези две страни съществува трудовоправна връзка , поради което моментът на установаване е моментът на узнаване от страна на РАБОТОДАТЕЛЯ.
В АПИС намерих ,една статия от ( в-к Труд, 19 юли,14 стр. 2000г ),отнасяща се до тази тема, подкрепяща,моето разбиране, което не налагам, но считам за логически и правно издържано.
В този смисъл ,не мога да се съглася с Вас, че моментът на на установяване е моментът на проверката!MONTESKIO
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1635
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот Deyan_M » 08 Сеп 2003, 09:36

Имайки предвид, че говорите за териториални структури на държавна агенция, то почти сигурно е, че служителите там в 90 процента са държавни такива. Т.е. правоотношенията на повечето са уредени в ЗДС, а не в КТ. Разбирам обаче, че въпроса е принципен и под узнаване следва да се има предвид едно и също, защото и в двата нормативни акта принципа е един..................само сроковете и някои други институти са различни. Аз лично имах няколко такива случаи в администрация в която работя, а и решенията на съда бях противоречиви именно във връзка с това узнаване. Едното решение застъпи тезата, че узнаването е настъпило в момента, когато извършващите вътрешноведомствената проверка са предали доклада на прекия си ръководител, в случая директора на дирекция. Аз считам обаче това решение за неправилно, защото закона /ЗДС/ говори за узнавана от дисциплинарно наказващия орган, а не някой друг. На същото мнение бяха и съставите, разглеждащи другите дисциплинарни дела. Т.е. меродавна е датата на докладната записка от извършващия проверката, която е адресирана до съответния дисц. нак. орган. Разбира се предвидения срок от извършване на нарушението при всички случаи не следва да е изтекъл. Казвам това с резервите, че тези дела са били по ЗДС, а не по КТ. Мисля обаче, че практиката по такива дела трябва да е единна.
Deyan_M
 

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот Deyan_M » 08 Сеп 2003, 09:39

Едно допълнение. Под дата разбирайте вх. №, с който е постъпила тази докладна в териториалната структура на дисц. нак. орган. Той може да бъде както ръководителя на ведомството, така и упълномощено от него лица, но само за налагането на по леките наказания по ЗДС.
Deyan_M
 

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот gega » 08 Сеп 2003, 09:59

Съжалявам да го кажа, но Монтескьо не пави разлика между работодател и лице, упълномощено да упражнява дисциплинарна власт. Работодател в настоящия случай е ЮЛ, а дисциплинарно наказващ орган, койтно действа от името на работодателя, е шефа на дирекцията. Така че тезата му за узнаването от страна на „работодателя” не е издържана. Така че според мен момента на установяването на нарушението от съответните представители на ЮЛ (напр. контрольори) е момента на уднаване за нарушението от страна на работодателя, в случай ЮЛ.
gega
 

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот Deyan_M » 08 Сеп 2003, 13:37

То и аз малко се подведох, защото сега ми направи впечатление, че се говори за момента на установяване, а не за момента на узнаване. Няма значение де, все пак коментираме процедурата:-)
Deyan_M
 

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот monteskio » 08 Сеп 2003, 16:16

Драги Gega,

Явно си прочел дискусията по тази тема през редовете, което си личи по написаното от теб.
§ 1. По смисъла на КТ:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) "Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1635
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот monteskio » 08 Сеп 2003, 17:04

Драги Гега,
Никъде в моя коментар,не правя разграничаване, каквото Вие твърдите!
Не мога да си обясня, на какво основание правите този необоснован извод?!
В този смисъл бихте ли обяснил на мен, какво сте имали предвид в следното написано от Вас:"Така че според мен момента на установяването на нарушението от съответните представители на ЮЛ (напр. контрольори) е момента на уднаване за нарушението от страна на работодателя, в случай ЮЛ."

Според за мен,а надявам се и колегите ще ме подкрепят, това изречение е лишено от всякакъв правен и логически смисъл.поради следното:
.В това изречение, говорите за два различни момента, които ги приравнявате един към друг! - правно нищо !
Как така "момента на установяване на нарушението от контрольорите - както ги наричате, е моментът на узнаване от страна на работодателя?- правен абсурд!
МОЛЯ ВИ, изразете се правилно,тъй като не е естествено и нормално, КОЛЕГА, да се излага така.

Но доколкото разбирам,Вие също определяте,че момента на установяване на нарушението е моментът на запознаване,узнаване на нарушението от страна на работодателя, в лицето на директора .
И не може да бъде друго ,поради това ,че контролните органи са упълномошени да КОНСТАТИРАТ нарушението, да го обявят в правнатаа действителност САМО за това са упълномощени.. .Работодателят, е този който установява нарушението с огледа на предоставената му Власт - определя извършено ли е нарушение или не,какво съответстващо дисциплинарно наказание да наложи.

Мисля,че открих ,събебна практика, сега ще се запозная..MONTESKIO
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1635
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна


Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот hristo_panev » 08 Сеп 2003, 21:53

Заглавието на този форум все пак е "ВЗАИМОПОМОЩ", така че сарказмът и леката надменност на стила на Монтескьо не ми допада но както и да е.

Правоотношението е трудово, а не служебно.

Аз имам изградена позиция по въпроса и в началото я изложих накратко. Подробната мотивация нарочно оставям за себе си, защото бих искал да зная с какви аргументи в полза на другите тези мога да се сблъскам при едно евентуално божалване на наказанието.

Пак Ви моля, ако разполагате с някакви съдебни решения по подобни казуси, ще съм Ви много благодарен ако по някакъв начин ми ги предоставите.

Също както и ако ме насочите към литература по въпроса, дори и да не от доминиращите в момента автори. Интересно ще ми бъде например какво е мнението на доц. Снежана Начева, или на доц. Мингов по въпроса с оглед на това, че винаги са излагали интересни и разчупени решения.
hristo_panev
Младши потребител
 
Мнения: 30
Регистриран на: 29 Авг 2001, 10:11
Местоположение: София

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот monteskio » 09 Сеп 2003, 00:10

Kolega Panev,
Ne az zapo4nah slovestnata bitka,no 6tom taka priemate ne6tata , dobre.
6te Vi predostawq sydebno re6enie po-tazi tema,razbira e,nali vse pak,must da si pomagame .Predostavqm Vi deloto:
Ðåøåíèå ¹ 852 îò 1.09.1999 ã. íà ÂÊÑ ïî ãð. ä. ¹ 1030/98 ã., III ã. î., äîêëàä÷èê ñúäèÿòà Âàíÿ Àëåêñèåâà

Ñúäåáíà ïðàêòèêà - Áþëåòèí íà ÂÊÑ, áð. 5/2001 ã., ñòð. 18

÷ë. 192, § 1, ò. 1 ÄÐ,
âúâ âð. ñ ÷ë. 194, àë. 1 ÊÒ

Èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íå å ðàáîòîäàòåë, à çàêîíåí ïðåäñòàâèòåë íà ðàáîòîäàòåëÿ, îïðàâîìîùåí êàòî òàêúâ äà óïðàæíÿâà äèñöèïëèíàðíà âëàñò. Íàñòúïèëàòà ïî íàäëåæíèÿ ðåä ïðîìÿíà â èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà ÅÀÄ íå ïðåäñòàâëÿâà ïðîìÿíà íà ðàáîòîäàòåëÿ, ñ êîãîòî å ñêëþ÷åí òðóäîâèÿò äîãîâîð.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Êàñàöèîííàòà æàëáà å ïîäàäåíà â ñðîêà ïî ÷ë. 218â, àë. 1 ÃÏÊ è å ïðîöåñóàëíî äîïóñòèìà, à ïî ñúùåñòâî - íåîñíîâàòåëíà.
Çà äà óâàæè ïðåäÿâåíèòå â îáåêòèâíî, êóìóëàòèâíî ñúåäèíÿâàíå èñêîâå íà Á. Ç. îò ãð. Ï. ñðåùó ÅÀÄ "À.", ãð. Ï. ïî ÷ë. 344, àë. 1, ò. 1, 2 è Ç ÊÒ - çà îòìÿíà íà çàïîâåä ¹ 33 îò 23.09.1997 ã. íà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà ÒÄ, ñ êîÿòî å ïðåêðàòåíî òðóäîâîòî ìó ïðàâîîòíîøåíèå íà îñíîâàíèå ÷ë. 188, ò. Ç ÊÒ, çà âúçñòàíîâÿâàíå íà çàåìàíàòà ïðåäè óâîëíåíèåòî äëúæíîñò "óïðàâèòåë íà ðåñòîðàíòñêè êîìïëåêñ" ïðè ñúùîòî ÒÄ è çà ïðèñúæäàíå íà îáåçùåòåíèå ïî ÷ë. 225, àë. 1 ÊÒ â ðàçìåð íà ñóìàòà 457 902 ëåâà, çàåäíî ñúñ ñëåäâàùà ñå çàêîííà ëèõâà âúðõó íåÿ, Ï. îêðúæåí ñúä, äåéñòâóâàéêè ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 208, àë. 1, ïð. 2 ÃÏÊ å ïðèåë, ÷å íàëîæåíîòî äèñöèïëèíàðíî óâîëíåíèå å íåçàêîííî, ïîðàäè äîïóñíàòî íàðóøåíèå íà ÷ë. 194, àë. 1 ÊÒ.
Èçëîæåíè ñà â òàçè âðúçêà ñúîáðàæåíèÿ, ÷å äèñöèïëèíàðíîòî íàðóøåíèå - ñúñòàâÿíå íà ôàêòóðà ¹ 2837/25.04.1997 ãîäèíà â íàðóøåíèå íà èçèñêâàíèÿòà íà Çàêîíà çà ñ÷åòîâîäñòâîòî - ñ íåâÿðíî îòðàçåíè â íåÿ ôàêòè, å ñòàíàëî èçâåñòíî íà ñóáåêòà íà äèñöèïëèíàðíàòà âëàñò îùå â äåíÿ íà èçâúðøâàíåòî ìó - 25.04.1997 ãîäèíà. Ïîðàäè òîâà è ñðîêúò ïî ÷ë. 194, àë. 1 ÊÒ, îãðàíè÷åí â ðàìêèòå íà äâà ìåñåöà îò îòêðèâàíå íà íàðóøåíèåòî è âêëþ÷âàù ñå â åäíîãîäèøíèÿ òàêúâ îò èçâúðøâàíåòî ìó, å çàïî÷íàë äà òå÷å îò òîçè ìîìåíò è å èçòåêúë íà 25.06.1997 ãîäèíà, ò. å. ìíîãî ïðåäè äàòàòà íà íàëîæåíîòî äèñöèïëèíàðíî óâîëíåíèå. Ñ÷åòåíî å, â òàçè âðúçêà, ÷å èçâúðøåíàòà ñëåä êîíñòàòèðàíå íà íàðóøåíèåòî ïðîìÿíà íà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà äðóæåñòâîòî å ôàêò, ïðàâíîèðåëåâàíòåí çà ñïîðà è íå ñå îòðàçÿâà íà íà÷èíà íà èç÷èñëÿâàíå íà óñòàíîâåíèòå îò çàêîíà ñðîêîâå çà íàëàãàíå íà äèñöèïëèíàðíè íàêàçàíèÿ.
Ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà ðåøåíèåòî ñè âúççèâíèÿò ñúä ñå å ïîçîâàë íà ïðåäñòàâåíèòå ïî äåëîòî ïèñìåíè äîêàçàòåëñòâà è ïîêàçàíèÿòà íà ñâèä. Å. Ã. - áèâø èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà ÒÄ, êîèòî å îáñúäèë ïîäðîáíî è çàäúëáî÷åíî.
Èçâîäèòå ñà ñúîáðàçåíè ñ ìàòåðèàëíèÿ çàêîí è óñòàíîâåíèòå ñ ÃÏÊ ïðîöåñóàëíè ïðàâèëà.
Ïî äåëîòî íå å ñúùåñòâóâàë ñïîð, ÷å ïðîöåñíàòà ôàêòóðà å ñúñòàâåíà îò èùåöà â ïðèñúñòâèåòî è ïî íàñòîÿâàíå íà áèâøèÿ èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà ÒÄ - ñâèä. Å. Ã. íà 25.04.1997 ãîäèíà, êîìóòî å áèëî èçâåñòíî, ÷å â ñúäúðæàíèåòî é ñå âïèñâàò îáñòîÿòåëñòâà, ðàçëè÷íè îò äåéñòâèòåëíî ñúùåñòâóâàùèòå. Ñëåäîâàòåëíî îùå â ñúùèÿ òîçè ìîìåíò, ñ èçãîòâÿíå íà äîêóìåíòà, ñóáåêòúò íà äèñöèïëèíàðíàòà âëàñò å óçíàë çà èçâúðøåíîòî îò èùåöà äåÿíèå è å áèë íàÿñíî, ÷å òî ñúäúðæà îò îáåêòèâíà è ñóáåêòèâíà ñòðàíà ïðèçíàöèòå íà äèñöèïëèíàðíî íàðóøåíèå. Ïðè òîâà ïîëîæåíèå ïðàâèëíî Ï. îêðúæåí ñúä å ñ÷åë, ÷å äâóìåñå÷íèÿò ñðîê ïî ÷ë. 194, àë. 1 ÊÒ çà íàëàãàíå íà ñúîòâåòíîòî äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå å ñ íà÷àëåí ìîìåíò 25.04.1997 ãîäèíà è êúì 23.09.1997 ã. - äàòàòà íà îáæàëâàíàòà çàïîâåä ¹ 33, ñ êîÿòî å áèëî ïðåêðàòåíî òðóäîâîòî ïðàâîîòíîøåíèå ñ èùåöà, å áèë èçòåêúë - îáñòîÿòåëñòâî îáóñëàâÿùî è íåçàêîííîñòòà íà óâîëíåíèåòî. Êàñàå ñå çà ïðåêëóçèâíè ñðîêîâå, ñ èçòè÷àíåòî íà êîèòî, ñ îãëåä ïðàâíàòà èì õàðàêòåðèñòèêà ñå ïîãàñÿâà êàêòî äèñöèïëèíàðíàòà îòãîâîðíîñò íà ðàáîòíèêà, òàêà è ïðàâîòî íà ðàáîòîäàòåëÿ, ñúîáðàçíî ñ ïðåäîñòàâåíàòà ìó îò çàêîíà äèñöèïëèíàðíà âëàñò, äà óïðàæíè ñúùîòî çà íàëàãàíå íà äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå.
Ñëåäîâàòåëíî íåñïàçâàíåòî íà ïðåäâèäåíèÿ îò çàêîíîäàòåëÿ â íîðìàòà íà ÷ë. 194, àë. 1 ÊÒ ñðîê ïðè èçâúðøåíîòî äèñöèïëèíàðíî óâîëíåíèå îïîðî÷àâà ïîñëåäíîòî è ñå ÿâÿâà îñíîâàíèå çà íåãîâàòà îòìÿíà, îò êàòåãîðèÿòà íà àáñîëþòíèòå.
Íåîáîñíîâàíî å â òàçè âðúçêà ñòàíîâèùåòî íà êàñàòîðà äîñåæíî îòíîñèìîñòòà íà èçâúðøåíàòà â ñúùèÿ ïåðèîä ñìÿíà íà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà ÒÄ - ðàáîòîäàòåë êúì íà÷àëîòî íà ñðîêà ïî ÷ë. 194, àë. 1 ÊÒ.
Òîâà ñòàíîâèùå ïðîòèâîðå÷è íà ñúùíîñòòà íà ïîíÿòèåòî "ðàáîòîäàòåë", êàòî ñòðàíà â èíäèâèäóàëíîòî òðóäîâî ïðàâîîòíîøåíèå, êîåòî å ïðåäìåò íà ïðåêðàòÿâàíå ïðè óâîëíåíèå.
Îáñòîÿòåëñòâîòî, ÷å îò èìåòî è çà ñìåòêà íà ðàáîòîäàòåëÿ, â ñëó÷àÿ, ïðàâíî è îðãàíèçàöèîííî îáîñîáåíî êàòî ÅÀÄ, êîéòî å ñîáñòâåíèêúò íà îðúäèÿòà è ïðåäìåòèòå íà òðóäà è êîéòî íàåìà ïðåäëàãàíàòà îò ðàáîòíèêà ðàáîòíà ñèëà, äåéñòâóâà îïðåäåëåíî ôèçè÷åñêî ëèöå, èçáðàíî îò ÑÄ çà èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð, íå å îñíîâàíèå äà ñå ñ÷åòå, ÷å ïîñëåäíîòî îò ìîìåíòà íà îïðåäåëÿíåòî ìó å ïðèäîáèëî êà÷åñòâîòî íà ðàáîòîäàòåë. Òî å ñàìî îïðàâîìîùåí ïðåäñòàâèòåë íà ðàáîòîäàòåëÿ è êàòî òàêúâ äîðè è êîãàòî óïðàæíÿâà ïðåäîñòàâåíàòà íà ñúùèÿ äèñöèïëèíàðíà âëàñò, ïðàâè òîâà îò íåãîâî èìå è çà íåãîâà ñìåòêà. Ñëåäîâàòåëíî íàñòúïèëàòà ÷ðåç èçâúðøåíàòà îò ñîáñòâåíèêà íà êàïèòàëà ïðîìÿíà â ïåðñîíàëíèÿ ñúñòàâ íà ÒÄ, âêëþ÷èòåëíî è íà íåãîâèÿ èçïúëíèòåëåí ÷ëåí å ñàìî ïðîìÿíà â çàêîííèÿ ïðåäñòàâèòåë íà ÞË è íå îçíà÷àâà, ÷å å ïðîìåíåí ðàáîòîäàòåëÿò íà èùåöà. Åòî çàùî ãîðíîòî íå îáóñëàâÿ äðóãî ðàçáèðàíå çà íà÷àëîòî íà ñðîêà ïî ÷ë. 194, àë. 1 ÊÒ îñâåí èçëîæåíîòî îò âúççèâíèÿ ñúä.
Îò ñâîÿ ñòðàíà ñî÷åíîòî îò îòâåòíèêà äðóãî íàðóøåíèå - çàäúðæàíå íà ïàðèòå, ïëàòåíè îò êëèåíòà íà ÒÄ âúâ âðúçêà ñ íåïðàâîìåðíî èçäàäåíàòà ôàêòóðà è íåîò÷èòàíåòî èì ñâîåâðåìåííî îò èùåöà, íå å âúçäèãíàòî â èçäàäåíàòà çàïîâåä êàòî îñíîâàíèå çà íàëàãàíå íà äèñöèïëèíàðíîòî íàêàçàíèå. Ïîðàäè òîâà äàòàòà íà íåãîâîòî èçâúðøâàíå íå ñëåäâà äà áúäå ïðåöåíÿâàíà êàòî ïðàâíîðåëåâàíòåí çà íà÷àëîòî íà ñðîêà ïî ÷ë. 194, àë. 1 ÊÒ ôàêò. Ãîðíèÿò èçâîä ñå íàëàãà îò õàðàêòåðà íà ñàìîòî äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî - ïðàâèëíîñòòà íà íàëîæåíîòî äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå äà ñå ïðåöåíÿâà ñàìî ñ îãëåä êîíêðåòíî ïîñî÷åíèòå â çàïîâåäòà çà óâîëíåíèå ïðîâèíåíèÿ. Òîâà ùå ðå÷å, ÷å îñúùåñòâåíèòå òàêèâà, êîèòî íå ñà ïîñëóæèëè êàòî îñíîâàíèå çà ñúîòâåòíîòî íàëîæåíî íàêàçàíèå ñà ïðàâíîèðåëåâàíòíè çà çàêîííîñòòà íà èçâúðøåíîòî ïðåêðàòÿâàíå íà òðóäîâèÿ äîãîâîð, íåçàâèñèìî îò òÿõíàòà òåæåñò.
Ïðàâíîèðåëåâàíòíî çà íàñòîÿùèÿ ñïîð å è îáñòîÿòåëñòâîòî, ÷å ñëåä èçäàâàíåòî íà ïðîöåñíàòà çàïîâåä ñà íàñòúïèëè ïðîìåíè â ñòðóêòóðàòà íà ÒÄ - êàñàòîð. Ñúùèòå ìîãàò åâåíòóàëíî äà îáîñíîâàò ïðåêðàòÿâàíå íà òðóäîâèÿ äîãîâîð íà èùåöà íà äðóãî îñíîâàíèå, íî íå ìîãàò äà áúäàò âçåòè ïðåäâèä ïðè ïðåöåíêà çàêîíîñúîáðàçíîñòòà íà óâîëíåíèåòî, èçâúðøåíî ïðåäè íàñòúïâàíåòî èì.
Ñ îãëåä ãîðåèçëîæåíîòî êàñàöèîííàòà æàëáà ñå ÿâÿâà íåîñíîâàòåëíà è ñëåäâà äà ñå îñòàâè áåç óâàæåíèå.ko imame nujnite znaniq i vyzmojnosti..)))
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1635
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот Mb}|{bT » 09 Сеп 2003, 22:08

Монтескьо,
едно ще ти кажа - способностите ти в криптирането са впечатляващи.
Mb}|{bT
 

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот gega » 09 Сеп 2003, 22:24

Да бе, Монтескьо като своят велик педшественик с това писмо е разлираем само за себе си и посветените в тайнството на криптографията:))) Не се сърди, Монтескьо, шегувам се! Ама като копираш, гледай да е на общовалиден шрифт, напр. Times New Roman!
gega
 

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот monteskio » 09 Сеп 2003, 23:48

Драги Колеги,
Съжалявам,за получилото се така решение...Има някакво разминаване с шрифтовете- не съм запознат.Ще се постарая, да Ви изпратя съдебното решение ,на разбираем език))))
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1635
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот monteskio » 11 Сеп 2003, 16:59

Драги Колега,

Открих още едно пояснение,уточение досежно моментът на установяване на извършеното нарушение.Виж чл 240 ЗМВР .MONTESKIO
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1635
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна

Re: Момент на установяване на дисциплинарно нарушение

Мнениеот monteskio » 17 Сеп 2003, 10:36

Колега ,
Предоставям Ви съдебна практика по темата - решение №852/01.09.99 ВКС по граж.дело №1030/98
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1635
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна


Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта


cron