Страница 1 от 1

фирмена тайна

МнениеПубликувано на: 20 Авг 2003, 17:43
от vs
Как работодател може да задължи бивш работник да не разгласява фирмена тайна след прекратяването на трудовото правоотношение?

Re: фирмена тайна

МнениеПубликувано на: 20 Авг 2003, 19:50
от МСМ
Това не му ли го забранява Наказателният кодекс - чл. 284? Но пък в НК се говори за "служебна тайна", а другите закони днес под "служебна тайна" разбират нещо различно от търговска тайна, та не знам...
В З. за защита на конкуренцията също има нещо за тайната: "забранява се (...) разгласяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика". Ама май пак не става.

Re: фирмена тайна

МнениеПубликувано на: 21 Авг 2003, 14:41
от sara
Трябва да подпише декларация в този смисъл или в договора да се включи като клауза. Ако не се изпълни - съд.

Re: фирмена тайна

МнениеПубликувано на: 21 Авг 2003, 14:46
от sara
Извинявам се, не обърнах внимание, че работникът е бивш. Може би в този случай ще се търси деликтна отговорност, ако тайната бъде разгласена.

Re: фирмена тайна

МнениеПубликувано на: 21 Авг 2003, 15:36
от monteskio
Уважаеми VS,

След като се запознах с практиката на ВАС досежно тази проблематика, ще Ви предложа следното разрешение, което не е изчерпателно, но е възможност за ограничаване на "фирмрната тайна".
Иде реч за следното:
Всеки работодател съгласно ( чл.181 КТ във връзка с чл.126,127 КТ ) има право да издава правилник за вътрешният трудов ред, в който следва подробно да се определят правата и задълженията на страните ,както и реда н аорганизация на трудовата дейност.В този смисъл в така променената икономическа обстановка и навлизащи иновации е необходимо,задължително бих казал,да се определи точна дефиниция на понятието "фирмрна тайна",при което работника или служителят ще бъде запознат КОИ И КАКВИ данни представляват, съсътавляват "фирмена тайна ".
От друга страна във връзка с горе казаното може би трябва да се допълни нормата на ( чл.190 ал.1 КТ ) относно отговорността на настоящи работници или служители .
Досежно "бивши работници и служители ,който по различни причини са решили,предлагат,искат да "споделят" такива сведения -за тях а и за всички останали работници или служители работещи в " рискови ресори( от гледна точка на важността на фирменат атайна ) би било справедливо да се подписва ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЕНДИЦИАЛНОСТ, която декларация в известна степен би ограничила недобросъвестните работници или служители от злоупотреба с поверената им информация.
Също така, количеството и качеството на информация трябва да е различно - според нивата и също така ограничен кръг от служители да разполагаат с нея,т.е. да имат достъп,защото при евентуално възникване на спор по-лесно ще се установи н акое ниво има "къртица".
Според мен, това е началото ,а краят ще бъде.....

УСПЕХ!

MONTESKIO

Re: фирмена тайна

МнениеПубликувано на: 22 Авг 2003, 11:13
от vs
Оскъдна законова регламентация по въпроса има и аз се запознах с нея.Проблемът е, че често фирмената тайна се изразява именно в спецификации, свързани с навлизащите нови (не, чак толкова нови по време, колкото сравнено с нормативната уредба) технологии, например пароли за достъп до софтуерни продукти. Има регламентация по въпроса в НК в новата глава "Компютърни престъпления".Проблемът е в доказването. Затова колкто по-солидни са превантивните мерки, толкова по-добре.

Re: фирмена тайна

МнениеПубликувано на: 24 Авг 2003, 17:12
от hebigatsu
Бивш работник трудно може да бъде задължен да пази фирмена тайна, да не кажа, че е невъзможно. Тези проблеми се решават предварително.
Ще си позволя да допълня monteskio, със следното:
1. Във фирмата предварително трябва да има вътрешен правилник за определяне и класифициране на информацията, който освен това да е действащ.
2. Работникът или служителя трябва да е запознат с посоченият правилник и да му е известно, коя информация представлява фирмена тайна.
3. Едва тогава можете да искате подписване на декларация, за да имате полза от нея.
4.Що се отнася до опазване на "фирмени тайни" като посочените от vs - пароли за достъп, то те трябва да се сменят периодично, даже и с оглед на елементарната превенция.
5 И най-важното е да се ограничи широкия достъп до наистина важната за съответната фирма информация, като с нея разполагат само лицата, които носят и отговорност за употребата й.