начало

Кратък коментар на основанието за отнемане на незаконно придобито имущество Кратък коментар на основанието за отнемане на незаконно придобито имущество

Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот comando » 22 Юни 2021, 14:30

Здравейте , предстои ми започване на работа в системата на МВР . Днес попълвайки документите ни казаха , че нямаме право на други доходи освен на тези от заплатата , което включва доходи от ЕТ,АД и т.н. общо взето да не са от търговия . Въпроса е , че аз имам акции , облигации , криптовалути , като от акциите получавам и девиденти . Естествено , че като ги купувам и продавам имам и печалба от тях . Въпроса ми е това в разрез със закона ли е и трябва ли да продам всичко и да си затворя акаунта преди назначаването ми ? Казаха ни , че ако нещо такова е в разрез със закона , отлитаме .

Също така друг въпрос : Имам 6 години трудов стаж в БГ и 6 в държава членка на ЕС . Този от чужбина ще ми бъде ли признат и приравнен ? До колкото разбрах не !!!! Ако не - къде е логиката ?

Чл. 153. (1) Държавните служители в МВР не могат да изпълняват друга държавна служба, освен в случаите, определени в този или в друг закон.
(2) Държавните служители не могат да извършват дейност, несъвместима със службата им.
(3) Несъвместимост със службата в МВР е налице, когато държавните служители:
1. биха се оказали в непосредствена йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, лице, с което се намират във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, или роднина по сватовство - до втора степен включително;
2. са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;
3. извършват търговска дейност;
4. работят по трудово правоотношение или по граждански договор, освен за осъществяване на научна, преподавателска дейност или упражняване на авторски права, по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
5. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) са избрани за президент, вицепрезидент, народни представители, членове на Европейския парламент от Република България, кметове или общински съветници.
(4) Не се смята за търговска дейност по смисъла на ал. 3, т. 3 притежаването на акции, участието в приватизацията с приватизационни бонове и в кооперации - със земеделски земи или гори с възстановено право на собственост.
(5) Несъвместимост със служба в МВР не е налице:
1. в случаите по чл. 97;
2. при участие в юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г.) при изпълнение и/или управление на проекти, свързани с дейността на МВР и финансирани или съфинансирани по програми или механизми на Европейския съюз или други международни програми и договори, въз основа на сключен граждански договор;
4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г.) при участие в организациите по чл. 242, както и при работа по трудов или по граждански договор със съответната организация за времето на отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 7.
(6) В 7-дневен срок от възникване на обстоятелствата по ал. 1 и 3 държавните служители са длъжни да подадат декларация.

Официално акаунта който имам с банката/брокер се води Trading Account ако има значение .
comando
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 20 Мар 2014, 04:16

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот comando » 23 Юни 2021, 15:10

Никой ли не знае ?
comando
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 20 Мар 2014, 04:16

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот roshen » 23 Юни 2021, 18:44

Просто никой не иска да Ви насърчава да не спазвате или заобикаляте закона. Притежанието на акции е ОК, купуването и продаването им - не, защото е абсолютна търговска сделка и когато, както е при Вас, се прави с цел системно получаване на доходи, Ви превръща в търговец. А пък качеството “търговец” е несъвместимо със службата Ви в МВР.
roshen
Младши потребител
 
Мнения: 99
Регистриран на: 06 Апр 2021, 16:47

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот comando » 23 Юни 2021, 19:08

Точно това не ми се връзваше и на мен , системното им купуване и продаване с цел печалба , но пък от друга страна това нали са моите спестявания , които съм решил да ги управлявам по някакъв начин т.е. излиза , че няма право да си управлявам спестяванията . Това си е съпоставимо с банков депозит , ако всяка година сменям банката с цел по-добра лихва не е ли същото ? В смисъл , не съм запознат и искам да съм сигурен преди да си продам всички спестявания .
comando
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 20 Мар 2014, 04:16

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот comando » 23 Юни 2021, 19:43

Ако има значение , акаунта ми е в швейцарска банка , знам ли , може тоя закон да се отнася само за територията на РБ .
comando
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 20 Мар 2014, 04:16

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот guest1 » 23 Юни 2021, 20:11

comando написа:Ако има значение , акаунта ми е в швейцарска банка , знам ли , може тоя закон да се отнася само за територията на РБ .

Да, но МВР е „на територията на РБ“!
Освен, ако не сте българския „Джеймс Бонд“!
Написаното не съставлява правен съвет, а изразява единствено лична позиция и мнение по разглежданите въпроси.
guest1
Потребител
 
Мнения: 241
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот comando » 23 Юни 2021, 20:14

Утре отивам да питам адвокат , тук не сте много компетентни май . В закона пише , че акции , облигации и т.н. мога да притежавам , никъде не пише че не мога да си ги управлявам както искам , то всяка акция рано или късно се продава така или иначе . Иначе човек защо да ги купува ?
comando
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 20 Мар 2014, 04:16

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот guest1 » 23 Юни 2021, 20:23

comando написа:Утре отивам да питам адвокат , тук не сте много компетентни май . В закона пише , че акции , облигации и т.н. мога да притежавам , никъде не пише че не мога да си ги управлявам както искам , то всяка акция рано или късно се продава така или иначе . Иначе човек защо да ги купува ?

На Ваше място бих попитал направо в МВР! Все пак - те ще са „страна“!

И да, точно по такива казуси - конфликт на интереси - изобщо не съм „в час“! Просто защото не ги допускам, като опция.
Написаното не съставлява правен съвет, а изразява единствено лична позиция и мнение по разглежданите въпроси.
guest1
Потребител
 
Мнения: 241
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот comando » 23 Юни 2021, 21:29

Не сте в час ама не ги допускате ... има логика :D
comando
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 20 Мар 2014, 04:16

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот roshen » 23 Юни 2021, 22:03

Идеята да питате адвокат е супер. Успех!
roshen
Младши потребител
 
Мнения: 99
Регистриран на: 06 Апр 2021, 16:47

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот comando » 23 Юни 2021, 22:25

Сетил съм се , а иначе тоя форум за какво е ? Освен за набиране на клиенти , че ми се напълни пощата с предложения .
comando
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 20 Мар 2014, 04:16

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот guest1 » 23 Юни 2021, 22:48

roshen написа:Идеята да питате адвокат е супер. Успех!

Супер ... за кого? За адвоката ли?
Известен журналист попитал известен адвокат:
- Вярно ли е, че за два въпроса взимате 500 долара?
А адвокатът отговорил:
- Да, вярно е. Какъв е вторият въпрос?
Написаното не съставлява правен съвет, а изразява единствено лична позиция и мнение по разглежданите въпроси.
guest1
Потребител
 
Мнения: 241
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот guest1 » 23 Юни 2021, 22:50

comando написа:... а иначе тоя форум за какво е ?
Освен за набиране на клиенти , че ми се напълни пощата с предложения .

Не сте далеч от истината.
Написаното не съставлява правен съвет, а изразява единствено лична позиция и мнение по разглежданите въпроси.
guest1
Потребител
 
Мнения: 241
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот nikodim77 » 24 Юни 2021, 01:00

Здравейте,
Уважаеми comando,
Ще започна с укор, за което може и да ми се разсърдите, но ще го направя. Не всичко, което ‘фърчи се яде! Не Ви познавам и дай Боже да станете добър полицай (ако кандидатурата Вие за тази дирекция), но ми се струва, че „Командо” и начини за заобикаляне на закона са страшна колизия с професията – Полицай!!! МВР няма нужда от :"командовци” и от хора, търсещи начини за заобикаляне на правилата, за чието спазване именно те следва да следят. Така че, помислете добре какво бъдеще искате… Трябва да отчета, че ИП на МВР изключително лесно се улавят такива кандидати, които имат „по-атрактивно мислене”, ако ме разбирате…
Аз лично, също преди години се „бунтувах” срещу подобни разпоредби, защото не намирам как и с какво бих уронил престижа на МВР, ако упражнявам някакъв скромен занаят, с който си докарвам доп. доходи. Понякога нуждата от такива доп. доходи е причината за корупционни практики, доколкото един иначе почтен служител би могъл да набавя чрез честен труд. С нищо не би уронил престижа на институцията – МВР един телевизионен техник, или шивач, или майстор кожар, правещ кобури например и то за колегите си, и т.н. Но, законът е закон и следва да се изпълнява!
На въпросите Ви:
Текстът на чл. 153, ал. 3, т. 3 от ЗМВР указва, че несъвместимост със службата в МВР е налице, когато държавните служители извършват търговска дейност, а търговската дейност е дефинирана в чл. 1 от ТЗ. Разпоредбата, касаеща търговията с акции е в т. 3 на ал. 1 от същият член. Така че да, търговията с акции може да се приеме като търговска дейност. Всъщност Вие не сочите, че търгувате с акциите, а че получавате дивиденти, а това според нормата на т. 4 от ал. 3 на чл. 153 от ЗМВР не се счита за търговска дейност. По отношение на облигациите, макар и не посочени в цитираната 4-та точка то, предполагам по аналогия, че положението би било същото. Остават криптовалутите, търговията с които първосигнално погледнато е в релация с т. 7 на ал. 1 от чл. 1 на ТЗ, но е и несъвместима предвид чл. 153, ал. 3, т. 3 от ЗМВР. Но търговията с подобни валути, намирам за донякъде възможна за осъществяване и от служители на МВР. Аргументите ми в тази насока са два основни:
Първият:
По-горе образно употребих израза „първосигнално погледнато”, защото макар валутната търговия да е дефинирана в посочения текст от ТЗ, то този вид виртуални валути все още у нас нямат категорична зконова основа. Иначе казано – статутът им е неясен. Според данъчните ни власти (официална информация на сайта на НАП), доходите, получени от сделки с такъв вид валута са облагаеми, но същите се числят към доходи от прехвърляне на права или имущество (чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ).
Вторият ми аргумент е следния:
В чл. 1 от ТЗ намираме дефиницията за търговец. За да е налице търговска дейност, която да се приеме, че служителят осъществява, то тази дейност следва да отговаря на това, което е застъпено в ал. 1 и ал. 3 на чл 1-ви от ТЗ, а именно; „лице, образувало предприятие” и „лице, което по занятие извършва…” В изложението, което сте направили, извеждайки въпросите си, не посочвате да сте лице, образувало предприятие, а и не сочите дали това Ви е основното занятие (дейност). Още повече, че при започване на работа в МВР именно тя ще е Ваша основна дейност.
В обобщение предвид изложените два аргумента; след като нямате предприятие и това не е основната Ви дейност, не би следвало да се счита за дейност по чл. 153, ал. 3, т. 3 от ЗМВР.
Разбира се не приемайте горното за категоричен отговор в положителна насока да продължите търговията с виртуални валути, още повече базиран в чужда страна. Във въоръжените сили (МО и МВР) си има правила и служители, които не биха толерирали подобно поведение и най-вече евтини опити за заобикаляне на правилата. А и вече като служител ще следва да подавате и декларация, в която някак ще трябва да пояснявате страничните Ви постъпления (ако са в по-голям размер разбира се).
Успех с конкурса и най-вече в ИП!

пп. Не е коректно да търсите помощ в някаква платформа като тази, да получавате съвет (имам предвид roshen), а в същото време да обиждате с липса на компетентност!!!
nikodim77
Потребител
 
Мнения: 920
Регистриран на: 23 Апр 2009, 14:29

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот roshen » 24 Юни 2021, 03:26

На мен ми се струва, че “по занятие” не означава, че трябва да е единствен или основен източник на доходи, а само, че трябва да се извършва системно, с цел печалба и да бъде източник на доходи. Също останах с впечатление, че авторът разполага с акаунт в платформа, чрез която търгува регулярно с посочените от него активи и че реализира и печалба, като купува и продава притежаваните акции/облигации.
Но така или иначе ЗМВР говори за “търговска дейност”, което изглежда е различно от притежаване на качеството “търговец” или сключването на търговски сделки. Иначе трудно бих си обяснила чл.153, ал.4, на мен това изброяване ми се вижда изчерпателно и цялата разпоредба въвежда изключение, което май предполага да се тълкува стеснително и не позволява прилагане по аналогия...И след като законодателят смята за необходимо изрично да каже, че притежаването на акции не е търговска дейност (нещо, което знаем, че по ТЗ не те прави търговец), то изглежда други дейности с акции и с ценни книжа са търговска дейност по смисъла на ЗМВР, дори да не те правят ЕТ по смисъла на ТЗ.
Между другото ЗМИП има дефиниция за криптовалутите (виртуални валути) и в действителност не са валута и сделките с тях не попадат сред изброените, точно както е посочил nikodim77.
Винаги съм “за” човек да говори с адвокат и намирам такава комуникация за печеливша и за двете страни. Аз мога да споделя своето виждане, че докарването на 100-200лв месечно през платформа тип форекс и търговия с акции и облигации е несъвместимо с длъжност по ЗМВР. Адвокатът може да навлезе в детайл и да обясни как точно съответният човек най-добре да си защити интересите и какви са рисковете в отделните хипотези. Като тук основната разлика не е в компетентността.
Колкото до форума, идеята му не е да замести консултацията с адвокат, когато такава е необходима :)
roshen
Младши потребител
 
Мнения: 99
Регистриран на: 06 Апр 2021, 16:47

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот comando » 24 Юни 2021, 13:30

Днес бях при двама адвоката , казаха да се отърва от криптовалутите - с които и търгувам реално и да си оставя акциите и облигациите . Проблема е , че от едните съм на + , а от другите на - и сега доброволно трябва да продам на загуба ако искам да работя каквото ми се работи ... все тая ... закона си е закон ...
comando
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 20 Мар 2014, 04:16

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот nikodim77 » 24 Юни 2021, 13:33

Здравейте отново,
Привет roshen,
Съгласен съм с това, че в ЗМВР е употребен общият израз „търговка дейност”, но все пак за да се говори за такава, то следва тази дейност да лежи на легална дефиниция. Ако гледаме от тази гледна точка на общото понятие, то тогава доста дейности от ежедневния бит може би ще бъдат квалифицирани като търговска дейност, което на свой ред отвързва ръцете на ръководните органи в МВР да интерпретират чисто субективно действията на своите служители. Наистина, ако е налице ежемесечно получаване на доходи от търговия с криптовалути, би могло да се говори за търговска дейност. Но, ако това е няколко пъти годишно, (макар че, е прието за системност да се отчита три пъти осъществяване на някакво действие) не би следвало да се отчита като търговия. Разсъждавайки над думите на roshen: „На мен ми се струва, че “по занятие” не означава, че трябва да е единствен или основен източник на доходи, а само, че трябва да се извършва системно, с цел печалба и да бъде източник на доходи.”, ведно с текста на чл. 153, ал. 3, т. 3 от ЗМВР, прецених, че вероятно ще е на лице и някой и друг съдебен акт. Съответно намерих няколко, но поствам частта от първия, в който е застъпена теза, в релация с моята от предходния ми пост:
Легално определение на понятието „търговец” може да се извлече от чл.1 от Търговския закон. За да бъде такова едно лице (физическо или юридическо), то трябва по занятие да извършва някои от дейностите, изброени в ал. 1 на чл. 1, или пък същите лица да са образували предприятие, което по предмет и обем да изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже и да не се извършват дейностите по ал. 1 (чл. 1, ал. 3 ТЗ). В ал. 1 на чл. 1 ТЗ акцентът е поставен върху това, лицата по занятие да извършват такива сделки, т. е. това да е негова основна дейност /постоянна заетост/ и източник на доходи, а по ал. 2 - да има предприятие, чийто предмет на дейност и обем на делата да изисква воденето на делата му по търговски начин. В конкретния случай за жалбоподателя не са установени нито първата, нито втората предпоставка на чл. 1 от Търговския закон. Същият няма образувано търговско предприятие по смисъла на закона, нито пък е установено, че същият по занятие, т.е.постоянно и редовно, със стопанска цел, е предоставял таксиметрови услуги.
Ето препратка към целия акт: http://www.adms-sz.com/pages/0061d814/51721715.htm
Интересно (голяма рядкост според мен :D ) е, че пред касационната инстанция по цитираното дело, представителят на прокуратурата също застъпва тази теза, съответно цитирайки и практика на ВКС. Лично мое мнение; - делото е „атрактивно”, но пък споделя моето виждане… :roll:
nikodim77
Потребител
 
Мнения: 920
Регистриран на: 23 Апр 2009, 14:29

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот bozyo » 25 Юни 2021, 18:44

comando написа:Въпроса е , че аз имам акции , облигации , криптовалути , като от акциите получавам и девиденти . Естествено , че като ги купувам и продавам имам и печалба от тях . Въпроса ми е това в разрез със закона ли е и трябва ли да продам всичко и да си затворя акаунта преди назначаването ми ?
Закон за МВР написа:Чл. 153. ...
(3) Несъвместимост със службата в МВР е налице, когато държавните служители:
...
3. извършват търговска дейност;
...
(4) Не се смята за търговска дейност по смисъла на ал. 3, т. 3 притежаването на акции, участието в приватизацията с приватизационни бонове и в кооперации - със земеделски земи или гори с възстановено право на собственост.


Официално акаунта който имам с банката/брокер се води Trading Account ако има значение .

Какво неясно има в закона, драги ми хитроумен кандидат-полицай? Защо толкова сте се затичали да ставате полицай, след като изкарвате такива добри пари със спекулация на борсата? Или защо толкова държите да продължите да спекулирате, след като гордо ще служите на обществото?

Естествено е, че като купувате и продавате, извършвате търговска дейност. Още повече след като имате "търговска" сметка с брокера.

Законът е направен точно с цел да се намалят възможностите за корупция. Имате цели три варианта:
1. продавате всичко и получавате само заплата. или продавате всички, които няма да генерират загуба, докато се пенсионирате в системата на МВР
2. не продавате нищо, като получавате заплата и дивидент. ако сте на загуба, стискате зъби и се самоуспокоявате с работата си за благото на обществото
3. предоставяте всичките си активи на лицензиран инвестиционен фонд. ако той загуби, пак стискате зъби и се тюхкате за неправилния си избор

всички останали варианти ви обещават интересни разговори с Инспектората на МВР.
bozyo
Младши потребител
 
Мнения: 30
Регистриран на: 24 Мар 2021, 00:24

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот comando » 26 Юни 2021, 14:12

'Законът е направен точно с цел да се намалят възможностите за корупция'

Е ... къде е корупцията в тоя случай ? Акаунта се води трейдинг , но официално по документи съм Private със Safe custody account . Системата трябва даже да насърчава такива като мен , защото аз започвам работа в МВР с много добър капитал от лични средства , за които съм работил в чужбина и съм ги донесъл да ги изхарча в БГ , което пък е показател , че няма да съм склонен към корупция . Да не мислите , че ставам служител на МВР заради заплатата ? Ставам защото самата професия ме влече и е нещото което бих правил с интерес . Та кое ми е хитрото ? Да не да съм служител в МВР със сервиз за коли писан на жена ми на името и т.н. ? Така по-добре ли ще е ? И кое му е не честното на всичко това ? Акаунта ми е в официална лицензирана институция , плащам годишни данъци на базата на печалбата ми и всичко е законно и проследимо , та къде е проблема ?

Искам да кажа , по какъв начин аз мога да стана корумпиран с тази ми вид дейност ?

И защо това ' хитроумен кандидат-полицай' ?
comando
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 20 Мар 2014, 04:16

Re: Работа в МВР - въпрос за странични доходи и др.

Мнениеот lawchoice » 26 Юни 2021, 18:33

Comando,
Като представител на орган на изпълнителната власт, полицаят е длъжен да спазва/изпълнява законът /такъв, какъвто е/, без да разсъждава доколко регулираните от него отношения съответстват на действителното положение. Това да си играеш на "котка и мишка" с кой и да е орган на държавната власт винаги е рисковано поведение, като съображенията на конкретния индивид /особено ако са основани на примери за друго неправомерно поведение/ са със съмнителна правна стойност и затова не бива да бъдат вземани предвид...
"Човек може да има ум, знания, да бъде дори и гениален, но да няма характер." Ж. Лакордер
lawchoice
Потребител
 
Мнения: 856
Регистриран на: 28 Дек 2014, 22:44

Следваща

Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта


cron