Страница 1 от 1

Документ, че срокът на присъда е приключил - как?

МнениеПубликувано на: 30 Ное 2019, 16:14
от imthedevil
Здравейте,

Преди 3 години, бях осъден за компютърно престъпление (поради неприятната тематика на престъпление (освен ако не е крайно наложително) не бих искал да навлизам в подробности за какво става въпрос) на 1 година условно, с 3 години изпитателен срок. Който срок изтече в началото на месеца. Навремето, когато се свързах с адвокат, той уточни, че след изтичането на срока, трябва да взема документ от съда, тъй като в противен случай ако си вадя примерно свидетелство за съдимост, в него ще продължава да пише осъждан, независимо че срока на присъдата е изтекъл. Та, най-учтиво моля - обяснете ми как става това, къде трябва да отида, какви документи са ми необходими и евентуално (само като ориентир) - какви пари струва (за София става въпрос). Разбира се, мога и да се обърна към адвоката и той да свърши тази работа, но подозирам, че и таксата му няма да ми хареса, така че бих искал да пробвам първо сам.

Re: Документ, че срокът на присъда е приключил - как?

МнениеПубликувано на: 30 Ное 2019, 21:05
от ivan_lawyer
В момента адвокатите не трябва да начисляват такси. Но това е неприложимо практически - тоест от Европейския съюз ни забраниха таксите - поради монопол, тоест наакани сме. Но едва ли ще хванеш адвокат.


Трябва да се пусне молба до съда за реабилитацията - има процедура - да извадиш ЕГН от регистъра си на МВР, което иначе ни пази, какво да съдържа молбата - ми свободен текст както се вика - обясняваш направо нещата, като може да искаш правен адвокат по служебен ред. Там пък трябва да попълваш декларации, че си малоимотен.

Има ли начин да се намери в интернет някаква бланка за сравнителен прочит - аз съм капацитет - но едва ли мога да направя нещо практично - като че ли има някаква утвърдена стандартна процедура, аз ми убягва практиката - да видим някаква бланка за прочит и ще Ви се каже.

Re: Документ, че срокът на присъда е приключил - как?

МнениеПубликувано на: 01 Дек 2019, 01:19
от nikodim77
Здравейте,
Нещо не са съвсем така нещата както си ги представяте…:
Документът, за който питате е по-скоро някакъв удостоверителен за това, че сте изтърпял наложеното Ви наказание, но не и документ, който да изчисти свидетелството за съдимост, еле па да бъдете реабилитиран!
Да, ivan_lawyer е прав за това, че следва да се отнесете до съда по отношение на реабилитирането Ви, но не и към настоящия момент. Казвате (пишете), че изпитателния срок е изтекъл в началото на месеца, следователно за реабилитация може да се говори не по-рано от началото на Ноември - 2021 г. Изпитателния срок при „условното” осъждане не е срокът за реабилитация! Срокът във вашия случай е започнал да тече именно в началото на месеца. Така че, на този етап, в свидетелството Ви за съдимост би следвало да пише – „осъждан”.
Не пробвайте сам! :wink:

Re: Документ, че срокът на присъда е приключил - как?

МнениеПубликувано на: 01 Дек 2019, 10:56
от bvoykov
Хм, по отношение на наказанията и съдимостта единственият документ, който съдът издава, реално е свидетелството за съдимост. Аз за друг документ не се сещам, принципно Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) към Министерство на правосъдието се занимава с удостоверяванията дали едно наказание е изтърпяно, но на Вас за какво Ви е, още повече че сте осъждан условно и реално не сте търпели наказание лишаване от свобода? За пълнота ще вметна, че тази информация постъпва служебно в съда по месторождение на осъдения на основание чл. 192, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС) след изтърпяване на наказанието.
А това за реабилитацията не разбирам защо му е още една година след изтичането на изпитателния срок? Чл. 86 от Наказателния кодекс (НК) му дава шанс по ал. 1, т. 1 да бъде реабилитиран по право (сиреч "автоматично", без да е необходимо да се моли или жали някъде) още на първия ден след изтичането на изпитателния срок. Разбира се, всяко правило си има изключения, като тук те са в няколко насоки - това "автоматично" реабилитиране може да настъпи само веднъж - тоест, ако е бил осъждан и преди, повторно няма да се приложи - по аргумент от чл. 86, ал. 2 НК). Второ, дори и да настъпи такава реабилитация, лицето може да се счита осъждано, ако някой закон постави в изискване за заемане на дадена длъжност или осъществяване на дадена дейност едно лице да е неосъждано, "независимо от настъпилата реабилитация". Такива изисквания има изрично за заемането на магистратска длъжност, за служба в МВР, във Въоръжените сили и др. Не случайно като се подава заявление за издаване на свидетелство за съдимост се сочи и причината, за която се иска, за да може да бъде направена преценката какво да бъде удостоверено.

Re: Документ, че срокът на присъда е приключил - как?

МнениеПубликувано на: 01 Дек 2019, 14:24
от imthedevil
First of all - много благодаря за всички изказани мнения до тук! По-същество - имам питане към bvoykov:

Написал сте, цитирам:
Чл. 86 от Наказателния кодекс (НК) му дава шанс по ал. 1, т. 1 да бъде реабилитиран по право (сиреч "автоматично", без да е необходимо да се моли или жали някъде) още на първия ден след изтичането на изпитателния срок.
Въпросът е, дали в действителност е така по отношение на споменатия срок (някак си, без да искам да обиждам съда, не ми се вярва да са толкова експедитивни). Т.е. ако отида примерно утре и си извадя свидетелство за съдимост, то ще пише ли все още в него "осъждан"?

Иначе, написаното от nikodim77 ме смущава, визирам това:
Казвате (пишете), че изпитателния срок е изтекъл в началото на месеца, следователно за реабилитация може да се говори не по-рано от началото на Ноември - 2021 г. Изпитателния срок при „условното” осъждане не е срокът за реабилитация! Срокът във вашия случай е започнал да тече именно в началото на месеца.
Това по-долу е част от НП. Иначе, самото НП е влязло в сила на 4.11.2016. Т.е., не би ли трябвало този изпитателен срок да е приключил вече в началото на този месец (3 години са минали)? От къде идват тези още 2 години до ноември 2021, за които споменавате?
Изображение

Re: Документ, че срокът на присъда е приключил - как?

МнениеПубликувано на: 01 Дек 2019, 19:09
от bvoykov
Принципно свидетелството за съдимост се издава от съда и е регламентирано в Наредбата за функциите, организацията и дейността на бюрата за съдимост председателят на съда или оправомощен от него заместник да извърши преценка дали е налице реабилитация и какво следва да бъде отразено в този случай в свидетелството за съдимост (чл. 34, ал. 3 от Наредбата). Така че според мен при извършването на тази проверка трябва да бъде съобразено обстоятелството, че сте реабилитиран, и осъждането да не бъде отразявано, защото законът е предвидил процедура за съдебна реабилитация само в случаите, когато такава не е настъпила по силата на закона (по право или "автоматично").

Re: Документ, че срокът на присъда е приключил - как?

МнениеПубликувано на: 01 Дек 2019, 20:34
от lexy21
Реабилитиран сте по право на основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК, ако в изпитателния срок не сте извършил друго престъпление, поради което следва да изтърпите отложеното наказание. При настъпила реабилитация по право, молбата за съдебна реабилитация следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима - т. 6 на ТР № 2/2018 на ОСНК на ВКС. Поискайте издаване на свидетелство за съдимост.

Re: Документ, че срокът на присъда е приключил - как?

МнениеПубликувано на: 03 Дек 2019, 02:09
от nikodim77
Здравейте отново,
Преси всичко, моля за извинение към участниците в темата и най-вече към поставилият я, предвид това, че съм довел до неговото объркване – смущаване с преходният ми пост и категоричността в изявеното ми мнение! :oops: Мнението ми бе базирано на практика на ВКС, по-конкретно на следните няколко акта:
Р. №555 от 26.01.2009г. по н.д. №556/2008г. на ІІІ н.о. на ВКС, Р. №119 от 06.04.2011г. по н.д. №22/2011 г. на І н.о. Р. №201 от 18.06.2013г. по н.д. №573/2013г. на І н.о., Р. №491/19.11.2013г. по н.д. №1756/2013г. на ІІ н.о. и Р. №573 от 16.12.2013г. по н.д. №1869/2013г., ІІ н.о. на ВКС.
В изброените, а и други подобни е застъпена тезата, че срокът започва да тече след изпитателния при отложено изпълнение на присъда (условно осъждане). Нещо повече, в някои от решенията се говори за това, че изпитателния срок започва да тече след изминаване на срокът на самото наказание: (осъден на една година с изпитателен срок от три години – общ срок четири…) :!: :?: Горното както и текстовете на чл. 70, ал. 9 и чл. 88а, ал. 3 от НК, а също и така както е разгърната т. 2 на ТР № 2/2018 на ОСНК на ВКС. доведоха до интерпретирането, което съм изложил в предходният си пост. Все пак текстът на чл. 86, ал. 1 е ясен, конкретен и недвусмислен и би следвало при издаване на св. за съдимост същото да е оформено според настъпилата реабилитация по право.
Така де, просто питащия да отиде и да заяви издаване на св. за съдимост… :roll:

Re: Документ, че срокът на присъда е приключил - как?

МнениеПубликувано на: 03 Дек 2019, 15:49
от lexy21
Реабилитацията по чл. 88а от НК или т.н. е абсолютна (пълна) реабилитация е също вид реабилитация по право, но тя настъпва при различни условия и за разлика от реабилитацията по чл. 86 от НК, която заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако в някое отношение със закон или указ е установено противното, то абсолютната реабилитация заличава осъждането и последиците независимо от предвиденото в друг закон или указ. Абосолютната реабилитация е свързана с изтичането на срок, равен на срока на изпълнителската давност, след фактическото изтърпяване на наказанието (или след като наказанието е станало неизтърпимо), като в случаите, когато изтърпяването на наказанието е било отложено по реда на чл. 66 от НК, същото се счита за изтърпяно с изтичане на изпитателния срок. За питащия не е настъпила абсолютна реабилитация, а такава по чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК, като неговото осъждане ще бъде заличено, а последиците, свързани с него - отменени за в бъдеще, освен ако в някое отношение със закон или указ е установено противното. Такова отношение е например постъпването на държавна служба в МВР - чл. 155, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, назначаването на длъжност съдия, прокурор или следовател - чл. 162, т. 4 от ЗСВ и др. Целта, за която се иска издаване на свидетелство за съдимост, както и посочване на точната длъжност при кандидатстване за работа са нормативно посочено съдържание на заявлението - чл. 35, ал. 1, т. 7 Наредба за функциите и организацията на бюрата за съдимост. В случаите, когато лицето е осъждано, но е реабилитирано или престъплението е амнистирано, председателят на районния съд по местоживеене на заявителя или определен от него заместник извършва преценка дали тези обстоятелства следва да се отразят в свидетелството за съдимост, предвид целта, за която то се иска - чл. 34, ал. 3 от същата наредба.