Страница 1 от 1

Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 15 Окт 2019, 14:19
от ilko14
Здравейте, въпросът ми е следния:
Преди известно време забравих вещ (стойност над 2 минимални работни заплати) на една пейка в гората, като установих липсата и след няколко часа, но като се върнах на мястото вече я нямаше. Пуснах жалба в полицията и след месец и нещо получих писмо от прокуратурата, че е образувано досъдебно производство по чл. 207 от НК срещу неизвестен извършител. Викаха ме веднъж да дам показания. Минаха още няколко месеца и за моя изненада, човекът, намерил вещта ме намери и ми я върна. Малко по-късно докато се чудех какво да правя, от полицията се обадиха на приятелката ми да я викат и нея да дава показания, защото беше с мен по време на загубването. Казах на дознателката, че са ми го върнали, а тя ми каза, че ще викнели и мен (с делегации, защото не сме в областта, където се случи случката). Посъветвах се с адвокат и той ми каза да пратя писма до прокуратурата и полицията, в които да напиша, че вещта е върната от доброжелателно лице и че нямам претенции нито към него, нито към прокуратурата и полицията. Каза ми също, че прокурорът може да прекрати производството, вземайки предвид чл.9 точка 2 от НК.
Откак пратих писмото преди няколко дена, наблюдавам статуса на преписката в сайта на прокуратурата. Допреди това пишеше, че се очакват данни от друг орган (предполагам показанията на приятелката ми, които още не са се случили).
След като са получили писмото ми в петък, статусът вчера беше:
Преписката е за решаване при прокурор.
Дата на разпределяне на преписката: 11-10-2019

Днес проверих пак и вече пише:
Очакват се материали от друг орган за решаване на преписката.
Последен изходящ документ: Бланково писмо
Адресат: РПУ-.....
Дата: 11-10-2019

Въпросите ми са - какво ще да е това бланково писмо и има ли шанс производството да се прекрати без да ме занимават повече?

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2019, 04:49
от georgiev_sfbg
ilko14 написа:Здравейте, въпросът ми е следния:
Преди известно време забравих вещ (стойност над 2 минимални работни заплати) на една пейка в гората, като установих липсата и след няколко часа, но като се върнах на мястото вече я нямаше. Пуснах жалба в полицията и след месец и нещо получих писмо от прокуратурата, че е образувано досъдебно производство по чл. 207 от НК срещу неизвестен извършител. Викаха ме веднъж да дам показания. Минаха още няколко месеца и за моя изненада, човекът, намерил вещта ме намери и ми я върна. Малко по-късно докато се чудех какво да правя, от полицията се обадиха на приятелката ми да я викат и нея да дава показания, защото беше с мен по време на загубването. Казах на дознателката, че са ми го върнали, а тя ми каза, че ще викнели и мен (с делегации, защото не сме в областта, където се случи случката). Посъветвах се с адвокат и той ми каза да пратя писма до прокуратурата и полицията, в които да напиша, че вещта е върната от доброжелателно лице :D и че нямам претенции нито към него, нито към прокуратурата и полицията :D . Каза ми също, че прокурорът може да прекрати производството, вземайки предвид чл.9 точка 2 от НК.
Откак пратих писмото преди няколко дена, наблюдавам статуса на преписката в сайта на прокуратурата. Допреди това пишеше, че се очакват данни от друг орган (предполагам показанията на приятелката ми, които още не са се случили).
След като са получили писмото ми в петък, статусът вчера беше:
Преписката е за решаване при прокурор.
Дата на разпределяне на преписката: 11-10-2019

Днес проверих пак и вече пише:
Очакват се материали от друг орган за решаване на преписката.
Последен изходящ документ: Бланково писмо
Адресат: РПУ-.....
Дата: 11-10-2019

Въпросите ми са - какво ще да е това бланково писмо и има ли шанс производството да се прекрати без да ме занимават повече?

Няма такъв шанс.
На този етап сте свидетел и да се надяваме, че ще останете такъв и до края на делото, защото границата между обвиняем и свидетел при НОХД, в повечето случаи е мнооого тънка. :D
"Доброжелателното лице", следва да има готовност да се въплъти в ролята на обвиняем и би било добре своевременно да си наеме адвокат.
В случая се касае за престъпление от общ характер. Престъпление от общ характер е всяко престъпление извън тези, за които се търси отговорност чрез подаване на частна тъжба (обида, клевета, лека телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини).
НОХД не се прекратява по желание на пострадалия (а и не се образува по негово искане)! :wink:

НК - Чл. 218б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За деяния по чл. 194, ал. 3, чл. 195, ал. 4, чл. 204, буква "а", чл. 206, ал. 1 и 5 и чл. 207 и за вещно укривателство във връзка с тях, когато стойността на предмета е до размера на две минимални работни заплати за страната, установени към датата на извършване на деянието, наказанието е глоба от сто до триста лева, налагана по административен ред, ако предметът на престъплението е възстановен или заместен.
(2) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г.) деецът в продължение на една година е извършил две или повече деяния, общата стойност на предмета на които е над сто и петдесет лева;
2. деецът е осъждан за такова престъпление, както и ако му е налагано административно наказание за такова деяние и не е изтекла една година от извършването му;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) предметът на деянието е оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, взривни, отровни или наркотични вещества, пиротехнически изделия, бойна и друга специална техника.

НК - Чл. 218в. (Нов - ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия в следните случаи:
1. за престъпления по чл. 216, ал. 4 и 6 и чл. 217, ал. 1 и 2, когато предмет на престъплението е частно имущество;
2. за кражба, обсебване, измама и изнудване, когато предмет на престъплението е частно имущество, ако пострадалият е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно домакинство, или е настойник или попечител на виновния.

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2019, 10:04
от ilko14
То лицето е и неизвестно, освен доброжелателно. Не знам как се казва и не му пазя телефона. А какво става при стойност над две минимални работни заплати, защото нищо не намерих да пише? И за какво пък да се превърна в обвиняем?

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2019, 14:45
от georgiev_sfbg
ilko14 написа:То лицето е и неизвестно, освен доброжелателно. Не знам как се казва и не му пазя телефона. А какво става при стойност над две минимални работни заплати, защото нищо не намерих да пише? И за какво пък да се превърна в обвиняем?

...нали ти се е обадил по телефона :mrgreen: ...няма проблем! Ще стане от "неизвестно" - известно ...споко! Това не би трябвало да е твой проблем и да те притеснява :wink:

НК - Чл. 290. (1) Който пред съд или пред друг надлежен орган на властта като свидетел устно или писмено съзнателно потвърди неистина или затаи истина, се наказва за лъжесвидетелствуване с лишаване от свобода до пет години.
НК - Чл. 293. (1) (Предишен текст на чл. 293; доп. - ДВ, бр. 89 от 1986 г.) Който подбужда другиго към престъпление по чл. 290, 290а и 291, се наказва с лишаване от свобода до една година или с поправителен труд.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89/86 г.) Ако се подбужда две или повече лица и случаят е особено тежък, наказанието е лишаване от свобода до три години.
НК - Чл. 294 (1) Който спомогне на лице, извършило престъпление, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване или да остане ненаказано,без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление, се наказва за лично укривателство с лишаване от свобода до три години, но не с по-тежко наказание от предвиденото за укривания.
(2) Ако това е извършено с цел за имотна облага, наказанието е лишаване от свобода до пет години, но не по-тежко от предвиденото за укривания.
(3) Горните разпоредби не се прилагат спрямо съпрузите, низходящите, възходящите, братята и сестрите на укриваното лице и техните съпрузи.

...Апропо, лошото на тези форуми, е че не знаеш с кого чатиш от отсрещната страна и/или кой ги чете, тъй като са публични (току виж се окаже въпросната "дознателка", нейн колега или прокурор по делото) :wink:

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2019, 15:04
от ilko14
За целта не трябва ли съдия да разпореди проверка към телекомуникационните компании? Според чл.159а от НПК - (2) Данните по ал. 1 се събират, когато това се налага за разследването на тежки умишлени престъпления.

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2019, 15:11
от georgiev_sfbg
ilko14 написа:За целта не трябва ли съдия да разпореди проверка към телекомуникационните компании? Според чл.159а от НПК - (2) Данните по ал. 1 се събират, когато това се налага за разследването на тежки умишлени престъпления.

Това не би трябвало да е твой проблем и да те притеснява! Би трябвало да се тревожи "доброжелателното неизвестно" лице, а не ти. ...Нали така? :wink:
...По съществени са въпросите, относно "забравената вещ" :wink: и как/защо "доброжелателното неизвестно" лице е намерило твоя тел.номер, за да се свърже с теб ...и т.н. и т.н. :wink:

П.П. ...Или пък да не се окаже, че това разследване, е част от друго/и - за престъпление/я от ОХ (може би образувани отново срещу неизвестен извършител /или както го наричаш ти - "доброжелателното неизвестно лице"/ или пък срещу вече известен/ни извършител/и...). ...Знае ли човек. :roll:

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2019, 15:31
от ilko14
Мен ме тревожи това, че системата ще продължи да ме занимава с нещо, което вече е приключило за мен. От случката наистина не съм претърпял щети, а системата тепърва ще ми нанася щети в изгубено време и разходи по разкарване насам натам. На всичкото отгоре ще троши трудов ресурс без никаква обществена полза. А как ме е намерил - ами има най-различни възможности за намирането - фейсбук групи, данни в загубената вещ и т.н.

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2019, 15:36
от georgiev_sfbg
ilko14 написа:Мен ме тревожи това, че системата ще продължи да ме занимава с нещо, което вече е приключило за мен. От случката наистина не съм претърпял щети, а системата тепърва ще ми нанася щети в изгубено време и разходи по разкарване насам натам. На всичкото отгоре ще троши трудов ресурс без никаква обществена полза. А как ме е намерил - ами има най-различни възможности за намирането - фейсбук групи, данни в загубената вещ и т.н.

Чудесно!

...Съдействай на ДП без да шикалкавиш и ще си спестиш много "разкарвания насам натам".
Ако се чувстваш гузен или притеснен за нещо, си наеми адвокат.
...За "трудовия ресурс" и "обществените ползи" не се тревожи. Има закони и кой да преценява това. :wink:

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2019, 20:35
от dizhel
Много кофти адвокат, :D да да те посъветва да пращаш писма по досъдебно производство, ако имаше някакво понятие щеше да знае, че волеизявленията се правят само в качеството ан свидетел :shock:

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2019, 21:43
от lexy21
ilko14 написа: Днес проверих пак и вече пише:
Очакват се материали от друг орган за решаване на преписката.
Последен изходящ документ: Бланково писмо
Адресат: РПУ-.....
Дата: 11-10-2019

Въпросите ми са - какво ще да е това бланково писмо и има ли шанс производството да се прекрати без да ме занимават повече?


Когато писмото, което Ви е посъветвал да изпратите адвокатът, е постъпило в прокуратурата, то е било заведено под прокурорския номер, под който се води досъдебното производство и е било разпределено на доклад на наблюдаващия производството прокурор. Когато се е запознал с него, той/тя е изискал/а преписката, която е била при разследващия орган и това е станало с "бланково писмо". Това означават отбелязванията в електронната система за справки.
Никой няма да стане обвиняем, нито системата ще продължи да се занимава с този случай. Няма драма.

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 18 Окт 2019, 16:53
от georgiev_sfbg
lexy21 написа:.....
Никой няма да стане обвиняем, нито системата ще продължи да се занимава с този случай. Няма драма.

...Даде му да си поеме въздух, най-накрая :mrgreen:

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 01 Ное 2019, 12:47
от 777yu
Здавейте,аз имам същия проблем като ilko14,вече осем месеца стана откакто се образува досъдебно производство и колко още може да се удължи,моля ако някой може да ми отговори ще му бъда благодарен.

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 06 Ное 2019, 00:40
от georgiev_sfbg
777yu написа:Здавейте,аз имам същия проблем като ilko14,вече осем месеца стана откакто се образува досъдебно производство и колко още може да се удължи,моля ако някой може да ми отговори ще му бъда благодарен.

Ти да не си въпросното “доброжелателното неизвестно” лице, че ще стане интересно :mrgreen:

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 07 Ное 2019, 15:57
от 777yu
До georgiev-sfbg,не Ви разбрах,съжалявам ако съм обидил някого,мислех да получа конкретен отговор на въпроса си!!!!

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 07 Ное 2019, 16:24
от georgiev_sfbg
777yu написа:До georgiev-sfbg,не Ви разбрах,съжалявам ако съм обидил някого,мислех да получа конкретен отговор на въпроса си!!!!

Мисля, че задължително с "!!!!" ще получите конкретен, компетентен и професионален отговор на въпроса си единствено от адвокат по наказателно право и процес - ако евентуално решите да си наемете такъв.
...Всичко останало е меко казано несериозно.
По такива форуми, всеки може да си плямпа каквото му дойде, и не носи никаква отговорност, ако питащия е претърпял вреди, следствие некомпетентността на даващите му погрешни отговори и съвети.
За огромна разлика, адвокатите носят такава отговорност и за целта имат ежегодна задължителна професионална застраховка, НО и не могат да оказват безвъзмездна правна помощ и съдействие (с малки изключения, регламентирани в ЗА и ЗПП).
...За сведение, минималното възнаграждение на адвокат - за устна правна консултация, е 30,00 лв.
Но щом си избрал дивото пред питомното (казано на жаргон), за да спестиш 30 или 50 лв., рисковете и последиците са изключително и само за твоя сметка.
...Защо не провериш в GOOGLЕ или в BGMAMA? Там също информацията е FREE :D

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 08 Ное 2019, 00:44
от 777yu
Явно Вие не ме разбирате,имах най обикновен въпрос и се надявах на адекватен отговор или мнения,защото има компетентни хора в този форум и лично Вас не съм Ви молил да ми отговорите.
И да допълня:
Адвокат имам и то Много добър,исках да сравня мненията и съветите от форума с мнението на моя адвокат,толкова просто зададох въпроса и не разбрах защо ми се нахвърляте като ме съветвате че не нося отговорност в този форум:
Напротив:Всеки носи отговорност за постъпките си,няма значение кой какъв е.
И няма да ида да посещавам 10-15 Адвоката за да им търся мненията (заради тръпката)дали съвпадат с моя адвокат.
Посещавам този форум от две години,скоро се регистрирах,изчел съм всичко в този форум по няколко пъти и реших че и аз мога да задавам въпроси.Ако искате си дайте мненията,а ако не искате недейте:
Толкова.

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 08 Ное 2019, 01:36
от georgiev_sfbg
777yu написа:» 07 Ное 2019, 23:44
Явно Вие не ме разбирате,имах най обикновен въпрос и се надявах на адекватен отговор или мнения,защото има компетентни хора в този форум и лично Вас не съм Ви молил да ми отговорите.
И да допълня:
Адвокат имам и то Много добър,исках да сравня мненията и съветите от форума с мнението на моя адвокат,толкова просто зададох въпроса и не разбрах защо ми се нахвърляте като ме съветвате че не нося отговорност в този форум:
Напротив:Всеки носи отговорност за постъпките си,няма значение кой какъв е.
И няма да ида да посещавам 10-15 Адвоката за да им търся мненията (заради тръпката)дали съвпадат с моя адвокат.
Посещавам този форум от две години,скоро се регистрирах,изчел съм всичко в този форум по няколко пъти и реших че и аз мога да задавам въпроси.Ако искате си дайте мненията,а ако не искате недейте:
Толкова.

...Пропусна да сложиш 4-5 удивителни на финала!!!!! :D
...И защо да не си наемеш още 10-15 адвоката или цяла адвокатска кантора? Това е идея, а и "тръпката" ще е още по-голяма и ще си заслужава адреналина. Нали кеф - цена няма :D ...Не би представлявало никакъв законов проблем! Не е прецедент и няма да си нито първия - нито последния. Стига да имаш финансови възможности, разбира се, а не само искания и постове с по 4-5 удивителни!!!!!
...Всяко удоволствие се заплаща (дали ще е тръпка /както във Вашия случай/ или нещо друго ...да не изреждам) - рано или късно, под една или друга форма. ...Казано метафорично: Безплатен обяд няма! А чакащи за такъв има много - включително по тротоари, пейки, под мостове и къде ли още не.
...Но щом сте избрали този вариант, ще трябва да продължите да чакате и да се молите за отговор - понякога дълго, понякога безкрайно дълго (колкото и удивителни !!!!! да слагате на постовете си във форума), но понякога и за по-кратко - само дано попаднете на читав юрист, в когото да не се съмнявате, както във Вашия адвокат, защото добрите юристи НЕ работят безвъзмездно по форумите, за да удовлетворят "тръпката" на такива като Вас, а взимат 4 и 5 цифрени хонорари. :wink:

П.П. ...Очевидно НЕ сте крайно нуждаещ се от юридическа помощ (при положение, че вече си имате адвокат /а и да сте - за целта си има ЗПП), над когото някой юрист да се смили и от немай къде да Ви удовлетвори "тръпката", отговаряйки Ви на въпросите тук. ...А нека не пропускаме и тази подробност :arrow:
777yu написа:» 01 Ное 2019, 11:47
Здавейте,аз имам същия проблем като ilko14,вече осем месеца стана откакто се образува досъдебно производство и колко още може да се удължи,моля ако някой може да ми отговори ще му бъда благодарен.

...Вие ли сте обвиняемия по това ДП, за което питате?? Защото ако сте Вие, то имате малко неадекватно и нахакано поведение за обвиняем. Да не говорим, че е обидно за колегата - адвокатът, когото сте си наел - да се обсъжда в публичен форум делото, по което се е ангажирал да Ви защитава. Едва ли ще се зарадва и ще му стане приятно, ако научи за тази Ваша "тръпка". А не е редно да го правим и ние, от колегиална и етична гледна точка, като негови колеги юристи, само за да удовлетворим Вашата "тръпка"!!!!!
...Анадъму?! :mrgreen:

...Апропо, този Ваш пост по същия случай ли е или перманентно сте абонат на полицията и прокуратурата, ...и/или отново става въпрос за някаква Ваша "тръпка", защото и там посочвате, че имате адвокат? :D :arrow:
777yu написа:Наказателно Постановление
Мнениеот 777yu » 31 Окт 2019, 20:17
Здравейте,имам въпрос към вас господа/жи юристи!!!
Преди шест месеца съда отмени наказателното поснановление:Въпроса ми е,може ли да си търся разноските по наказателното дело за адвокатски хонорар и има ли давностен срок,и как става процедурата и Благодаря предварително.

777yu написа:Наказателно Постановление
Мнениеот 777yu » 31 Окт 2019, 22:24
Не ми беше споменато от моя адвокат,пък аз не съм запознат,а има ли давностен срок,и ако има какъв е???
Благодаря предварително!!!

Лека нощ! :wink:

Re: Прекратяване на досъдебно производство по чл. 207

МнениеПубликувано на: 03 Фев 2020, 18:55
от ilko14
Развръзката на историята:

Няколко седмици след изпращането на писмата и аз, и приятелката ми бяхме повикани да дадем показания. Тя - като свидетел на забравянето на вещта, а аз, като свидетел на връщането и.
Разказах всичко без да спестявам нищо, дори изнамерих телефона на човека. Резултатът беше, че преди няколко седмици производството беше прекратено.