Страница 1 от 1

Може ли да се ползва 78а след като е ползван

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2019, 13:54
от lewskar
Здравейте ,
Ползвал съм чл. 78а през 2007 , бях административно наказан на глоба , която така и не платих до ден днешен
При проверка в съда ми казаха , че делото отдавна е унищожено дори и от архив (2016) ( преди да преместят СРС)
Мога ли да ползвам този член отново ? Стига за престъплението да е възможно

Re: Може ли да се ползва 78а след като е ползван

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2019, 14:07
от mensrea
Не. Едно от условията, за да бъде чл. 78а НК приложим е деецът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК.

Re: Може ли да се ползва 78а след като е ползван

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2019, 14:11
от lewskar
Дори при заличаване на полицейска регистрация ? и подаване на молба до съда за реабилитация по право

Re: Може ли да се ползва 78а след като е ползван

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2019, 14:19
от lewskar
Чл. 85. (1) (Предишен текст на чл. 85 - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако в някое отношение със закон или указ е установено противното.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага по отношение на осъдените за престъпления против мира и човечеството.
Отгорното разбирам , че ако съм реабилитиран поп право или чрез молба до съда то отменя за вбъдеще последиците , Не съм специалист АЗ разбирам че ако съм реабилитиран то мога да ползвам същият член изхождайки от факта че реабилитацията отменя последиците

Re: Може ли да се ползва 78а след като е ползван

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2019, 14:42
от mensrea
Мисля, че може да се тълкува така. Виж тук- https://news.lex.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%BF% ... B0-%D0%BF/

Re: Може ли да се ползва 78а след като е ползван

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2019, 18:44
от ibgdimitrov
Чорбар съм, но от мене да мине, по същество.
Една година от влизане в сила на съдебния акт-пак може да се приложи 78а НК-ако си платил глобата. В твоя случай не си-затова има значение започнато ли е изпълнително производство по събирането и изтекла ли е давността-в случая са минали повече от 10 години от 2007 г. изтекли са всякакви давностни срокове и според мен може пак да се приложи 78 а от НК.