Страница 1 от 1

Увудомление по чл.62 от КТ с невярно съдържание

МнениеПубликувано на: 28 Фев 2019, 20:47
от krist63
Здравейте
Казусът е следния.
Назначен бях на Трудов Договор, започнах работа без да съм подписвал и двата екземпляра на Трудовите Договори, но Работодателят ми даде единия екзепляр. Работодателят подаде Уведомление по чл.62 от КТ до НАП по ел.път, без да има подпис на Тр.Довговор от Работника. След месец Работодателят некоректно ме уволни, естествено Аз подадох сигнал в Инспекция по Труда че съм работил при недодписан Договор.
Инспекцията издаде Наказателно постановление на Работодателя за 5000лв. естествено обжалвано в съда.
На 26.02.2019г. Самоковски Районен Съд по АНД 436/2018г. излиза с Решение потвърждава НП, но в изводите по делото установява и твърди, че подаденото Уведомление по чл.62 до НАП - е с невярно съдържание, и че - Работодателят е сключил несъществуващ трудов договор, за сключването на който е излъгал НАП с уведомление по чл. 62 ал. 3 КТ.
Решението е обжалваемо и сигурно ще се обжалва. Ще следя решението на Административния съд.

Но въпросът ми е, ако се потвърди Решението и НК влезе в сила, има ли предпоставка за сигнализиране на Прокуратура за издадено Удостоверение по чл.62 от КТ с невярно съдържание, по твърденията и установеното от Самоковски районен Съд.
Ако да, кой трябва да сигнализира Прокуратурата за това, Аз като потърпевш защото в това уведомление ми е посочено името и ЕГН-то или съдът, и имам ли право по НПК да търся обещетение за това?

Re: Увудомление по чл.62 от КТ с невярно съдържание

МнениеПубликувано на: 01 Мар 2019, 16:30
от sylviapetkova
Невярното документиране, само по себе си, не е престъпление.
Съставянето и използването на документи с невярно съдържание е престъпление в общо 11 случая и нито един не кореспондира с описаното в казуса.
Евентуално може да се мисли в посока за избягване установяването на данъци, понеже заплатата по несъществуващия трудов договор се осчетоводява като разход и така се намаляват облагаемите приходи. Та може да се укрие някакъв данък.
На останалите въпроси - всеки един може да подаде сигнал до прокуратурата, вкл. и Вие. Прокуратурата ще прецени дали да образува проверка или досъдебно производство. За да можете да търсите обезщетение, е необходимо да подадете молба до съда за конституиране като граждански ищец, което може да се случи само, ако прокуратурата образува досъдебно производство и внесе обвинителен акт. По - сериозният въпрос е до колко ще получите обезщетение изобщо, тъй като ще трябва да се установява какви точно вреди понасяте от факта, че в документа са посочени Ваши лични данни.