Страница 1 от 1

Квалификация по чл.20 от НК?

МнениеПубликувано на: 20 Фев 2019, 11:52
от hristov008
Здравейте, имам следният въпрос:
Как е правилно да се изписва квалификацията на престъплението, когато в състава му има предвидено "деянието е извършено от две или повече лица"? Следва ли да се включи чл.20 НК или не? Чета практика на съдилищата и виждам, че в едни решения на съда в квалификацията е включен чл.20 НК, а в други не. Когато няма изрично в състава "две или повече лица" и престъплението е извършено от две или повече лица е ясно, че трябва да се запише във вр. с чл.20 НК. Но когато го има в състава, напр. чл.142, ал.2, т.2 или чл.149, ал.4, т.1? Как мислите Вие?

Re: Квалификация по чл.20 от НК?

МнениеПубликувано на: 20 Фев 2019, 13:11
от system
Когато квалифицираният състав включва предварителен сговор, тогава не следва да се изписва, защото се прави разграничение между предварителен сговор и обикновено съучастие (ВС в 3-1970-ПП в мотивите към точка 3). Постановлението касае предварителен сговор като квалифициран състав на длъжностно присвояване, но разрешението на въпроса е по-скоро принципно и засяга и други престъпни състави, при които е предвиден квалифициран признак "предварителен сговор". Ако изхождаме от тази (стара, но неотменена) тълкувателна практика, при предварителен сговор не следва да се изписва "във връзка с чл. 20", защото самият предварителен сговор включва в себе си елемента на съучастие, както и допълнителен елемент на предварителното сговаряне. Масово обаче (дори в някои решения на ВКС) съставът се изписва, като се посочи текстът за предварителния сговор (например чл. 195 ал. 1 т. 5 за кражбата) и се добавя "във връзка с чл. 20 ал. 2 НК. Държа да отбележа, че тази добавка, колкото и непрецизна да е от теоретична гледна точка, не е някакво фрапантно нарушение.
При квалифицираните състави, които предвиждат извършване на престъпление от две или повече лица, но без предварителен сговор (напр. чл. 149 ал. 4 т. 1, чл. 152 ал. 3 т. 1 НК) в диспозитива на обвинението, съответно присъдата трябва да се отбележи и връзката с чл. 20 ал. 2 от НК. Тук самото обикновено съучастие (във формата на съизвършителство) е квалифициращ признак, но по своето съдържание е идентично с това по чл. 20, без допълнителни признаци, както при предварителното сговаряне.
От бивш пеналист толкова :-) Дано не съм изтърсил някоя глупост, но ако това е станало, моля колегите за прошка...