Страница 3 от 4

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 03 Окт 2014, 22:10
от spusak
Привет!
Моля за съдействие.
Имам издадено НП от 16.05.12г., което съм получил на 25.06.12г. Същото е за това, че не съм залепил винетката на стъклото, въпреки че имах закупена такава. Наложена е глоба 300 лв. Не съм го обжалвал пред съда. Само написах жалба (възражение) на акта, в който бях написал възражение, че имам закупена винетка и приложих копие на касовата бележка. Въпреки това получих НП на 25.06.12 г.
Въпроса ми е мога ли спокойно да отида и да си поискам контролния талон, или трябва да чакам да минат 3 години. Опасявам се когато отида да не ми прекъснат давността по някакъв начин и да поискат да им броя парите.
Благодаря предварително!

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 03 Окт 2014, 22:37
от neutralen
Ако имаш пари, плащай и се отървай. Иначе ще имаш допълнителни неприятности, които просто не могат да се предвидят към този момент. Трябвало е да обжалваш, винаги се обжалва, ако ще шансовете да са нула, което в общи линии е така, имайки предвид практиката на сервилния съд, който само на книга е "независим".

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 06 Ное 2014, 20:24
от spusak
Здравейте!
След зададения от мен въпрос се случи следното (все едно дърпах дявола за опашката). На 20.10.2014 г.получих от НАП "Съобщение за доброволно изпълнение на основание чл.221 от ДОПК" за глоба по НП- 350 лв. от 16.05.2012г. и глоба по фиш - 20 лв. от 10.05.2011 г. Това съобщение е с дата 23.09, а го получавам на 20.10.14! Написах възражение както съветвате в този форум, че е изтекла давност по чл. 82 от ЗАНН. Днес получих отговор, който е от 22.10.2014 г. (много бързи комуникации!!!) със следното съдържание:
... относно посочените изпълнителни титули към настоящия момент е налице следната фактическа обстановка:
В разпоредбата на чл.82 от ЗАНН е уреден института на погасителната давност, след изтичането на която наложеното административно наказание не се изпълнява. Съгласно чл.82 ал.1, б."а". Административното наказание глоба не се изпълнява, когато са изтекли 2 г. от влизане в сила на акта, с който съответното наказание е наложено. (Не трябва ли да е 1,5 г. според чл.82 - от 3 г. 1/2 е 1, 5 г.?) Освен това, предвидено е и прекъсване на погасителната давност-82, ал 3 от ЗАНН и това е с предприемане на всяко действие от наложен орган за изпълнение на наказанието. Независимо от спирането или прекъсването на давността, администивното наказание глоба не се изпълнява, ако е изтекъл срок, надвишаващ с 1/2 двегодишния срок, тоест предвидена е 3 годишна абсолютна погасителна давност-чл.82, ал.3. ЗАНН. Следва обаче да се има в предвид, че цитираната разпоредба не се прилага, когато в този срок е образувано изпълнително производство/чл.82, ал.4 от ЗАНН. В този случай изчисляването на давностните срокове да се извършва по правилата на ДОПК.
1/ НП #... 16.05.12г. с което е наложена глоба началния момент на давността започва да тече по реда на ч..82 от З ЗАНН от датата на влизане в сила на НП-03.07.2012. Сизпращането на НП за събиране към ТД на НАП на 20.06.2014 г., съгл. информация от Програмен продукт "Публични вземания", срокът по чл.82.ал.1 от ЗАНН е прекъснат и за същото е започнал да тече нов давностен срок, тъй като това представлява действие от надлежен орган за изпълнение на наказанието. Следователно, понастоящем предвид направеното възражение за изтекла давност, същото не се явявя погасено на основание чл.168, т.3 от ДОПК.
2/По отношение на другия изпълнителен титул в делото - фиш # ... 10.05.2011г. началния момент е започнал да тече по реда на чл.82 от ЗАНН от датата на влизане в сила 10.05.2011г. Същият е изпратен за събиране в ТД на НАП на 31.01.2012г, с което срока по чл.82.ал 1от ЗАНН е прекъснат и е започнал да тече нов давностен срок, който е изтекъл на 31.01.2014г. Изтекъл е и определения с ал.3 на чл.82 от ЗАНН срок/на 10.05.2014/. Следователно, понастоящем и в предвид направеното възражение за изтекла давност, същите се явяват погасени на основание чл.168, т.3 от ДОПК.
РАЗПОРЕЖДАМ:
Да се считат за погасене по давност на основание чл.168 т.3 глоба с фиш...
Оставям без уважение подадената молба ... с което лицето иска отписване по давност на задължения съставляващи глоба по НП ... 16.05.2012 -350 лв.
Настоящото подлежи на обжалване по реда на чл.266, ал.1 от ДОПК в 7 дневен срок от получаването му пред Териториалния директор на НАП...
Погасените по давност задължения отписват на основание чл.173 от ДОПК.

Моля за съвет. Мисля, че не са подходили коректно. Какво мога и следва да направя?
Благодаря предварително!

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 09 Ное 2014, 20:11
от spusak
Според мен съгласно чл.82 от ЗАНН двугодишната давност е настъпила защото от момента на влизане на НП в сила до образуването на изпълнителното дело са минали повече от 2 г. Мисля, че не трябва да се гледа кога от КАТ са изпратили писмото в НАП, защото това не е записано в закона.
Така ги разбирам аз нещата като обикновен гражданин без юридическо образование. Моля разяснете как е правилно през погледа на професионалиста.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 09 Ное 2014, 22:59
от neutralen
Давността се прекъсва с предприемане действия по принудително изпълнение(чл.172,ал.2 от ДОПК).
Не са "действия по принудително изпълнение" - изпращането на преписката в НАП; образуването на изпълнително дело в НАП, поканата за доброволно изпълнение, разните съобщения и писма изпращани на длъжника.
Действията по принудително ипълнение са ИЗЧЕРПАТЕЛНО ИЗБРОЕНИ в съответните разпоредби на ДОПК - това са Запор, Възбрана, Опис, Публична продан и т.н.- виж чл.221, ал.4 от ДОПК, както и следващите, описващи цитираните по горе действия по принудителното изпълнение.
Така че сами може да прецените дали е изтекъл давностния срок по чл.82 от ЗАНН :D

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 14 Ное 2014, 17:05
от hellishpain
Здравейте, имам следното питане относно неплатени фишове от КАТ и тяхната давност:
Днес бях в КАТ с цел да подам документи за да ми подновят лиценза за шофиране, който изтича Януари 2015г. На гишето, където се случва това, служителката провери в комютъра и се оказа, че там фигурират четири фиша, които не съм платил. Сега за да ми свършат работа в КАТ относно подновяване на лиценза за шофиране ми обясниха, че първо трябва да платя сумите дължими по тези фишове. Въпросните фишове са от дати както следва: 11.07.2012г, 07.08.2012г, 04.12.2012г, 18.10.2013г;
Въпросът ми е каква е давността на тези фишове и дали не е изтекла? Фишовете не са електронни, а са връчени на улицата от КАТ.
В случай, че са изтекли по давност какво трябва да предприема, за да ми ги изтрият от досието?
Моля за отговор от компетентни лица или хора, които са се сблъсквали със същия проблем. Благодаря предваритено.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 21 Ное 2014, 00:14
от spusak
Сърдечно Ви благодаря neutralen!
Значи въпросната чиновничка в НАП не познава дори ДОПК за който каза, че работели по него, а не по другите закони!!!
Междувременно направих опит и отидох в КАТ. Поисках да ми върнат талона и за мое учудване без да коментира нещо служителката след справка в компютъра ми върна талона. :D :D :D
Повече няма да им го дам. Да пишат че не го нося и това е.

Относно въпроса на hellishpain, на глобите с тези дати 11.07.2012г, 07.08.2012г им е минал 2 годишния срок на давност, но на другите не е. Трябва да изчакаш още, или да си платиш 2-те глоби, а другите нямат право да ти ги искат.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 12:04
от sasko12345
Подадох документи за подновяване на СУМПС. Имам 8 НП (предимно за фарове и колан) уж връчени по чл.58 ал2. който обжалвам в момента тъй като не съм си променял никога адреса и според мене немогат да ми ги връчат по този начин. Ще ми дадът ли новото сумпс сега или трябва да чакам призовките от съд-а

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 13:10
от kolegat
sasko12345 написа:Подадох документи за подновяване на СУМПС. Имам 8 НП (предимно за фарове и колан) уж връчени по чл.58 ал2. който обжалвам в момента тъй като не съм си променял никога адреса и според мене немогат да ми ги връчат по този начин. Ще ми дадът ли новото сумпс сега или трябва да чакам призовките от съд-а


Не няма да ти "дадът" в колкото и различни теми да си задаваш въпроса.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 15:17
от sasko12345
А мога ли да ги съдя за отказ за издаване на СУМПС.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 18:45
от jorko_gt
Можеш да ги "съдиш"...но прецени внимателно имаш ли основания... иначе няколко месеца ще са на вятъра...

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 23:13
от sasko12345
ти ми отговаряш навъпроса с въпрос. Нали това питам имат ли основание да ми откажат издаване на СУМПС при положение че има жалби а скоро и дела в съд-а. И също така ако ми откажат тряба ли писмено да ми дадът документ за отказа или аз да си искам.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 17 Авг 2015, 22:59
от k0kala
Нямат право да откажат издаването на СУМПС когато си пуснал жалба за актовете. По този начин се опитаха да ми откажат преиздаването и си платих 1 фиш и акта за снимка който ми казаха, че имам без да знам го обжалих и ми пуснаха преиздаването на книжка. След близо 3 месеца акта падна в съда.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 17 Авг 2015, 23:20
от kolegat
k0kala написа:Нямат право да откажат издаването на СУМПС когато си пуснал жалба за актовете. По този начин се опитаха да ми откажат преиздаването и си платих 1 фиш и акта за снимка който ми казаха, че имам без да знам го обжалих и ми пуснаха преиздаването на книжка. След близо 3 месеца акта падна в съда.


Само че аналогията не винаги е удачна. По друг начин стои въпросът, когато НП-тата и фишовете са приети за връчени. Тогава не само трябва да ги жалиш, но и да изчакаш съдът да приеме жалбите за допустими или по-простичко казано - да ти насрочат заседание. Тогава вече глобите стават недължими и ще можеш да си извадиш СУМПС. До насрочването глобите са дължими, независимо дали си обжлвал НП (ЕФ). Именно такъв е случаят на лицето саско12345.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 18 Авг 2015, 13:18
от sasko12345
1. В момента съм получил 3 призовки с насрочени дела на които обаче не пише коя за кое НП е. Как да разбера коя за кое НП е.

2. Една призовка получих която пише че делото е отхвърлено поради просрочване и веднага го обжалвах.

3. Също оферта получих от някъв мним кат-аджия да платя 50 % от акответе и ми връща книжката.

Тия хора си плачат за европейски съд и много скоро повдигам там жалбата срещу МВР.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 18 Авг 2015, 14:49
от kolegat
sasko12345 написа:1. В момента съм получил 3 призовки с насрочени дела на които обаче не пише коя за кое НП е. Как да разбера коя за кое НП е.

2. Една призовка получих която пише че делото е отхвърлено поради просрочване и веднага го обжалвах.

3. Също оферта получих от някъв мним кат-аджия да платя 50 % от акответе и ми връща книжката.

Тия хора си плачат за европейски съд и много скоро повдигам там жалбата срещу МВР.


Щом на призовките не пише номер на НП, пускаш една молба по съответното дело да ти бъде издадено удостоверение за номер на дело и номер на НП. От деловодството знаят и ще ти обяснят. Но има вариант да те накарат да си изготвиш сам удостоверението и да го подадеш заедно с молбата, за да не се занимава да го пише съдията или деловодителят.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 20 Авг 2015, 16:47
от sasko12345
Разбрах кое дело за кое НП е. Имам 3 призовки с насрочени дела и още 6 дела с ненасрочена дата все още. За тези 3 за който имам призовки не дължа пари в КАТ засега нали така.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 18 Дек 2016, 17:14
от ico_3
Здравейте,за да не отварям нова тема ще ползвам тази на колегата.Днес получих писмо от НАП за неплатени фишове от КАТ от 27.05.2011;10.12.2011;19.06.2012 това възможно ли е?Колко години е давността на фиша.В смисъл че може и да съм ги платил но няма как 5 години да си пазя платежните.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 17 Яну 2018, 21:55
от dobatam
Здравейте,имах наказателно постановление от 21.11.2014г и глоба 400 лв.и ми беше изет контролния талон за шофиране на служебната кола с закъсняла гражданска отговорност.Последва промяна на работната позиция в службата. След изтичане на 3г. без право на управление на МПС на 5.12.2017г отидох в КАТ и след справка се установи че дължа само .50лв. за фиш от 2016г .Заплатих го и съответно ми върнаха контролния талон.На 15.01.2018г. ми беше запорирана заплатата в фирмата в която работя, заради задължения от 27.9.2011г;3.7.2012г;10.9.2013г;14.9.2013г всичките за фишове общо за 140лв.Как да реагирам.Те утре могат да ме осъдят и за това наказателно постановление от 21.11.2014г. което съм "'изтърпял'"вечe.

Re: Въпрос за Давност в КАТ?

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2018, 18:07
от jhoro
dobatam написа:Здравейте,имах наказателно постановление от 21.11.2014г и глоба 400 лв.и ми беше изет контролния талон за шофиране на служебната кола с закъсняла гражданска отговорност.Последва промяна на работната позиция в службата. След изтичане на 3г. без право на управление на МПС на 5.12.2017г отидох в КАТ и след справка се установи че дължа само .50лв. за фиш от 2016г .Заплатих го и съответно ми върнаха контролния талон.На 15.01.2018г. ми беше запорирана заплатата в фирмата в която работя, заради задължения от 27.9.2011г;3.7.2012г;10.9.2013г;14.9.2013г всичките за фишове общо за 140лв.Как да реагирам.Те утре могат да ме осъдят и за това наказателно постановление от 21.11.2014г. което съм "'изтърпял'"вечe.


За моженето - могат! Welcome to Bulgaria!!!

На - щом казвате, че „... след справка, на 5.12.2017 г, се установи, че дължа ...“ - няма никаква логика да „излизат“ други задължения за минали периоди! Освен посочените в тази справка!