начало

Маринела Арабаджиева е опитала да се самоубие Маринела Арабаджиева е опитала да се самоубие

чл. 26 (2) и (3) СК (отм.)

В този форум можете да търсите и предоставяте лекции и др. материали


чл. 26 (2) и (3) СК (отм.)

Мнениеот commodoro » 02 Фев 2015, 11:45

Ако може някой с ПИС да ми изкара текста на посочената разпоредба от старите кодекси (както от '85, така и от '68 - ако има разлика в редакциите).
commodoro
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 04 Фев 2013, 23:11

Re: чл. 26 (2) и (3) СК (отм.)

Мнениеот bird_of_paradise » 02 Фев 2015, 12:57

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА ОБЩНОСТ
Чл. 26. (1) Имуществената общност се прекратява със смъртта на единия съпруг, при развод или при унищожаване на брака.
(2) Имуществената общност може да се прекрати по съдебен ред и през време на брака, ако важни причини налагат това.
(3) Принудителното изпълнение върху отделни вещи, които са съпружеска общност, за личен дълг на единия от съпрузите прекратява общността върху тези вещи.... подозирам, че разностранни са интересите, та:
Чл. 13. Недвижимите и движимите вещи и права върху вещи, придобити от съпрузите през време на брака, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити, и служат за задоволяване нуждите на семейството.
(Ал. 2 изм. - ДВ, бр. 89 от 1976 г., попр., бр. 90 от 1976 г.) Недвижимите и движимите вещи и права върху вещи, придобити преди брака, както и такива вещи и права, придобити през време на брака по наследство, дарение или по реда на чл. 389а-389д от Гражданския процесуален кодекс, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Не стават общи и движимите вещи, придобити от единия съпруг през време на брака, които му служат за обикновено лично ползуване или за упражняване на занятие.
Съпрузите се разпореждат съвместно с общите вещи и права върху вещи или единия от тях - със съгласието на другия. Действия на обикновено управление относно общите вещи може да извършва и всеки от съпрузите.
Всеки от съпрузите се разпорежда със своите спестовни влогове без съгласието на другия съпруг.
Когато семейното жилище е индивидуална собственост на единия съпруг, той може да се разпорежда с него само със съгласието на другия съпруг. При липса на такова съгласие разпореждането може да се извърши с разрешение на районния съд, ако се установи, че е в интерес на децата и семейството.
Разпореждането с общи движими вещи чрез възмездна сделка, извършена от единия съпруг без съгласието на другия, няма сила за другия съпруг, ако третото лице е знаело или според обстоятелствата е могло да знае, че липсва съгласие на другия съпруг.
Съгласие за извършване на действия, за които законът изисква особена форма, се дава в същата форма, но ако действията се извършват в нотариална форма, достатъчна е писмена форма с нотариално заверен подпис.
За задълженията, които единият или двамата съпрузи са поели за удовлетворяване нужди на семейството, те отговарят солидарно


Чл. 14. (Ал. 1 изм. - ДВ, бр. 89 от 1976 г.) Имуществената общност се прекратява със смъртта на единия съпруг, при развод и обявяване брака за недействителен, а за отделни вещи - с принудително изпълнение върху тях. Тя може да се прекрати по съдебен ред и през време на брака, ако важни причини налагат това.
Докато трае бракът никой от съпрузите не може да се разпорежда с бъдещия си дял от общото имущество или с част от него.
При прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни.
При прекратяване на общността поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на оня от досегашните съпрузи, на когото се предоставят за отглеждане и възпитание ненавършилите пълнолетие деца. В изключителни случаи, при прекратяване на общността поради развод, ако приносът на единия съпруг за придобиване на общите вещи явно и значително надхвърля приноса на другия съпруг, съдът може по искане на първия съпруг да му определи по-голям дял от общото имущество.
При прекратяване на общността поради развод всеки от съпрузите има право да получи и част от движимите вещи на другия съпруг, които последният е придобил през време на брака за упражняване на занятие или от тяхната стойност, както и от негови вземания, доколкото са придобити през време на брака, ако е допринесъл за придобиването им с труда си, със средствата си или с работата си в домакинството. Този иск може да се предяви и преди развода, ако поведението на придобилия имуществото съпруг поставя в опасност интересите на децата или на другия съпруг.
Исковете по предходните две алинеи могат да се предявяват до изтичане на една година от прекратяването на брака поради развод. Същите две алинеи се прилагат съответно и при прекратяването на брака поради обявяването му за недействителен.
При прекратяване на имуществената общност поради смърт на единия от съпрузите се прилагат разпоредбите относно наследяването и делбата. Но когато преживелият съпруг наследява заедно с деца на починалия съпруг, той не получава дял от частта на починалия съпруг от общото имущество.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: чл. 26 (2) и (3) СК (отм.)

Мнениеот commodoro » 03 Фев 2015, 12:49

Благодаря. :)
commodoro
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 04 Фев 2013, 23:11


Назад към Лекции и материали


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron