Страница 10 от 10

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 27 Мар 2009, 15:17
от lexter
вече е професор, с някаква монография за източниците на ГП...

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 06 Юни 2009, 14:20
от toshaka
Моля Ви колеги пратете теста по ГП и тъй като разбрах,че ще има и казус на изпита,ако някой има и примерни казуси,който са били давани на изпит да изпрати и тях. Пощата ми е bdf1988@abv.bg. Благодаря предварително ! :wink:

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 16 Юли 2009, 15:22
от globemaster
Моля изпратете ми лекции и тестове на проф. Русчев. Благодаря предварително!
karolinas@abv.bg

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 02 Ное 2009, 14:19
от whiskey
И аз ще бъда безкрайно благодарен да получа неговите лекции. След няколко месеца съм на изпит при него. Архивът посочен по-горе нещо е повреден. ksuhorukov@hotmail.com

Re: Лекции на доц. И. Русчев по Гражданско право

МнениеПубликувано на: 15 Ное 2009, 16:43
от dankich
Здравейте колеги, имам молба към всички вас.Някой ако разполага с лекции,тестове или казуси на доц. Иван Русчев ако може да ми ги прати на мейла - nikdankov@hotmail.com
(bow)

Re: Лекции на доц. И. Русчев по Гражданско право

МнениеПубликувано на: 25 Ное 2009, 00:55
от d1v1n3
Здравейте! Ако някой има възможност моля да ми изпрати лекции,тестове и казуси за изпита при доц. Русчев. Предварително благодаря. divine_darkness@abv.bg

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 25 Ное 2009, 00:57
от d1v1n3
Колеги, трябват ми лекции, тестове, казуси *ако има такива) за изпита по ГП при доц. Русчев. Благодаря предварително. divine_darkness@abv.bg

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 29 Ное 2009, 21:10
от lanfear
Само да вметна, че е професор Русчев.
Та...архива май иска рег...ако още сте им мераклии на лекциите, имам ги разпечатани, ако сте в СУ, или имате път натам, пишете на лични, ще ви ги дам да ги снимате. Аз с тях си взех изпита...страхотни благодарности на човека, който ги беше качил.

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 28 Дек 2009, 01:08
от kalinpetrovbg
Ето линк с лекциите по Гражданско право. Мисля, че са добри.

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2011, 18:23
от sveshtnik
Здравейте колеги , някой случайно да има тестове на проф. Русчев , но не по ГП , а по Търговско право?

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 07 Ное 2011, 15:05
от mm2011
Здравейте колеги, след 20 дни имам изпит при Русчев и исках да помоля, ако някой случайно има неговите лекции и тестове, ако е удобно да ми ги изпрати - mila_marinova@abv.bg Много благодаря!

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 25 Ное 2011, 19:39
от rdeee
Здравейте може ли аз да помоля за лекциите по ГП. Предварително благодаря. rumiana_evtimova@abv.bg

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 16 Яну 2012, 00:20
от vessi12345
Здравейте, на мен също ми предстои изпит по ГП при проф. Русчев. Моля ви, ако някой има лекции, тестове, казуси, които да ми помогнат за подготовката, изпратете ги на vessi12345@abv.bg

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 17 Дек 2012, 14:14
от d0b4yty
Здравейте колеги! Моля някой които има лекции на проф. Русчев да бъде тъка добър да ми ги изпрати.Няма да откажа каквито и да било тестове да проверя наученото :lol: Мерси на отзовалите се предварително. УСПЕХ! :!: :) d0b4y@abv.bg

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 26 Ное 2014, 17:05
от helenika
Здравейте, някой може ли да ми изпрати лекции и тестове на Русчев по Гражданско право обща част ще му бъда много благодарна! bamze_2005@abv.bg

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 24 Яну 2015, 18:03
от galiaageorgieva
Здравейте, някой може ли да ми изпрати лекции и тестове на Русчев по Гражданско право обща част
galiaageorgieva@abv.bg

Re: лекции по гражданско право на доц.Иван Русчев

МнениеПубликувано на: 25 Яну 2015, 19:12
от doc03
1. Източници на обективното гражданско право са:
а) юридически факти с особено правно действие
б) особени правни институти
в) юридически факти, пораждащи граждански правотношения
г) особен вид гражданскоправни норми

2. По-нов е гражданскоправният закон:
а) който е обнародван по-късно в Държавен вестник
б) по отношение на който по-късно е издаден указ на Президента за неговото обнародване
в) по-късно е влязъл в сила
г) по-късно е породил граждански правоотношения

3. Текстът на чл. 5, ал. 4 от Конституцията се прилага за:
а) международните договори-сделки
б) международните нормативни съглашения
в) всички международни договори, които са
ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за република България
г) само онези международни договори по буква "в", които изрично предвиждат това

4. Обратно действие на гражданския закон със сигурност НЕ Е налице, когато:
а) новият закон преурежда факти, предхождащи
влизането му в сила, придавайки им действие от един минал момент
б) новият закон преурежда факти, предхождащи влизането му в сила, придавайки им действие за в бъдеще
в) новият закон преурежда правните последици на минали факти без да се интересува от особеностите на миналия факт
г)новият закон преурежда за в бъдеще правните последици на минали факти без да се интересува от особеностите на миналия факт

5. Чл. 2, ал. 1, от Закона за наследството "Не може да наследява нито по закон, нито по завещание:
а) който не е заченат при откриване на наследството"
урежда
а) оборима презумпция
б) фикция
в) необорима презумпция
г) изключение от правилото на чл.1 от Закона за наследството

6. Предмет на тълкуване са:
а) разпоредбите на нормативните актове
б) правните норми
в) юридическите факти
г) правните последици

7. Разширителното тълкуване е:
а) специална техника на буквалното тълкуване
б) форма на правоприлагане по аналогия
в) тълкувателен извод от съотношението
между резултатие на буквалното и логическото тълкуване
г) техника на логическото тълкуване

8. При празнини в закона посредством аналогия на закона и аналогия на правото:
а) винаги можем да открием приложимото към даден фактически състав правило за поведение
б) можем да открием приложимото
правило за поведение само в някои случаи
в) можем да открием приложимото правило за поведение само ако разпоредбата, която
прилагаме по аналогия е диспозитивна

9. Императивна е разпоредбата, която:
а) е установена в публичен интерес, поради което има задължителен характер
б) има забранителен характер и предвижда
съответната санкция при неспазването и
в) защитава обществен интерес и поради това не допуска дерогиране на диспозицията на
правната норма по волята на страните по сделката г) регламентира отношения на власт и подчинение

10. Оборимите презумпции:
а) са норми на материалното гражданско право
б) са норми на гражданското процесуално право
в) особени диспозитивни норми с
процесуален характер
г) са несамосотятелни правни норми

11. Разпоредбата по чл. 25 на ЗЗД "Сбъдването на условието има обратно действие" е:
а) императивна
б) диспозитивна
в) урежда оборима презумпция

12. Гражданските правотоношения:
а) винаги възникват в резултат на конкретно предвиден в хипотезата на правната норма юридически факт
б) юдирическият факт пораждащ гражданските правотношения може да бъде посочен в хипотезиса на правната норма и само чрез своите родови белези
в) възникват само по силата на диспозитивни правни норми
г) възникват само по силата на гражданскоправни норми

13. Поведението на трети лица е необходима предпоставка за упражняването на:
а) притезателните субективни права
б) непритезателните субективни права
в) и двете категории
г) само потестативните

14. Потестативните права са:
а) уредени numerus clausus в закона
б) могат да се уговарят свободно по силата на чл. 9 ЗЗД
в) могат да възникнат само по силата на изрична диспозитивна норма
г) възникват само когато са изрично уговорени

15. Правото на длъжника да се позове на изтекла погасителна давност е:
а) конституивно
б) притезателно с погасителен характер
в) потестативно с правопогасяващ характер
г) абсолютно

16. Вземането е:
а) относително облигационно право с притезателен характер
б) относително облигационно право с непритезателен характер
в) особено потестативно право да се наложи определен облигационен резултат
г) притезание

17. Конкуренцията между вещни и облигационни права на различни титуляри с предмет една и съща вещ се решава:
а) винаги в полза на титуляра на вещното право
б) винаги в полза на титуляра на облигационното право
в) по различен начин в зависимост от това дали облигационното право е учредено от собственика на вещта и дали тя е прехвърляна
г) според поредността на възникване на конкуриращите се права

18. Със сила на пресъдено нещо се ползват:
а) само съдебните решения, чрез които искът се уважава
б) само съдебните решения по осъдителни искове
в) всички съдебни решения по искови дела
г) само съдебните решения с които се уважават осъдителни искове

19. Статусът на ЮЛ за осъществяване на дейност в обществена полза възниква:
а) в момента на вписването на ЮЛ в регистъра на съответния окръжен съд
б) в момента на вписването на ЮЛ в специалния регистър към министерството на правосъдието
в) в момента на обнародването на учредяването на ЮЛ в Държавен вестник
г) при приемане на устава на сдружението на учредителното събрание

20. Юридическото лице престава да съществува от:
а) момента на прекратяване на дейността му с решение на компетентния орган на юридическото лице
б) постановяването на
съдебен охранителен акт за неговото заличаване от съответния регистър на окръжния съд
в) вписването на охранителния акт по
буква б в сътответния регистър на окръжния съд

21. Защитата срещу незаконосъобразни или противоуставни решения на обшото събрание на сдружението се осъществява чрез:
а) осъдителен иск
б) специално охранително произвоство
в) конституивен иск
г) обжалване на решенията пред Надзорния съвет

22. За учредяване на фондация е достатъчно в учредителния акт да са посочени:
а) целта и имуществото на фондацията
б) наименованието, целат и имуществото
в) целта и имуществото на фондацията и неините органи
г) всички изброени в ЗЮЛНЦ елементи на учредителния акт

22. Кое от изброените понятие е източник на ГП:
а) разпореждане на МС
б) наредба на УС на БНБ
в) международен договор сделка, ратифициран по конституционен ред и обнародван в
Държавен вестник
г) правилник за реда и надзора в етажната собственост
д) указ на Президента

24. Защитата срещу незаконосъобразен нормативен акт се осъществява чрез:
а) жалба до ВАС
б) конституивен иск
в) косвен съдебен контрол за законосъобразност г) по реда на буква "а" или "в"

:)
Останалото го има тук
http://download.pomagalo.com/1022225/gr ... search=139